Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Namsmenn og andre offentlige instanser

Henvendelser vedrørende investorers VPS-konti, konkursbo, dødsbo, tvangsinnløsninger m.v. må sendes skriftlig til Euronext Securities Oslo. 

I utgangspunktet skal Euronext Securities Oslo ikke ha direkte kontakt med den som har innsynsrett, som derimot normalt skal kontakte investors kontofører. Vedkommende kjenner imidlertid ikke alltid hvem som er kontofører og kan derfor ha behov for å kontakte Euronext Securities Oslo for å få opplysning om dette. Når en slik henvendelse er mottatt antar vi at investors kontofører(e) er ukjent for den som henvender seg, og at vedkommende derfor har behov for opplysning om dette. Om Euronext Securities Oslo har registrert noe om investor finner vi først ut når vi har utført oppdraget.

Når det forelegges en oversikt over kontofører(e), må innsynsberettigede dernest henvende seg til kontofører for å få oppgave over beholdninger, deres verdier, mv. Organisering, taushetsplikt, innsynsrett og vederlag for våre tjenester er regulert i lov om registrering av finansielle instrumenter § 6-5 og lovens kapittel 8.

Merk at Euronext Securities Oslo selv ikke utfører registreringer på konti. Den som trenger registrert forhold (slik som disposisjonsrett eller sperring) på investors konto(i), må henvende seg til kontofører for kontoen(e). Den innsynsberettigede som kjenner til alle investors kontofører(e), og er sikker på det, trenger ikke henvende seg til Euronext Securities Oslo, men gå rett til vedkommendes kontofører(e).

Få tilgang til Euronext VPS registeret

Forenkler måten du fremskaffer informasjon på ditt oppdrag

Andre henvendelser og ønsker

Har du spørsmål eller ønsker som ikke dekkes av tilgangen din, ta gjerne kontakt med oss og forklar hvordan vi kan bistå deg.

Contacts

Christian A. Viken - Euronext Securities

Christian A. Viken

EVP, Customer Experience and Analytics

data.vps@euronext.com