Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Kontoførere

Få kunnskap om dine kunder og få innsikt i hvordan du kan effektivisere din virksomhet

Tilbyr deg faste eller tilpassede referansedata som hjelper deg med å raskt og effektivt øke driftseffektiviteten for virksomheten din.

shareholder-register-2-es-osl-3-2

Våre anbefalte produkter

Transaction Monitoring

Automatisert løsning for overvåking finansielle transaksjoner. Sett egne grenseverdier, identifiser mistenklig aktivitet og optimaliser operasjonelle rutiner.

Les mer

Top Shareholder Changes

Gir deg en daglig oversikt over 50 beste investorendringer i norske verdipapirer – uavhengig av krav til offentliggjøring.

Les mer

Investor Figures

Dette produktet gir unik innsikt i investorrelatert adferd og nøkkeltall gjennom strukturert markeds- og investordata. Dette er aggregert data som vil gi innsikt om geografi, alder, kjønn, sektor, beholdninger, verdier og annen relevant informasjon.

Les mer

Tradelog

En løsning som hjelper overvåkningen av ansattes personlige verdipapirtransaksjoner og beholdninger.

Les mer

Fundamental Data

Månedlig fundamental data for både aksjer og obligasjoner samt informasjon om ISIN med tilhørende Corporate Action hendelser.

Les mer

Godkjente ASK-papirer

Daglig liste over godkjente ASK-papirer tilsendt daglig over FTP.

Les mer

 


Alle våre tjenester og produkter

Full oversikt over alle våre produkter

Les mer