Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Fond

Andelseierregister med kostnadseffektiv distribusjon i det norske markedet

Våre fondstjenester tilbyr utstedere av verdipapirfond et andelseierregister og en kostnadseffektiv fordeling av midler gjennom Euronext Securities Oslo ‘nettverksinfrastruktur.

Contacts

Nicholas A. Schulz headshot

Nicholas A. Schulz

Head of Equity Services, Euronext Securities Oslo

naschulz@euronext.com