Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Generalforsamling

Profesjonelle, forskriftsmessige og effektive generalforsamlinger

Som aksjeselskap må du periodisk avholde generalforsamlinger. For å sikre overholdelse av relevante lover og forskrifter, samt imøtekomme dine aksjonærers forventninger til selskapet, er det nødvendig med detaljert planlegging av generalforsamlingen og spesialisert kompetanse. Vår generalforsamlingsløsning dekker alle faser ved en generalforsamling – fra forberedelse og innkalling til gjennomføring og protokoller – noe som sparer deg for tid og sikrer etterlevelse av relevante lover og forskrifter. Kontoføreren din vil samarbeide tett med deg og Euronext Securities Oslo for å planlegge og forberede generalforsamlingen, og hvis det er ønskelig, bistå ved selve gjennomføringen av møtet.

Produktet inkluderer bla. følgende funksjonalitet:

  • Forberedelse og utsendelse av innkallelse
  • Selvbetjent elektronisk påmelding og registrering av fullmakt for aksjonærer
  • Manuell registrering av påmeldinger og fullmakter som er mottatt på papir
  • Selvbetjent forhåndsstemming for aksjonærer
  • Elektronisk registrering av fremmøtte
  • Registrering av avgitte stemmer (inkl. utskrift av stemmesedler)
  • Liste over faktisk oppmøtte aksjonærer
  • Generering av generalforsamlingsprotokoll

Registrer

For å bruke vår generalforsamlingstjeneste, må du registrere selskapets aksjer i Euronext Securities Oslo. Les mer om hvordan du gjør det her.

Contacts

Nicholas A. Schulz headshot

Nicholas A. Schulz

Head of Equity Services, Euronext Securities Oslo

naschulz@euronext.com