Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Aksjesparekonto

Aksjesparekontoen tillater investorer å utsette sin skatteforpliktelse. På denne måten muliggjøres større investeringer da eventuell avkasting kan reinvesteres

Euronext Securities Oslo har utviklet en komplett løsning for Aksjesparekonto som samtidig kan integreres sømløst med nettbaserte bankløsninger.

Godkjente verdipapirer på en Aksjesparekonto

Alle børsnoterte aksjer som er utstedet av selskap hjemmehørende i et EU/EØS-land, samt alle aksjefond (fond med mer enn 80% aksjer) innenfor EU/EØS, og egenkapitalbevis.

Euronext Securities Oslo vil kontrollere at verdipapiret er innenfor disse reglene ved innføring på en ASK-konto. Tilbydere/kontoførere kan likevel ha strengere regler.

VPS Investor Services

Vi tilbyr en full-integrert applikasjon for enkelt kontoopprettelse, endring og oppdatering av investors beholdings- og transaksjonsdata. Kontoførere har valget om å benytte seg av applikasjonen eller ISO-meldinger. Det samme gjelder for overføringer av aksjer og fond til og fra aksjesparekonti.

Selvbetjent løsning

Euronext Securities Oslos konsept om selvbetjening for investoren som har en aksjesparekonto er basert på bruken av VPS Investortjenester, en kjent selvbetjeningsløsning for investorer med over 700 000 brukere. Her får investoren til enhver tid oversikt over aksjesparekontoen sin, inkludert ferdig beregnede skatteposisjoner. Brukergrensesnittet kan integreres med leverandørens (kontoførers) grafiske profil ved hjelp av API, og det kan integreres med eksisterende kundeportal med samme BankID som innlogging.

Skatteberegning og rapportering

Tjenesten inkluderer obligatorisk skatteberegning med tilhørende rapportering til skatteetaten. Det vil si at vår tjeneste sørger for at investorer får en korrekt beregning av inngangsverdi, skjerming, mulig skattefritt uttak og gevint/tap.

media
Engelsk

Ekstra funksjoner med Euronext Securities Oslo transaksjonsnettverk

Euronext Securities Oslo har løst ASK-overføringer ved å opprette et ASK-overføringshub som gir ASK- tilbydere funksjoner som ikke tidligere var tilgjengelige

  • Flere automatiserte overføringer innen VPS ASK
  • En ett-klikk brukeropplevelse
  • Åpne APIer for henting av TA-data
  • APIer for integrering i investorportaler

Contacts

Jo Daniel Wiese - Euronext Securities Oslo

Jo Daniel Wiese

Head of Tax Services, Euronext Securities Oslo

+47 92082182

jdwiese@euronext.com