Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Investorinformasjon

Veiledning til VPS’ regelverk

Euronext Securities Oslo (ES-OSL) har utarbeidet en veiledning som er ment å gi en oversikt over bestemmelser i Euronext Securities Oslo’s Regelverk for registreringsvirksomheten og tilknyttede tilleggstjenester, som er særlig relevante for innehavere av konto i verdipapirregisteret.

Veiledning

Kontostruktur

ES-OSL skal tilby en kontostruktur som gjør det mulig å skille verdipapirer tilhørende én deltaker fra verdipapirer som tilhørende andre deltakere, og kunne skille verdipapirer tilhørende deltakernes kunder. ES-OSL driver en sluttinvestorkontomodell der vi tilbyr alle nivåer av segregering.

ES-OSL skal offentliggjøre beskyttelsesnivåene og kostnadene forbundet med de ulike nivåene av segregering som vi tilbyr. Du kan lese mer om de ulike nivåene av segregering nedenfor.

Nivåer av segregering (kun engelsk)
 

Nøkkelinformasjon

Følgende dokument angir nøkkelinformasjon rettet mot utstedere og kontohavere vedrørende innføringsmetoder, risikofaktorer, instrumenttyper og jurisdiksjoner gjeldende for innføring i Euronext Securities Oslo.

Nøkkelinformasjon (kun engelsk)
 

Informasjon om sekundærinnføring

Følgende dokument gir en oversikt og nøkkelinformasjon om Euronext Securities Oslos etablerte CSD-linker.

ES-OSL CSD links overview

Liste over CSD-linkinstrumenter innført i Euronext Securities Oslo.

ES-OSL CSD links instruments

Følgende dokument gir en oversikt og nøkkelinformasjon om Euronext Securities Oslos etablerte fondslinker.

ES-OSL Fund links overview
 

Liste over kontoførere

Se liste over kontoførere rettet mot både investorer og utstedere her

Contacts

Stian Paulsen - Euronext Securities Oslo

Stian Paulsen

Customer Experience Manager, Euronext Securities Oslo

spaulsen@euronext.com