Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Euronext Securities


Transforming the European post-trade industry


Read article

Euronext Securities

Et ledende verdipapirsentral-nettverk i Europa
Euronext Securities er det nye navnet på Euronexts CSD-aktivitet, og forener de fire CSD-ene som nå utgjør Euronext CSD-nettverket: Euronext VPS (Norge), Interbolsa (Portugal), Monte Titoli (Italia), VP Securities (Danmark).

Euronext Securities er Euronext CSD-nettverket som kobler europeiske økonomier til globale kapitalmarkeder. Vi tilbyr sikre og robuste oppgjørs- og custodyløsninger og en portefølje av tjenester for å støtte våre kunder langs hele verdikjeden. I hjertet av markedsinfrastrukturen tilbyr vi markedsdeltakere en forbedret opplevelse ved å strømlinjeforme tjenester og prosesser på tvers av våre CSD-er, støttet opp av vår kontinuerlig utviklende teknologi. 

Vi sikrer at vi møter våre kunders behov ved å kombinere vår globale rekkevidde med multi-lokal, europeisk ekspertise.
 

Et ledende nettverk av europeiske verdipapirsentralen (CDSer)

Euronext’s Securities er nå Europas tredje største CSD aktør med

€6,406 milliarder

av verdier i sine registere 

11,469,721

oppgjørsinstruksjoner

€7,824 milliarder

beløp bokført

7,839

Utstedere

Last ned nøkkeltall

*November 2021

Produkt og tjenester

Euronext Securities leverer tjenester til utstedere og deres kontoførere, custody- og oppgjørstjenester til finansinstitusjoner og leverer en rekke verdiøkende tjenester til kunder.

Nordic

Møte utstederes finansieringsbehov

Bedrifter, finansinstitusjoner og offentlig sektor kan utstede sine verdipapirer gjennom Euronext Securities. 
Møt dine finansieringsbehovene gjennom tilgang til: 

  • stor investorrekkevidde 
  • et bredt spekter av aktivaklasser (aksjer, obligasjoner, strukturerte produkter osv.) 
  • våre kontoførere håndterer utstedelser, selskapshendelser som utbyttebetalinger osv.
X2M

Støtte kapitalmarkedene

Som en ledende leverandør av clearing-, oppgjørs- og custodyinfrastruktur støtter vi: 

  • sentralbankpengeoppgjør i EUR, DKK, NOK, SEK og forretningsbankpengeoppgjør i flere tilleggsvalutaer 
  • segregerte og nomineekonti
  • et bredt spekter av alternativer for registrering (oppgjørsdeltakere, kontoførere, hybridmodeller, direkteregistrering osv.) 
  • tilgang til internasjonale verdipapirer på tvers av en rekke markeder gjennom Euronext Securities Milan investor CSD
Services

Tilleggstjenester

Vi leverer et bredt spekter av tilleggstjenester for å lette markedsdeltakernes operasjoner: 

  • sikre korrekt beregning og tilbakekreving av skatt med et bredt tilbud av skattetjenester som omfatter rapportering, årsoppgaver mv. 
  • støtte utstedere med kontoførertjenester, identifisering av investorer, virtuelle generalforsamlingsløsninger og flere IR-relaterte løsninger 
  • vi tilbyr data om beholdninger, oppgjør, investorstatistikk eller mer spesifikk regulatorisk rapportering

Enten du er en utsteder eller en finansinstitusjon, støtter Euronext deg med effektive og robuste utstedelses-, custody- og oppgjørstjenester på tvers av europeiske markeder, samt et bredt spekter av aktivaklasser og flere valutaer.

Contacts

Pierre Davoust - Head of CSDs

Pierre Davoust

Head of CSDs

+33 1 70 48 24 60

pdavoust@euronext.com