Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Utsteder og Investor Relations tjenester

Bli kjent med bedriften din på et nytt nivå

Lær hvordan aksjonærene dine investerer, hold oversikt over endringer i aksjonærbasen din. Få innsikt i hvordan firmaet ditt skal agere fremover og mål deg mot konkurrentene dine.

 

 

market-and-benchmark-analytics-2-es-osl-3-2

Våre anbefalte produkter

Top Shareholder Information

Gir deg oversikten over aksjonærene i verdipapirer som handles på Euronext Securities Oslo registerte verdipapirer på markedsplasser.

Les mer

Investor Figures

Gir unik innsikt i investorrelatert adferd og nøkkeltall gjennom strukturert markeds- og investordata. Dette er aggregert data som vil gi innsikt om geografi, alder, kjønn, sektor, beholdninger, verdier og annen relevant informasjon.

Les mer

Top Shareholder Changes

Gir deg en daglig oversikt over 50 beste investorendringer i norske verdipapirer – uavhengig av krav til offentliggjøring.

Les mer

Shareholder Feed

Få en automatisk overføring av din aksjebok på FTP og hold deg oppdatert på dine eiere.

Les mer

Equity Pulse

Et øyeblikksbilde på hvordan din aksje har utviklet seg sist uke.

Les mer

 


Alle våre tjenester og produkter

Full oversikt over alle våre produkter.

Les mer