Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

ISIN, CFI, FISN

Euronext Securities Oslo er den eneste ISIN tildeleren i Norge

Tjenesten muliggjør rekvirering av «international securities identification number (ISIN), «Classification of financial instruments» (CFI) og «Financial instruments short name» (FISN) for norske verdipapirer.

ISIN, CFI og FISN er internasjonale standarder for identifikasjon og klassifisering av finansielle instrumenter. Det er kun National Numbering Agencies  utpekt av organisasjonen Association of National Numbering Agencies (ANNA), og godkjent av norske myndigheter, som kan tildele koder. Euronext Securities Oslo er National Numbering Agency i Norge.

Tjenesten tilbys for å sikre en strukturert og unik identifikasjon av alle finansielle instrumenter som er gjenstand for omsetning. Tjenesten anses å være en naturlig del av prossessen knyttet til registrering av utsteder og instrument i Euronext Securities Oslo.

Tjenesten sikrer lik praksis og en effektiv tildeling av ISIN, CFI og FISN for instrumenter som skal ha NO-ISIN.

ISIN

International Securities Identification Number

ISIN er en strukturert og unik identifikasjon av alle finansielle instrumenter. Nummeret består av 12 karakterer, der de to første siffrene er landkoden til nasjonal nummertildeler (ISO 3166), de neste 9 karakterene er alfanummeriske og det siste tallet er et kontrollsiffer.

CFI

Classification of Financial Instruments

CFI er en internasjonal beskrivelse som klassifiserer finansielle instrumenter, spesielt beregnet for databehandling.

FISN

Financial Instrument Short Name

FISN er en standardisert kort og konsistent beskrivelse av finansielle instrumenter. FISN består av utsteders kortnavn og en kort karakteristikk av det finansielle instrumentet.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt