Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Registrering og administrasjon

Enkel administrasjon av alle aspekter knyttet til styring av dine verdipapirer og aksjonærer.

Ved å registrere selskapets verdipapirer hos Euronext Securities Oslo, er interessene til både aksjonærene og selskapet (utstederen) beskyttet og gitt tilgang til et bredt spekter av produkter og tjenester som dekker dine behov knyttet til administrasjonen av dine verdipapirer og aksjonærer. Dette inkluderer et daglig oppdatert aksjeeierregister med flere år historiske data, automatiserte løsninger for selskapshandlinger, generalforsamlinger, beregning og utdeling av utbytte, skatterapportering til norske skattemyndigheter og distribusjon av informasjon til dine aksjonærer.

Åpne konfigurasjonsalternativer

Registrer ditt selskap i Euronext Securities Oslo

large-companies

Store selskaper

SOLID INFRASTRUKTUR

Bedrifter som planlegger en børsnotering eller har utfordringer med å utføre alle sine forpliktelser overfor investorene (dvs. utbytteutbetalinger og andre foretakshendelser), bør se på fordelene med en CSD-registrering.

sme-companies

SMB-selskaper

UTVID DIN VIRKSOMHET

Har selskapet vokst til det punktet hvor du trenger å tiltrekke deg nye investorer for å vokse videre? Er det for mange investorer å håndtere, eller er skatterapporteringen blitt til en byrde? Vi løser dette for deg.

foreign-companies

Internasjonale selskaper

EKSPANDER TIL ANDRE MARKEDER

Utenlandske selskaper har ofte ønske eller en nødvendighet om å tiltrekke seg nye investorer i det norske markedet. Euronext Securities Oslo kan bidra til å gjøre overgangen til et nytt marked effektiv og smidig.

Contacts

Nicholas A. Schulz headshot

Nicholas A. Schulz

Head of Equity Services, Euronext Securities Oslo

naschulz@euronext.com