Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Tjenester

Tjenester

equity-and-equities-services ES-OSL

Aksjer og egenkapitalbevis

Våre tjenester sikrer selskaper trygg og effektiv tilgang til det norske kapitalmarkedet, reduserer deres administrative arbeid og kan være deres første steg i å bli børsnotert.

debt-funds-and-etps ES-OSL

Obligasjoner, fond og ETP

settlement ES-OSL

Oppgjør

I det sentrale oppgjørssystemet for verdipapirer (VPO), foretar Euronext Securities Oslo en multilateral avregning av de handlene som er meldt inn til en avtalt oppgjørsdag.

safekeeping-asset-management ES-OSL

Oppbevaring og forvaltning

Euronext Securities Oslo har siden 1985 tilbudt omfattende registertjenester som oppbevaring og formidling til banker, meglere, finansinstitusjoner og fondsforvaltere.