Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Forskere og studenter

Socially beneficial research while addressing the the duty of confidentiality

The Securities Register Act allows researchers to apply for access to otherwise confidential information from the Securities Register (Euronext Securities Oslo). It facilitates socially beneficial research on such information, while at the same time properly addressing the considerations behind the duty of confidentiality.

client-and-account-administration-3-es-osl-3-2

Våre anbefalte produkter

Investor Figures

Dette produktet gir unik innsikt i investorrelatert adferd og nøkkeltall gjennom strukturert markeds- og investordata. Dette er aggregert data som vil gi innsikt om geografi, alder, kjønn, sektor, beholdninger, verdier og annen relevant informasjon.

Les mer

Data forespørsler

Vi tilbyr et bredt spekter av data til forskjellige typer roller og brukere av Euronext VPS-systemet.

Les mer

Forskere og studenter

Adgang til innsyn i VPS’ registre for forskningsformål.

Les mer

Fundamental data

Månedlig fundamental data for både aksjer og obligasjoner samt informasjon om ISIN med tilhørende Corporate Action hendelser.

Les mer

Shareholder Feed

Få en automatisk overføring av din aksjebok på FTP og hold deg oppdatert på dine eiere.

Les mer

Mislighold på renteinstrumenter

Informasjon om mislighold av obligasjoner samt relatert innsikt. Vi skiller mellom innløsning og rente, og hver kupongdato som blir standard vil være et ny ISIN.

Les mer

Market Figures

Markedsutvikling og nøkkeltall gjennom strukturert markeds- og investordata.

Les mer

 


Alle våre tjenester og produkter

Full oversikt over alle våre produkter.

Les mer