Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Transaction monitoring

Alle transaksjoner
samlet og i system

En omfattende og automatisert løsning for overvåking av millioner finansielle transaksjoner. Sett egne grenseverdier, identifiser mistenklig aktivitet og optimaliser operasjonelle rutiner.

Transaction Monitoring er et produkt som hjelper finansinstitusjoner og selskaper i finansmarkedet med å automatisere prosessen med å daglig overvåke millioner av finansielle transaksjoner. Brukere kan sette opp tilpassede verdier for spesifikke transaksjoner, investorer av interesse, internasjonale transaksjoner samt motta varsler når denne type aktivitet forekommer. I tillegg til en omfattende oversikt over sine kunders aktivitet, er det også inkludert en historikk over alle transaksjonene deres samt muligheten til å se nærmere på spesifikke transaksjoner for mer detaljert analyse. Be om en demo i dag!

Få mer kontroll over dine investorer med Transaction Monitoring

Produktark (engelsk)

 

Brukertilfeller

Tjenesten gir brukere muligheten til å konfigurere overvåkingen til å best møte deres egne behov. Dette gjør systemet godt egnet til å dekke en mengde forskjellige brukertifeller, interne retningslinjer og regulatoriske krav knyttet til behandling og rapportering.

|

Alle verdipapirtransaksjoner samlet på ett sted

Transaction Monitoring gir en omfattende oversikt over alle transaksjoner på hele din investorbase. Denne intuitive tjenesten gjør det enkelt for deg å få en klar forståelse av kunders finansielle aktivitet samt ta informerte beslutninger om potensielle risiki og muligheter.

Overholdelse av regulatoriske krav

Finansinstitusjoner og selskaper er ofte pålagt å overholde ulike forskrifter, for eksempel lover mot hvitvasking av penger og forskrifter om finansiering av terrorbekjempelse. Transaction Monitoring kan hjelpe selskaper med å automatisere prosessen med samsvar, samt sikre at de oppfyller alle relevante krav knyttet til overvåking av verdipapirtransaksjoner.

es-osl_transaction-monitoring_mockup_060123-1-es-osl-3-2
media
es-osl_transaction-monitoring_mockup_060123-2-es-osl-3-2

|

Oppdagelse og forbygging av svindel

Svindel er en stor bekymring for finansinstitusjoner og selskaper, og Transaction Monitoring kan bidra til å identifisere mistenkelig aktivitet.

 

Et steg mot totaloversikt

Bankene har hatt mer og mer kontroll når det gjelder kundenes pengetransaksjoner de siste par årene. Ved å ta i bruk Transaction Monitoring forbedres muligheten til å nå et etterlengtet mål om økt oversikt over sine kunders totale finansielle situasjon.

Contacts

Stian Paulsen - Euronext Securities Oslo

Stian Paulsen

Customer Experience Manager, Euronext Securities Oslo

spaulsen@euronext.com