Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

ASK-godkjente verdipapirer

Ukentlig liste over ASK-godkjente verdipapirer

Det er tilbyders ansvar å påse at kunders aksjesparekonti kun inneholder godkjente verdipapirer. Nå kan du abonnere på en liste over alle Euronext Securities Oslo-registrerte verdipapirer som oppfyller vilkårene for aksjesparekonto.

Ukentlig leveranse via FTP til en månedlig pris NOK 199,-

data.vps@euronext.com .

ill-1-2-es-osl-3-2

Contacts

Christian A. Viken - Euronext Securities

Christian A. Viken

EVP, Customer Experience and Analytics

data.vps@euronext.com