Oslo Børs VPS

Fremmer vekst for kunder i og utenfor Norge

Visit this page in English

Les denne siden på norsk

Oslo Børs VPS ble en del av Euronext-konsernet i juni 2019. Oslo Børs VPS tilbyr og utvikler markedsplasser for notering og handel i verdipapirer, registrering av eierskap og oppgjør for verdipapirer i Norge, markedsdata og internettløsninger.
media
Touchscreen

Oslo Børs VPS

Oslo Børs VPS-konsernet består av Oslo Børs ASA, Verdipapirsentralen ASA (VPS) og Oslo Market Solutions AS.
VPS er den eneste verdipapirsentralen i Norge, og leverer effektiv infrastruktur og tjenester for oppgjør og registrering av rettigheter for verdipapirer. 
Les mer om VPS

VPS eier Centevo, som leverer digitale kapitalforvaltningstjenester og backoffice-støtte i Norden. 
Les mer om Centevo

Oslo Market Solutions er en ledende nordisk leverandør av webløsninger for de finansielle markedene. Med et nordisk perspektiv, fokuserer OMS på høy kvalitet, feilfri oppetid, innovasjon, design, hastighet og fleksibilitet for kunden. 
Les mer om OMS

Oslo Børs

Oslo Børs opererer de eneste regulerte markedene for verdipapirhandel i Norge og er verdensledende innen sektorene energi, shipping og sjømat. Oslo Børs skal fungere som Euronext-gruppens centre of excellence for råvarer.

Oslo Børs eier NOTC AS, et handelsstøttesystem og markedsplass for unoterte aksjer.
Les mer om NOTC

Oslo Børs eier Fish Pool ASA, en internasjonal, regulert markedsplass for handel med finansielle laksekontrakter. 
Les mer om Fish Pool

Oslo-building
media
NOL

Notering og medlemskap på Oslo Børs

Oslo Børs skiller seg ut fra resten av Norden med mange nye aksjenoteringer, og en både tids- og kostnadseffektiv noteringsprosess. Et selskap som har notert aksjen på Oslo Børs vil raskere og enklere kunne notere andre typer verdipapirer, som obligasjonslån og sertifikater. Oslo Børs tilbyr også notering av utstederprodukter, såkalte ETP-er (exchange traded products), warrants og strukturerte produkter.
Les mer om notering på Oslo Børs

Medlemmer på Oslo Børs' markedsplasser har direkte handelstilgang til en stor andel av verdens finansielle instrumenter innen sektorene energi, shipping og sjømat. Markedsplassenes medlems- og handelsregler er tilpasset europeisk standard.
Les mer om medlemskap på Oslo Børs

Kontakt oss

Øivind Amundsen - Oslo Børs

Øivind Amundsen

President & CEO Oslo Børs

oivind.amundsen@oslobors.no

Audun Bø - VPS

Audun Bø

CEO VPS

audun.bo@vps.no

Geir Harald Aase - Oslo Børs

Geir Harald Aase

Head of Communications

geir.aase@oslobors.no

Liv Ingebjørg Grønlien

Liv Ingebjørg Grønlien

Account Manager – Norway

+47 99 27 92 91

liv.gronlien@oslobors.no

Linn Cathrin Slettedal

Linn Cathrin Slettedal

Account Manager – Norway

+47 95 75 69 83

linncathrin.slettedal@oslobors.no

Carl Tønsberg

Carl Tønsberg

Account Manager – Norway

+47 22 34 17 12

Carl.Tonsberg@oslobors.no