Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Euronext Oslo Børs

Vi skaper fremtiden – sammen

Aksjekurser og markedsoversikt

Nylige noteringer i Oslo

Haugesund Sparebank - Euronext Oslo Børs

Haugesund Sparebank

HAUGESUND SPAREBANK  (HGSB) notert på Euronext Oslo
Paratus Energy Services Ltd - Euronext Growth Oslo

Paratus Energy Services Ltd.

PARATUS ENERGY SERVICES LTD. (PLSV) notert på Euronext Growth Oslo

 

Wendy Lam, CEO of Capsol Technologies, rang the bell this morning to celebrate the transfer and the first day of trading on Euronext Oslo Børs. The company was welcomed by Øivind Amundsen, CEO, and Eirik Høiby Ausland, Head of Listing at Euronext Oslo Børs. (Photo: Thomas Brun | NTB)

Capsol Technologies

Capsol Technologies (CAPSL) overført til Euronext Oslo Børs

Euronext Oslo Børs - en del av Euronext

Euronext Oslo Børs opererer de eneste regulerte markedene for verdipapirhandel i Norge og er verdensledende innen sektorene energi, shipping og sjømat. I juni 2019 ble vi en del av Euronext-konsernet. De noterte selskapene på Euronext Oslo Børs møter nå et større investorpublikum, og det betyr økt tilgang til kapital, likviditet og interesse. Flere investorer møtes også gjennom effektiv og trygg handel, hvor rundt 180 meglerhus nå har tilgang til én felles ordrebok. Både investorer og utstedere vil dra nytte av markedsledende teknologi, økt innovasjonskraft og tilgang til nye verktøy og markeder. Samtidig skal vi ta vare på det gode og nære forholdet til alle våre kunder – både i Norge og utlandet.

Øivind Amundsen
Børsdirektør og medlem av Managing Board i Euronext

Øivind Amundsen - CEO Oslo Børs and Member of the Managing Board of Euronext

Euronext Sustainability Week

9-13 September 2024

Join our events for the Norwegian financial community during our Euronext Sustainability week. 
Click for more information and register.

media
Eirik Høiby Ausland - Head of Listing Norway and International Listings

Notering på Euronext Oslo Børs

Euronext Oslo Børs skiller seg ut fra resten av Norden med mange nye aksjenoteringer, og en både tids- og kostnadseffektiv noteringsprosess. Et selskap som har notert aksjen på Euronext Oslo vil raskere og enklere kunne notere andre typer verdipapirer, som obligasjonslån og sertifikater. Vi tilbyr selskaper en enkel og effektiv noteringsprosess for obligasjoner og et valg av markedsplass. Euronext Oslo Børs tilbyr også notering av utstederprodukter, såkalte ETP-er (exchange traded products), warrants og strukturerte produkter.

Eirik Høiby Ausland
Head of Listing Norway

Medlemskap på Euronext Oslo Børs

Medlemmer på Euronext Oslo Børs' markedsplasser har direkte handelstilgang til en stor andel av verdens finansielle instrumenter innen sektorene energi, shipping og sjømat. Markedsplassenes medlems- og handelsregler er tilpasset europeisk standard.

Ove Heiberg
Head of Secondary Market Norway

Ove Heiberg - Head of Secondary Market Norway
media
Sector highlights

Energi, shipping og sjømat

Euronext Oslo Børs har en unik posisjon internasjonalt knyttet til næringene energi, shipping og sjømat. Hit kommer selskaper for å hente kapital, sikre omsetning for sine aksjer og få bred og verdensledende analytikerdekning. Investorer har tilgang til både norske og internasjonale kvalitetsselskaper.

Siste pressemeldinger

Regulatorisk ansvar

I henhold til verdipapirhandelloven § 11-1 har Euronext Oslo Børs tillatelse fra Finansdepartementet til å drive regulert marked og driver to slike regulerte markeder. I tillegg driver Euronext Oslo Børs en multilateral handelsfasilitet i henhold til verdipapirhandelloven § 9-8. Euronext Oslo Børs vedtar regler for hvert av disse markedene for å sikre rettferdig og ryddig handel og effektiv ordreutførelse. I tillegg er Euronext Oslo Børs utnevnt til overtakelsesmyndighet i henhold til § 6-4 i verdipapirhandelloven.

