Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Advokater

Advokater, dommere eller rettshus kan på lik linje med Namsmenn sende inn forespørsler vedrørende investorers VPS-konti, konkursbo, dødsbo, tvangsinnløsninger m.v. må sendes skriftlig til Euronext Securities Oslo.

Når Euronext Securities Oslo deretter forelegger en oversikt over kontofører(e), må innsynsberettigede dernest henvende seg til kontofører for å få oppgave over beholdninger, deres verdier, mv. Organisering, taushetsplikt, innsynsrett og vederlag for våre tjenester er regulert i lov om registrering av finansielle instrumenter § 6-5 og lovens kapittel 8.

general-meeting ES-OSL

Contacts

Christian A. Viken - Euronext Securities

Christian A. Viken

EVP, Customer Experience and Analytics

data.vps@euronext.com