Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

VPS Investortjenester

Full oversikt over dine VPS-konti og dine beholdninger

VPS Investortjenester er portalen for sluttinvestorene. Portalen gir investoroversikt over alle dine kunders Euronext Securities Oslo-registrerte konti, transaksjoner og beholdninger. Informasjon om bedrifters corporate actions samt muligheten for å utføre aksjonærrettigheter.

VPS Investortjenester distribueres via de fleste norske banker, fondsforvaltere og meglere.

investor-portal-ES-OSL

Contacts

Julie Marie Strandskogen - Euronext Securities Oslo

Julie Marie Strandskogen

Head of Safekeeping and Asset Servicing, Euronext Securities Oslo

jmstrandskogen@euronext.com