Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Tradelog

A new online solution that helps compliance departments monitor employee trading

En løsning som hjelper overvåkningen av ansattes personlige verdipapirtransaksjoner og beholdninger

De fleste selskaper som opererer i finansmarkedet, enten direkte eller indirekte, er lovpålagt å rapportere om ansattes egenhandel for å sikre generell tillit til finansmarkedet / verdipapirmarkedet. Bedrifter som har brudd er ansvarlige for å varsle Finanstilsynet om disse. Bedriftene er pålagt å oppfylle interne retningslinjer, rutiner og kontrollmetoder for å overvåke personlige transaksjoner til ansatte i finansielle instrumenter.

Employee Tradelog er en nettbasert compliance løsning som hjelper til med å overvåke arbeidstakers personlige verdipapirtransaksjoner og beholdning i finansielle instrumenter, med forhåndsgodkjenning, screeningliste funksjoner og automatisert regelkontroll.

Løsningen som tilbys har delt tilgang for compliance og for medarbeidere. Produktet ble lansert tidlig 2021. Ta kontakt i dag og la oss hjelpe dere med oppsett og opplæring.

employee-trade-monitoring-es-osl-3-2

Full oversikt over dine ansattes 
og deres nærstående handelsaktiviteter

Nøkkelfunksjoner

Applikasjonen har todelt tilgang til compliancemedarbeidere og ansatte. De ulike tilgangene har ulike funksjonaliteter.

Compliance

 • Digitalisert søknadsprosess for forhåndsgodkjenning av handler
 • Regelbasert konfigurasjon for å automatisere handelsomtaler basert på firmaets policyer
 • Elektronisk saksbehandlingssystem for compliance
 • Godkjenning eller avslag på applikasjoner basert på regelparametere
 • Automatisert overvåking og varsler om brudd
 • Standard og tilpassede rapporter (f.eks. Logg av brudd, autorisasjoner osv.)

Ansatte

 • Digitalisert søknadsprosess for forhåndsgodkjenning av handler
 • Administrasjon (legg til / bruk, modifiser, fjern) samtykke, beholdning, og nærstående parter
 • Integrasjon og tilbakemeldinger fra compliance
 • Informasjon om forbudte handler osv.
 • Automatisert overvåking og varsler om brudd på ansatte og nærstående partner.

Produktark

   media
   Engelsk

   Dashboard funksjoner

   Brukervennlig dashbord gir total kontroll over de ansattes eierandeler, og reduserer risikoen for bøter og tid brukt på å undersøke brudd.

   • PÅGÅENDE SØKNADER
    Behandle søknader enkelt via fanen «Pågående søknader» samt be om ytterligere innspill fra den ansatte og / eller andre parter i selskapet.
   • ULØSTE OVERTREDELSER
    Melding om brudd sendes til compliance officer og til den ansatte. Når overtredelsen behandles, lagrer TradeLog all nødvendig dokumentasjon knyttet til saken.
   • MANGLENDE SAMTYKKE
    Få oversikt over manglende samtykke fra ansatte og/eller deres nærstående via fanen «Manglende samtykke.
   • MELDINGER
    Brukervennlig kommunikasjonsfunksjonalitet som sikrer gjennomsiktighet og all informasjon tilgjengelig når det er nødvendig.

   Contacts

   Carl-Johan Wiklund - Euronext Securities Oslo

   Carl-Johan Wiklund

   cwiklund@euronext.com