Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Aksjer og egenkapitalbevis

Våre tjenester sikrer selskaper trygg og effektiv tilgang til det norske kapitalmarkedet, reduserer deres administrative arbeid og kan være deres første steg i å bli børsnotert

Uavhengig av om selskapet ditt nylig er opprettet, eller om du aktivt søker å bli børsnotert, kan kompleksiteten knyttet til å etterleve relevante lover og regler, holde oversikt over og rapportere ditt aksjeeierregister, sikre korrekt håndtering av selskapshendelser samt utføre korrekt skatterapportering til de norske skattemyndighetene, ofte være overveldende.

Bli Euronext Securities Oslo registrert

 

Euronext Securities Oslo gir mer enn 1000 utstedere en sikker,
effektiv markedsinfrastruktur som hjelper utstederne daglig – slik at de kan fokusere på sin egen kjernevirksomhet.

 

VÅRE PRODUKTER

shareholder-register ES-OSL

Aksjeeierregister

Oppdatert oversikt over nåværende og historiske aksjonærer

Vår aksjonærregisterløsning gir deg tilgang til vår strømlinjeformede selskapsportal, med en automatisk oppdatert og lett tilgjengelig tilgang til oversikt over nåværende og historiske aksjonærer.

general-meeting ES-OSL

Generalforsamling

Profesjonelle og effektive generalforsamlinger

Vår digitale generalforsamlingsløsning dekker alle faser ved gjennomføring av generalforsamlinger – fra forberedelse og invitasjoner til gjennomføring og protokoller – og sikrer til enhver tid etterlevelse av relevante lover og forskrifter.

 

Virtual meeting ES-OSL

Virtuell Generalforsamling

Enkel tilgang for aksjonærer til å engasjere seg og utøve sine aksjonærrettigheter på nettet

Vår aksjespareløsning for ansatte i egen bedrift tilbyr et omfattende, fleksibelt og VGM er et verktøy for bedrifter som ønsker å fremme aktivt eierskap og se høyere deltakelse og samhandling enn i et fysisk møte. VGM er nå tilgjengelig for norske bedrifter.

corporate-actions ES-OSL

Corporate Actions

Fleksibel løsning som støtter et bredt spekter av selskapshendelser

Våre tjenester for selskapshendelser er effektive løsninger som understøtter alle de vanligste handlingene et selskap gjennomfører (f.eks. utbytte, emisjon). Tjenestene benyttes både av små, mellomstore og store selskaper.

employee-share-saving ES-OSL

Aksjesparing for ansatte

Enkel og fleksibel aksjespareprogram for ansatte

Vår aksjespareløsning for ansatte i egen bedrift tilbyr et omfattende, fleksibelt og strømlinjeformet aksjespareprogram for bedrifter som ønsker å oppmuntre ansatte til å delta som aksjonærer i selskapet.

registration-and-administration ES-OSL

Registrering og Administrasjon

Administrativ løsning for kontoførere

Våre registrerings- og administrasjonstjenester gir kontoførere administrative verktøy for å registrere og vedlikeholde alle aspekter knyttet til verdipapirer i Euronext Securities Oslo-registeret.

Er dere en bank, megler eller fondsforvalter som ønsker å tilby Euronext VPS sine tjenester til deres egne kunder, kan dere lese mer om det å bli kontofører (registerfører) i Euronext Securities Oslo under.

Bli kontofører

media
es_osl_companies_services_3-2

Selskaper

Mer enn 1000 selskaper benytter våre tjenester

Registrer

Er dere en bank, megler eller fondsforvalter som ønsker å tilby Euronext VPS sine tjenester til deres egne kunder, kan dere lese mer om det å bli kontofører (registerfører) i Euronext Securities Oslo under.

Bli kontofører

Contacts

Nicholas A. Schulz headshot

Nicholas A. Schulz

Head of Equity Services, Euronext Securities Oslo

naschulz@euronext.com