Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Oppbevaring

Vi tar vare på verdiene dine

Finansielle instrumenter registrert i Euronext Securities Oslo må oppbevares på konti som er registrert i det sentrale verdipapirregisteret. Euronext Securities Oslo tilbyr juridisk beskyttelse av dine eiendeler gjennom en lang rekke kontotyper som er registrert i vårt bokføringssystem. Konti åpnes gjennom en kontofører, enten som sluttinvestor- eller som forvalterkonto avhengig av det spesifikke behovet.

 

safekeeping-2-es-osl_3-2

Contacts

Julie Marie Strandskogen - Euronext Securities Oslo

Julie Marie Strandskogen

Head of Safekeeping and Asset Servicing, Euronext Securities Oslo

jmstrandskogen@euronext.com