Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

VPS Oppgjørsinfo

VPS Oppgjørsinfo er en tjeneste spesielt utviklet for verdipapirforetak og oppgjørsagenter som er deltagere i det sentrale verdipapiroppgjøret.

Tjenesten benyttes primært til spørringer, men kan også benyttes til å registrere transaksjoner som skal gjøres opp i det sentrale verdipapiroppgjøret. Det er enkelt å gjøre både innmeldinger og spørringer i systemet og det brukervennlige grensesnittet gjør VPS Oppgjørsinfo enkelt å bruke. Likviditetsbanker og kapitalforvaltere kan også benytte tjenesten i sitt daglige arbeid.

Viktigste funksjoner

 • Registrere transaksjoner med og uten bekreftelse av motpart.
 • Overføre og tilbakeføre verdipapirer mellom VPS-konti.
 • Annullere transaksjoner og forbehold.
 • Etablere og tilbakelevere bilaterale lån.
 • Flytte utbyttegrunnlag.
 • Registrere grunn- og tilleggslikviditet.

Tilgjengelig informasjon

 • Alle transaksjoner på VPS-kontoen og betingelsene for den enkelte transaksjon.
 • Egne og motpartenes ubekreftede handler.
 • Registrerte og fremtidige beholdninger, beholdninger pr. siste årsskifte og flyttet utbyttegrunnlag.
 • Detaljer om alle kontohavere, deres VPS- konti, inkludert rettigheter og utbytte på verdipapirene på kontiene.
 • Frigivelser og fullmakter på VPS-konti.
 • Beregnet likviditetsbehov i forkant av de daglige verdipapiroppgjørene.
 • Historiske data om likviditetsbehov og resultatet av hvert oppgjør.

Contacts

Anne Ekeren Bjone - Euronext Securities Oslo

Anne Ekeren Bjone

Head of Settlement, Euronext Securities Oslo

aebjone@euronext.com