Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Nordic ABM

Nordic ABM er en liste for registrerte renteprodukter hvor Oslo Børs fastsetter reglene etter konsultasjon med markedsaktørene. Nordic ABM er ikke et regulert marked eller multilateral handelsfasilitet eller organisert handelsfasilitet underlagt regulering i verdipapirhandelloven.
  • PDF

Nordic ABM regulering for utstedere

Norwegian Versjon

/sites/default/files/2020-12/ABM-reglene%20-%20NOR%20-%207.%20desember%202020.pdf
Nordic ABM regulering for utstedere Norwegian
Bart
13/11/2020
  • PDF

Nordic ABM Member and Trade reporting rules

English Versjon

/sites/default/files/2021-04/2021-04-07%20-%20Nordic%20ABM%20Rule%20Book%20-%20Membership%20and%20trade%20reporting%20rules.pdf
Nordic ABM Member and Trade reporting rules English
Bart
13/11/2020