Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Euronext Securities Oslo rapportering – FATCA /CRS

Common Reporting Standard (CRS) er OECDs internasjonale standard for automatisk utveksling av finansiell kontoinformasjon om skatteområdet

Norge har inngått bilaterale avtaler med en rekke OECD-land om utveksling av skatteinformasjon som krever at finansinstitusjoner skal gi informasjon om investorer og deres eierandel. Euronext VPS utfører dette på vegne av nordiske finansinstitusjoner.

Euronext Securities Oslo tilbyr en intuitiv registrering og rapportering av FATCA og CRS-informasjon for norske og utenlandske konti. Tjenesten støtter finansinstitusjoner ved å oppfylle deres FATCA og CRS-forpliktelser, gjennom å strukturere nødvendig informasjon i en fil som blir sendt til skatteetaten.

Videre publiserer Euronext VPS en enkel brukerveiledning for registrering av informasjonen i VPS Investortjenester. Investoren og såkalte reelle rettighetshavere mottar en kopi av all informasjon rapportert til skattemyndighetene som en del av årsrapporten fra Euronext Securities Oslo.

Linker:
Amerikanske skattemyndighet
OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development)

 

Contacts

Jo Daniel Wiese - Euronext Securities Oslo

Jo Daniel Wiese

Head of Tax Services, Euronext Securities Oslo

+47 92082182

jdwiese@euronext.com