Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Oppbevaring og forvaltning

Euronext Securities Oslo har siden 1985 tilbudt omfattende registertjenester som oppbevaring og formidling til banker, meglere, finansinstitusjoner og fondsforvaltere

Oppbevaring av Euronext Securities Oslo-registrerte finansielle instrumenter holdes i vårt rettsvernsregister og beholdninger kan stå på ulike kontotyper; investor-, aksjespare- eller nominee konti.

Vi tilbyr en rekke produkter og tjenester ut mot både kontoførere og sluttinvestorerer, slik at du som kontofører kan oppnå mer for kundene dine.

VÅRE TJENESTER

client-and-account-administration-3-es-osl-3-2

Kunde- og kontoadministrasjon

Fleksibel løsning for å åpne, vedlikeholde og administrere dine kunder og deres verdipapirkonti.

safekeeping-2-es-osl_3-2

Oppbevaring

Euronext Securities Oslo tilbyr juridisk beskyttelse av dine eiendeler gjennom en lang rekke kontotyper som er registrert i vårt bokføringssystem.

investor-portal-ES-OSL

VPS Investortjenester

Full oversikt over dine VPS-konti og dine beholdninger.

Er dere en bank, megler eller fondsforvalter som ønsker å tilby Euronext Securities Oslo sine tjenester til deres egne kunder, kan dere lese mer om det å bli kontofører (registerfører) i Euronext Securities Oslo under.

BLI KONTOFØRER

Contacts

Julie Marie Strandskogen - Euronext Securities Oslo

Julie Marie Strandskogen

Head of Safekeeping and Asset Servicing, Euronext Securities Oslo

jmstrandskogen@euronext.com