Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Skatt

Skatt er vårt fokus, slik at du kan fokusere på din egen virksomhet

Dine mål er innen rekkevidde når du kan bruke tiden på det du er god på. I Euronext Securities Oslo er vi gode på skatt. Faktisk så gode at store finansielle tjenesteleverandører i Norden lar oss håndtere deres skatterapportering. For oss er oppskriften enkel.

Vi startet med et dyktig team, utviklet moderne infrastruktur og implementerte en API-strategi som integreres mot kundens grensesnitt.

Resultatet er et komplett skattetjenestetilbud som gjør det mulig for kundene våre å rette oppmerksomheten mot det de gjør best, samtidig som vi løser deres forpliktelser knyttet til skatt. Sjekk ut vårt omfattende utvalg av skattetjenester og finn hva du trenger å styrke din virksomhet

PRODUktark

VÅRE TJENESTER

share-savings-account-2-es-osl-3-2

Aksjesparekonto

Aksjesparekontoen tillater investorer å utsette sin skatteforpliktelse. På denne måten muliggjøres større investeringer når eventuell avkasting kan reinvesteres

tax-reporting-other-depos-2-es-osl-3-2

Skatterapportering – eksterne depot

Vi skatteberegner enhver beholding av norske og utenlandske verdipapirer, og sørger for at dere oppfyller deres rapporteringsplikter

vps-reporting-fatca-and-crs-2-es-osl-3-2

Internasjonal rapportering – FATCA /CRS

Common Reporting Standard (CRS) er OECDs nye internasjonale standard for automatisk utveksling av finansiell kontoinformasjon på skatteområdet

ill-1-2-es-osl-3-2

ASK-godkjente verdipapirer

Ukentlig liste over godkjente ASK-papirer

Sendes daglig over FTP.

shareholder-id-2-es-osl-3-2

Fritaksmetodelisten

Liste over selskaper innenfor EØS som er registrert i Euronext Securities Oslo

Fritaksmetoden som følger av skatteloven § 2-38 gjelder som utgangspunkt for aksjeselskapers porteføljeinvesteringer i aksjeselskaper som er skattemessig hjemmehørende innenfor EØS.

Contacts

Jo Daniel Wiese - Euronext Securities Oslo

Jo Daniel Wiese

Head of Tax Services, Euronext Securities Oslo

+47 92082182

jdwiese@euronext.com