Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Obligasjoner, fond og ETPer

Tilbyder av sikre og effektive utstedelsestjenester

Forenkle kompleksiteten i kapitalmarkedet ved å bruke vår sikre og velprøvde infrastruktur. Uansett om du noterer instrumentene for handel på børs eller bare for registreringsformål, kan kompleksiteten ved å holde seg i samsvar med relevante lover og forskrifter, sikre korrekt håndtering av selskapshendelser og sikre korrekt skatterapportering til de norske skattemyndighetene, være overveldende. Euronext Securities Oslo gir markedet en sikker, effektiv markedsinfrastruktur som hjelper utstederne med daglig – slik at de kan fokusere på sin egen kjernevirksomhet.

VÅRE PRODUKTER

registration-and-administration ES-OSL

Registrering og Administrasjon

Enkel administrasjon av alle aspekter knyttet til forvaltning av verdipapirer

Våre registrerings- og administrasjonstjenester gir kontoførere administrative verktøy for å registrere og vedlikeholde alle aspekter knyttet til håndtering av verdipapirer og selskapshendelser i Euronext Securities Oslo-registeret.

Les mer

Er dere en bank, megler eller fondsforvalter som ønsker å tilby Euronext Securities Oslo sine tjenester til deres egne kunder, kan dere lese mer om det å bli kontofører (registerfører) i Euronext Securities Oslo under.

Bli kontofører

bondholder-meeting-es-osl_3-2

Obligasjonseiermøte

Sikre effektive og profesjonelle obligasjonseiermøter

Vår digitale løsning for obligasjonseiermøter dekker alle stadier av å arrangere et obligasjonseiermøte – fra forberedelse til utførelse – for å sikre samsvar med relevante lover og regler.

corporate-actions ES-OSL

Corporate Actions

Fleksible løsninger som støtter et bredt spekter av selskapshendelser

Våre løsninger gir deg stor fleksibilitet når det gjelder bedriftens selskapshendelser i obligasjonsmarkedet.

funds-es-osl-3-2

Fond

Andelseierregister med kostnadseffektiv distribusjon i det norske markedet

Våre fondstjenester tilbyr utstedere av verdipapirfond et andelseierregister og en kostnadseffektiv fordeling av midler gjennom Euronext Securities Oslo ‘nettverksinfrastruktur.

investor-communication-es-osl-3-2

Investorkommunikasjon

Enkel distribusjon av informasjon fra utstedere til investorer

Våre tjenester bidrar til å sikre at utstedere av fixed income, fond og ETP kan distribuere relevant informasjon til sine investorer.

Contacts

Nicholas A. Schulz headshot

Nicholas A. Schulz

Head of Equity Services, Euronext Securities Oslo

naschulz@euronext.com