Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Mislighold av renteinstrumenter

Få innsikt i mislighold av obligasjoner for det norske markedet

Produktet gir deg informasjon om mislighold av obligasjoner samt relatert innsikt. Vi skiller mellom innløsning og rente, og hver kupongdato som blir standard vil være et nytt ISIN. Er det renter og innløsninger, vil det være to nye ISIN-er.

vps-clearing-and-settlement-es-osl-3-2

INGEN DISTRIBUSJON

Produktdetaljer

  • Abonnement: månedlig
  • Frekvens: daglig, ukentlig, månedlig
  • Månedlig pris: NOK 13 500,- eks. MVA
  • Levering: SFTP

DISTRIBUSJON

Produktdetaljer

  • Abonnement: månedlig
  • Frekvens: daglig, ukentlig, månedlig
  • Månedlig pris: NOK 32 500,- eks. MVA
  • Levering: SFTP

Contacts

Christian A. Viken - Euronext Securities

Christian A. Viken

EVP, Customer Experience and Analytics

data.vps@euronext.com