Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Energi, shipping og sjømat

Oslo Børs er internasjonalt anerkjent for å være verdensledende i segmentene energi, sjømat og shipping. Vi har selskaper fra hele verden som velger å notere seg på Oslo Børs, med et distribusjonsnettverk gjennom våre medlemmer som når ut til investorer globalt.

Energi

Norge er verdens tredje største gasseksportør og verdens femte største oljeeksportør, og er dermed en ledende nasjon innen produksjon og handel av energi. Dette gjenspeiles også på Oslo Børs. Målt i antall noterte selskaper er Oslo nest størst i Europa på energi generelt og nest størst i verden innen oljeservice spesielt.

Shipping

Norge er i dag verdens femte største maritime nasjon. Målt i antall noterte selskaper er Oslo Børs den største shippingbørsen i Europa og nest størst i verden.

Sjømat

Norge er verdens nest største eksportør av fisk og sjømatprodukter, og Oslo Børs er verdens største og viktigste finansielle markedsplass for sjømatsektoren.

 

We provide assistance in the listing process

A company will normally have a lot of questions when it is considering whether to apply for listing. How does the application process work? What assistance is available? What preparations do we need to make? What are the criteria for suitable for listing?

The listing advisers at Oslo Børs are ready to work as discussion partners at this stage, helping you to gather the necessary information so that you can make the right decisions. We also offer practical guidance through all the stages of the application process.

You are also guaranteed professional assistance from a wide range of advisers. Brokers, lawyers, banks, auditors and consultants ensure that you get all the information and assistance you need.

 

Engelsk

Økt synlighet gjennom sektorindekser

OSLO Energy Index

Selskapene i OSLO Energy Index utgjør om lag en tredel av markedsverdiene på Oslo Børs og Oslo Axess, og en betydelig andel av selskapene er internasjonale.

OSLO Shipping Index

I OSLO Shipping Index finnes et mangfold av kvalitetsselskaper som driver logistikkvirksomhet til sjøs. Selskaper som vurderer notering vil finne en sammenlignbar aktør, og investorer som ønsker eksponering mot skipsfart vil ha et bredt spekter å velge fra.

OSLO Seafood Index 

OSLO Seafood Index består av en lang rekke selskaper med ulik karakter og fokus. Her finnes alt fra de mindre vekstselskapene til verdens desidert største oppdrettskonserner.

 

Contact

Eirik Høiby Ausland - Head of Listing Oslo

Eirik Høiby Ausland

Head of Listing Nordics

+47 90606301

ehausland@euronext.com