Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Finn en Kontofører

Euronext Securities Oslo leverer sine tjenester gjennom kontoførere som fungerer som bindeledd mellom Euronext Securities Oslo og investor (kontofører investor) eller mellom Euronext Securities Oslo og utsteder (kontofører utsteder)

En kontofører er en bank, fondsforvalter, megler eller andre typer verdipapirforetak. Kontofører investor fører VPS-konti på vegne av Euronext Securities Oslo, mens kontofører utsteder sørger for at utsteder registrerer sine aksjer, obligasjoner eller andre finansielle instrumenter i Euronext Securities Oslo. For å bli kontofører i Euronext Securities Oslo må det inngås en avtale om registerførerautorisasjon.

Oversikt over kontofører utsteder for aksjer og obligasjoner (for utstedere) 

Oversikt over kontofører investor (for privatpersoner)