Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Kontoførere for aksjer og obligasjoner

Se liste over våre kontofører utsteder for aksjer og obliasjoner under.

Tjenesteutvalget kan variere mellom kontoførere

Kontofører Aksjer *        Obligasjoner **
Arctic Securities      x          x
BN Bank                x
Carnegie      x  
Danske Bank      x          x
DNB      x          x
Handelsbanken      x          x
Landkreditt Bank            x
Nordea Bank AB (Publ), filial i Norge      x          x
Nordic Issuer Services AS      x          x
NT Services      x          x
Norges Bank            x
Pareto Securities      x          x
Sandes Sparebank            x
SEB      x          x
Sparebank 1 Sør-Øst Norge            x
Sparebank 1 Nord-Norge      x          x
Sparebank 1 Østlandet      x          x
Sparebank 1 Midt-Norge / Sparebank 1 Markets      x          x
Sparebank 1 SR-Bank      x          x
Sparebanken Møre            x
Sparebanken Sør            x
Sparebanken Sogn og Fjordane            x
Sparebanken Vest      x          x
Totens Sparebank            x

* KUA – Kontofører for utsteder av aksjer og egenkapitalbevis
** KUO – Kontofører for utsteder av obligasjoner og sertifikater