Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Euronext Clearing

Euronext confirms the expansion of Euronext Clearing to derivatives markets for Q3 2024
Read press release

GJØR DEG KLAR TIL Å GJØRE OPP FREMTIDEN

Post-Trade tjenester

Clearing, Oppgjør og Custody
Få tilgang til robuste løsninger for utstedelse og oppbevaring av finansielle verdipapirer, clearing og oppgjør av transaksjoner, på tvers av alle aktivaklasser.

Growth for Impact 2024 

Det nye Euronext planlegger å forme kapitalmarkedene for fremtidige generasjoner

Euronext Securities

Euronext Securities

Euronext Securities er det nye navnet på Euronexts CSD-aktivitet, og forener de fire CSD-ene som nå utgjør Euronext CSD-nettverket: Euronext VPS (Norge), Interbolsa (Portugal), Monte Titoli (Italia), VP Securities (Danmark).

Strategic plan 2024

Growth for Impact 2024

Euronexts nye treårige strategiske plan, Growth for Impact 2024, legger fornyet vekt på Euronexts CSD- og Clearing-virksomheter. Dette er en del av Euronext-oppdraget om å koble europeiske økonomier til globale kapitalmarkeder for å akselerere innovasjon og bærekraftig vekst.

Euronext Clearing

Euronext Clearing

Euronext Clearing er det nye navnet på Euronexts italienske multi-asset CCP, tidligere CC&G. Det vil bli den foretrukne sentrale motpart for våre aksjer, børsnoterte derivater og råvaremarkeder.

Euronext Clearing-ordninger per marked

Vi opprettholder solide clearingordninger med CCP-partnere for de forskjellige Euronext-markedene.

Borsa Italiana

Kontanter og derivater handler på Euronext Milan er klarert av Euronext Clearing

Euronext Amsterdam, Brussels, Lisbon og Paris

Kontanter og derivater handel:

  • Euronext Amsterdam
  • Euronext Brussels
  • Euronext Lisbon
  • Euronext Paris

godkjennes av  LCH S.A. som standard CCP. EuroCCP ier også tilgjengelig under det foretrukne CCP-oppsettet.

ette dekker handelsaktivitet på Euronext, Euronext Growth og Euronext Access markedene.

Euronext Dublin

Aksjer på Euronext Dublin cleares av EuroCCP 

Dette dekker handelsaktivitet på Euronext Growth and the Atlantic Securities Market.

Oslo Børs

Aksjer på Oslo Børs cleares med et valg mellom tre sentrale motparter:

Dette dekker handelsaktivitet på Oslo Børs og Euronext Expand markedet.

Derivathandel på Oslo Børs. Derivatmarkeder cleares av LCH SA

TDette omfatter den underliggende fysiske leveransestyringen videre til opsjonsutøvelse/oppdrag og fremtidig anbudskonkurranse.

Euronext Block

Handler på Euronext Block cleares gjennom London-filialen til EuroCCP 

Contacts

Eric Bey

Head of Clearing Services

+33 6 88 17 59 74

ebey@euronext.com

Pierre Davoust - Head of CSDs

Pierre Davoust

Head of CSDs

+33 1 70 48 24 60

pdavoust@euronext.com