Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Meldingsformidling ISO 15022 og ISO 20022

Euronext Securities Oslo bruker en internasjonal standard for transaksjonsutveksling innen verdipapirsektoren, ISO 15022.

For deltakere i oppgjørssystemet betyr dette at de kan benytte den samme standard i sin kommunikasjon med sine kunder og Euronext Securities Oslo.

Produktet henvender seg først og fremst til oppgjørsdeltagere i Euronext Securities Oslo-systemet, men for deler av tjenestespekteret vil også kontoførere kunne nyttiggjøre seg av tjenesten. I tillegg er det utviklet meldinger for Corporate Actions.

Vår tjeneste, VPS Meldingsformidling ISO 15022, vil i vesentlig grad effektivisere oppgjørssyklusen. Økt effektivitet vil resultere i raskere transaksjonshåndtering gjennom hele kjeden og en mer automatisk backoffice-funksjon som fører til færre manuelle feil.

Meldingstyper

MT540 – MT543
Instructions (handelsinstruksjoner) vil bli sendt fra våre kunder til Euronext Securities Oslo kontinuerlig, og de omfatter både handler med og uten betaling.

MT544 – 547
Confirmations (bekreftelsesmeldinger) dannes automatisk i det øyeblikk oppgjøret i Norges Bank er godkjent.

MT548
Statusmeldinger vil automatisk bli produsert av Euronext Securities Oslo og sendt avsender av tilhørende handelsinstruksjon hver gang transaksjonen endrer status. Meldingen vil inneholde alle typer av feil- og statusmeldinger som en handelsinstruksjon kan få før bokføring finner sted. Disse hendelsene finner sted gjennom hele dagen.

MT578
Allegement dannes når en av partene i en handel har registrert en handelsinstruksjon, men hvor motparten har unnlatt å registrere sin. Systemet sender automatisk melding til den som ikke har utført sin registrering.

MT586
Statement of Settlement Allegements kan rekvireres ved hjelp av forespørselsmelding MT549 Request og inneholder samtlige ubekreftede handelsinstruksjoner.

MT535 – MT537
Statements kan enten rekvireres av den som administrerer en verdipapirkonto ved hjelp av forespørselsmelding MT549 Request eller dannes som resultat av et abonnement. Det er mulig å motta oversikt per konto over beholdninger, bokførte transaksjoner eller transaksjoner som ligger til oppgjør.

MT598
Sluttmelding inneholder en kvittering på at oppgjøret er bokført OK og sendes deltager når VPS systemet er ferdig med å produsere meldinger.

MT564
Notifications dannes på bakgrunn av informasjon som er meldt inn i Corporate Action systemene VPS Foretak og VPS FIXIN, og vil bli generert når informasjonen har passert offentliggjøringsdato i VPS.

MT566
Confirmation blir i hovedprinsippet dannet ut i fra de samme kriterier som for MT564. MT566 blir dannet for verdipapirer ved kreditering/debitering av VPS konto og for betalingsformidling samme dag som fil er sendt til Nets.

Tekniske forutsetninger for å ta i bruk den nye standarden

Kunden kan enten velge å benytte IBM WebSphere MQ eller SWIFTNet i sin ordinære meldingskommunikasjon med Euronext Securities Oslo.

Contacts

Anne Ekeren Bjone - Euronext Securities Oslo

Anne Ekeren Bjone

Head of Settlement, Euronext Securities Oslo

aebjone@euronext.com