Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Informasjon for Kontofører

Hvordan bli kunde

Som norsk verdipapirsentral (CSD) tilbyr Euronext Securities Oslo (ES-OSL) en hel rekke tjenester vedrørende verdipapirer som utstedelse, oppbevaring, skattetjenester og datatjenester. Og selvfølgelig sørger vi for vår kjerneaktivitet med å drifte et registreringssystem og et verdipapiroppgjørssystem.

Lov om verdipapirsentral og ES-OSL Regler for registrering av finansielle instrumenter og VPO NOK Regler regulerer hvilke selskaper som kan slutte seg til vårt verdipapiroppgjørssystem som Kontofører og Oppgjørsdeltaker.

Dersom du ønsker å bli kunde hos ES-OSL, må du fylle ut og sende oss en søknad om deltakelse på e-post som nærmere beskrevet i følgende vedlegg:

Søknad om deltakelse

Når ES-OSL har mottatt en utfylt søknad starter vår interne godkjenningsprosedyre. Du kan forvente svar på din forespørselen innen maksimalt 30 dager. Så snart forespørselen er godkjent, vil vi videresende avtale samt starte prosessen med onboarding. Du kan kontakte oss på  clientrelationsandsales@euronext.com  dersom du ønsker mer informasjon om å bli kunde.

Kontostruktur

ES-OSL skal tilby en kontostruktur som gjør det mulig å skille verdipapirer tilhørende én deltaker fra verdipapirer som tilhørende andre deltakere, og kunne skille verdipapirer tilhørende deltakernes kunder. ES-OSL driver en sluttinvestorkontomodell der vi tilbyr alle nivåer av segregering.

ES-OSL skal offentliggjøre beskyttelsesnivåene og kostnadene forbundet med de ulike nivåene av segregering som vi tilbyr. Du kan lese mer om de ulike nivåene av segregering nedenfor.

Nivåer av segregering (kun engelsk)
 

Nøkkelinformasjon

Følgende dokument angir nøkkelinformasjon rettet mot utstedere og kontohavere vedrørende innføringsmetoder, risikofaktorer, instrumenttyper og jurisdiksjoner gjeldende for innføring i Euronext Securities Oslo.

Nøkkelinformasjon (kun engelsk)

Liste over kontoførere for aksjer og obligasjoner
 

Information om sekundærinnføring

Følgende dokument gir en oversikt og nøkkelinformasjon om Euronext Securities Oslos etablerte CSD-linker.

ES-OSL CSD links overview

Liste over CSD-linkinstrumenter innført i Euronext Securities Oslo.

ES-OSL CSD links instruments

Følgende dokument gir en oversikt og nøkkelinformasjon om Euronext Securities Oslos etablerte fondslinker.

ES-OSL Fund links overview

Contacts

Stian Paulsen - Euronext Securities Oslo

Stian Paulsen

Customer Experience Manager, Euronext Securities Oslo

spaulsen@euronext.com