Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Registrer ditt selskap i Euronext Securities Oslo

Det er enkelt å registrere ditt selskap i Euronext Securities Oslo og gir fordeler både til selskapet og dets eiere.

Ved å registrere dere hos oss får både selskapet og eiere tilgang til et bredt spekter av verdiøkende tjenester, eksempelvis automatisk skatterapportering, digitale generalforsamlinger, behandling av utbetalinger av utbytte og kommunikasjon med eiere.

For å registrere ditt selskap hos oss kreves det at selskapet benytter en «kontofører» (bank eller meglerforetak). Kontofører fungerer som bindeleddet mellom selskapet ditt og Euronext Securities Oslo, og sikrer at alle nødvendige aktiviteter utføres.

Finn kontofører

Bli Euronext Securities Oslo registrert

Å registrere selskapet ditt i Euronext Securities Oslo vil gi både selskapet og dets aksjonærer mange fordeler.

ES-CPH register-step1

Kontoførere vil bistå med alle gjøremål fra A-Å når det kommer til registrering hos oss. De vil også bistå med nødvendig informasjon og aktiviteter.

ES-CPH register-step2

Selskapets vedtekter må beskrive et krav om registrering av selskapets aksjer i et verdipapirregister.

ES-CPH register-step3

Oppdaterte vedtekter må sendes Brønnøysund Registeret, slik at det også kan oppdateres og kommuniseres.

Fordeler for selskapet

 • Egen selskapsportal
  Selskapet får tilgang til selskapsportalen «Euronext VPS Issuer Services» som inneholder flere nyttige tjenester. Portalen er laget for å dekke behovene til administrasjon-, juridisk, og investor relations avdelinger hos selskaper.
 • Oppdatert aksjonæroversikt
  Selskapet får tilgang til kontinuerlig oppdatert oversikt over aksjonærer og transaksjoner. Oversikten inkluderer selvfølgelig også oversikt over historiske aksjonærer og transaksjoner.
 • Digitalisert investorkommunikasjon
  Mulighet for utsendelse av elektroniske rapporter som finansielle rapporter, pressemeldinger eller annen markedsinformasjon til om ligningsverdi, beholdning og avkastning
 • Digitale generalforsamlinger
  Gjennomføring av generalforsamling på en enkel, ressursbesparende og profesjonell måte ved bruk av VPS Generalforsamling.
 • Enkel gjennomføring av utbytte, emisjoner, mm
  Euronext Securities Oslo tilbyr tjenester for beregning og distribusjon av utbytte, samt effektive tjenester for innhenting av ny kapital og andre selskapshendelser.
 • Automatisk skatterapportering
  Euronext VPS foretar all rapportering til Skattedirektoratets Aksjonærregister. Euronext Securities Oslo sender ut årsoppgave til selskapets aksjonærer med informasjon.

Fordeler for investor

 • Egen investorportal
  Tilgang til investorportalen «Euronext VPS Investor Portal»
 • Garantert aksjeeierskap
  Rettsvernsgaranti på aksjer. Les mer om rettsvern her
 • Trygge systemer for overføring av aksjer
  Både noterte og unoterte aksjer
 • Totaloversikt over aksjer og transaksjoner
  Samlet oversikt over aksjebeholdninger og -transaksjoner
 • Digital deltagelse i emisjoner, mm
  Mulighet til enkelt å tegne nye aksjer i emisjoner og videresalg
 • Online påmelding til generalforsamling, samt mulighet for forhåndsstemming og/eller avgivelse av fullmakt
  Online påmelding til generalforsamling
 • Mulighet for pantsettelse av aksjer
  Mulighet til å bruke aksjene som sikkerhet for lån (pantsettelse)
 • Automatisk skatterapportering
  Skatterapportering
 • Automatisk informasjon
  Investormeldinger (endringsmeldinger, årsoppgaver, selskapshendelser)

Priseksempel 1

 • Aksjonærer: 1 – 10
 • Aksjekapital: 1 000 000 – 5 000 000
 • Transaksjoner: 0 – 10
 • *Pris per mnd: NOK 520,- til NOK 580,- 

 

* Priser avhenger av antall aksjonærer, aksjekapital, antall transaksjoner samt Kontoførers påslag

Priseksempel 2

 • Aksjonærer: 26 – 100
 • Aksjekapital: 10 000 000 – 25 000 000
 • Transaksjoner: 101 – 250
 • *Pris per mnd: NOK 710,- til NOK 1 000,- 

 

* Priser avhenger av antall aksjonærer, aksjekapital, antall transaksjoner samt Kontoførers påslag

Contacts

Nicholas A. Schulz headshot

Nicholas A. Schulz

Head of Equity Services, Euronext Securities Oslo

naschulz@euronext.com