Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Skatterapportering – eksterne depot

Tenk deg en arbeidshverdag uten skatt; vil du analysere en ny forretningsmulighet eller bare slutte å bekymre deg for risikabel skatterapportering

Hos Euronext Securities Oslo håndterer vi skatterapporteringen din – uavhengig av type eller utstedelseslandet til depotet. I løpet av de siste årene har Euronext VPS investert betydelig i å utvikle en svært sofistikert skatterapporteringsmodul for depoter som er helt utilknyttet Euronext Securities Oslo. Det er automatiserte tjenester som tidligere er gjennomført av regnskapsførere og revisorer i en modul som kan beregne skattepossisjoner og rapportere dette med høyeste presisjon.

Alt du trenger å gjøre er å sende oss informasjon om investorer og transaksjoner – vi gjør resten

Bakgrunn – fra investor til leverandør

Tjenesten er et svar på de nye strenge rapporteringskravene fra myndighetene i 2019. Kort sagt medfører de nye kravene at plikten til å deklarere verdipapirtransaksjoner overføres fra investoren over til finansinstitusjonen der kontoen er registrert. Vi forventer at flere vil komme, og er klare til å håndtere alle endringer og tillegg fortløpende.

Verdipapirmarkedet i harmoni

Etter publiseringen av de nye kravene var store nordiske finansinstitusjoner på jakt etter en harmonisert og generisk skatteløsning, og Euronext Securities Oslo tok denne rollen. Modulen var en suksess og rapporterte beholdninger som ikke tidligere var rapportert. Modulen er under kontinuerlig utvikling, og er den mest sofistikerte skatteberegnings- og rapporteringsmodulen for verdipapirer som er tilgjengelig.

Teknologi

Det første trinnet er at finansinstitusjonen laster opp investordata og transaksjonsdata til VPS TAX modulen, samt sørger for at Corporate Actions er kodet i henhold til ISO-standard. For øyeblikket krever en korrekt beregning en fullstendig kjøps- og salgshistorikk basert på handelsdatoen for hvert ISIN. Vi har et omfattende sett med regler for selskapshandlinger som er synkronisert med skatteloven. Alt dette sikrer en riktig avgiftsberegning og fil som sendes til både skatteetaten og investoren.

Kontoen

Informasjonen vises i et grafisk brukergrensesnitt der finansinstitusjonen kan endre og foreta korrigeringer om nødvendig.

Data fra andre sparer tid

For å sikre enklest mulig databehandling har vi flere integrasjoner, slik som:

  • Investor-personopplysninger som navn, adresser fra det folkeregisteret
  • ISIN-informasjon fra ANNA (Association of National Numbering Agencies) -databasen
  • Valutakurser fra Norges Bank

La oss håndtere det

VPS TAX er designet som en generisk løsning for finansiell tjenesteyting i Norden. Vår visjon er at vi kan avlaste deg tidkrevende skattesaker ved å bruke våre komplette og automatiserte skattetjenester.

Linker:

For mer informasjon om lovverket, klikk her
For mer informasjon fra skatteetaten, klikk her

Contacts

Jo Daniel Wiese - Euronext Securities Oslo

Jo Daniel Wiese

Head of Tax Services, Euronext Securities Oslo

+47 92082182

jdwiese@euronext.com