Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Hvordan bli registerfører

Tilby Euronext Securities Oslo sine tjenester til dine kunder og voks din virksomhet

Euronext Securities Oslo leverer sine tjenester gjennom kontoførere som fungerer som bindeledd mellom Euronext Securities Oslo og investor (kontofører investor) eller mellom Euronext Securities Oslo og utsteder (kontofører utsteder).

En kontofører er en bank, fondsforvalter, megler eller andre typer verdipapirforetak. Kontofører investor fører VPS-konti på vegne av Euronext Securities Oslo, mens kontofører utsteder sørger for at utsteder registrerer sine aksjer, obligasjoner eller andre finansielle instrumenter i Euronext Securities Oslo. For å bli kontofører må det inngås en avtale om registerførerautorisasjon.

For å kunne bli en registerfører må det leveres en søknad til Euronext Securities Oslo.

Innholdet i søknaden til VPS skal minimum inneholde hvilken autorisasjonstype det søkes om (Kontofører Investor, Kontofører Utsteder eller Kontofører Fond), hvilke tekniske systemer som skal benyttes, herunder sikkerhet i systemene, samt en liste med navn på de ansatte i foretaket som skal utføre registerførervirksomheten.

Videre ønsker Euronext Securities Oslo en oversikt over hvilken erfaring og kompetanse foretaket har innenfor verdipapirregistrering og bruk av våre IT-løsninger.
Følgende dokumenter skal sendes sammen med søknaden:

  • Vedtekter
  • Kopi av relevant konsesjon
  • Firmaattest
  • Signaturliste
  • Bekreftet kopi av legitimasjon
  • Foretakets kundeetablering- og hvitvaskingsrutiner

For mer informasjon eller innsendelse av søknad, ta kontakt med oss.

Ta Kontakt