Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Aksjeeierregister

Oppdatert oversikt over nåværende og historiske aksjonærer

Som aksjeselskap må du opprette og vedlikeholde et aksjonærregister/aksjebok – en oversikt over alle aksjonærer som til enhver tid har eierandeler i ditt selskap. Ved å registrere aksjene til ditt selskap hos Euronext Securities Oslo sikrer du at selskapets aksjonærregister kontinuerlig oppdateres i tråd med relevante lover og forskrifter. Vår aksjonærregisterløsning gir deg tilgang til en strømlinjeformet selskapsportal «VPS Issuer Services», hvor du enkelt kan få tilgang til en oppdatert oversikt over nåværende og historiske aksjonærer i din bedrift, i tillegg til transaksjonshistorikk og annen nyttig funksjonalitet.

Den elektroniske løsningen er tilgjengelig 24/7 og er beskyttet under de samme standardene som Euronext Securities Oslo’ øvrige verdipapirregistervirksomhet. Løsningen er laget for å imøtekomme behovene til selskap sine Administrasjon-, Juridisk-, Investor Relations-avdelinger.

Produktet inkluderer flere nyttige funksjoner, blant annet:

  • Oversikt over nåværende aksjonærer
  • Fem års historie med aksjonærer og transaksjoner
  • Aksjonærstatistikk og demografi
  • Informasjon om bedriftens selskapshendelser (på investornivå)

Skattetjenester

Skatteetaten – noe som sikrer korrekte skattedetaljer samtidig som du og dine aksjonærer sparer verdifull tid. Les mer om våre skattetjenester her

Registrer

 For å kunne bruke vår aksjonærregistertjeneste må du registrere bedriftens aksjer i Euronext Securities Oslo. Les mer om hvordan du blir registrert her.

Contacts

Nicholas A. Schulz headshot

Nicholas A. Schulz

Head of Equity Services, Euronext Securities Oslo

naschulz@euronext.com