Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Data forespørsler

Tilbyder av data til banker, myndigheter og forskere

Vi tilbyr et bredt spekter av data til forskjellige typer roller og brukere av Euronext Securities Oslo-systemet. Disse pakkene er satt opp for å samsvare med din spesifikke forespørsel, og sikre deg de dataene du trenger for å oppnå fremgang i din egen virksomhet.

data-requests-and-reference-data-1-2-es-osl-3-2

Kategorier

Ulike brukere vil ha nytte av ulik data. Derfor er det satt opp fire ulike kategorier til å favne så bredt som mulig. Ta kontakt om ingen av pakkene under passer til ditt behov.

Account operators

Kontoførere i Euronext Securities Oslo kan innhente informasjon om en investors totale eksponering i våre systemer.

Dette kan være, men ikke begrenset til:

  • Kontoinformasjon og rettigheter
  • Beholdinger
  • Transaksjoner
  • Skatteinformasjon
  • Verdipapirinformasjon knyttet til Corporate Actions, daglig omsetning etc.

Namsmenn

Informasjon om investors VPS konto, kontoforespørsler knyttet til konkurser, dødsbo, tvangsinnløsninger etc.
Tilgang gis ved forespørsel.

Forskere og Studenter

Verdipapirregisterloven åpner for at forskere kan søke om innsyn i ellers taushetsbelagte opplysninger fra verdipapirregisteret.

En slik søknad må inneholde årsaken og behov samt hva som er formålet med informasjonen. Kravene til dokumentasjon avhenger av hva slags type data som etterspørres. Les mer om søknadsprosessen under.

Statistikk

Euronext Securities Oslo er kilden til store mengder data.

Handelsmønster til over 900 000 investorer, sesongmessige endringer i corporate actions samt hvordan skiftet i investeringer mot forskjellige markeder i Norge er.
Denne type data samt mye mer har vi nå pakketert og tilgjengeliggjør for deg på ulike formater.

Contacts

Christian A. Viken - Euronext Securities

Christian A. Viken

EVP, Customer Experience and Analytics

data.vps@euronext.com