Euronext Oslo Børs har også delegert myndighet til å føre tilsyn med overholdelse og sanksjonering av brudd på utstedernes plikt til å offentliggjøre innsideinformasjon i henhold til §§ 5-2 og 5-3 i verdipapirhandelloven, jfr. § 17-1 i verdipapirforskriften. 

Finanstilsynet fører tilsyn med regulerte markeder og multilaterale handelsfasiliteter i Norge.

 

Tidligere vedtak og uttalelser er inntatt i årlige samlinger utgitt av Oslo Børs. Samlingene består av utdrag fra Oslo Børs' vedtak, brev og andre uttalelser som antas å ha interesse fordi de illustrerer fortolkninger eller praksis.

Børssirkulærer – arkiv

Kontakt vår juridiske avdeling for tidligere utgitte børssirkulære (fra 1998)  juridiskavdeling@oslobors.no

Vedtak og uttalelser

 • PDF

Vedtak og uttalelser 2023

Norwegian Version

/sites/default/files/2024-02/vedtak_og_uttalelser_2023.pdf
Vedtak og uttalelser 2023 Norwegian
Bart
 • PDF

Vedtak og uttalelser 2022

Norwegian Version

/sites/default/files/2023-01/vedtak_og_uttalelser_2022_.pdf
Vedtak og uttalelser 2022 Norwegian
sclediere
 • PDF

Vedtak og uttalelser 2021

Norwegian Version

/sites/default/files/2022-01/Vedtak%20og%20uttalelser%202021.pdf
Vedtak og uttalelser 2021 Norwegian
Bart
 • PDF

Decisions and Statements 2020

English Version

/sites/default/files/2021-01/Decisions%20and%20Statements%202020_0.pdf
Decisions and Statements 2020 English
Bart
 • PDF

Decisions and statements 2019

English Version

/sites/default/files/2020-09/Decisions%20and%20statements%202019.pdf
Decisions and statements 2019 English
Bart
 • PDF

Decisions and statements 2018.pdf

English Version

/sites/default/files/2020-09/Decisions%20and%20statements%202018.pdf
Decisions and statements 2018.pdf English
Bart
 • PDF

Circulars, decisions and statements 2017.pdf

English Version

/sites/default/files/2020-09/Circulars%2C%20decisions%20and%20statements%202017.pdf
Circulars, decisions and statements 2017.pdf English
Bart
 • PDF

Circulars, decisions and statements 2016.pdf

English Version

/sites/default/files/2020-09/Circulars%2C%20decisions%20and%20statements%202016.pdf
Circulars, decisions and statements 2016.pdf English
Bart
 • PDF

Circulars, decisions and statements 2015.pdf

English Version

/sites/default/files/2020-09/Circulars%2C%20decisions%20and%20statements%202015.pdf
Circulars, decisions and statements 2015.pdf English
Bart
 • PDF

Circulars, decisions and statements 2014.pdf

English Version

/sites/default/files/2020-09/Circulars%2C%20decisions%20and%20statements%202014.pdf
Circulars, decisions and statements 2014.pdf English
Bart
 • PDF

Circulars, decisions and statements 2013.pdf

English Version

/sites/default/files/2020-09/Circulars%2C%20decisions%20and%20statements%202013.pdf
Circulars, decisions and statements 2013.pdf English
Bart
 • PDF

Circulars, decisions and statements 2012.pdf

English Version

/sites/default/files/2020-09/Circulars%2C%20decisions%20and%20statements%202012.pdf
Circulars, decisions and statements 2012.pdf English
Bart
 • PDF

Circulars, decisions and statements 2011.pdf

English Version

/sites/default/files/2020-09/Circulars%2C%20decisions%20and%20statements%202011.pdf
Circulars, decisions and statements 2011.pdf English
Bart
 • PDF

Circulars, decisions and statements 2010.pdf

English Version

/sites/default/files/2020-09/Circulars%2C%20decisions%20and%20statements%202010.pdf
Circulars, decisions and statements 2010.pdf English
Bart
 • PDF

Decisions and statements 2009.pdf

English Version

/sites/default/files/2020-09/Decisions%20and%20statements%202009.pdf
Decisions and statements 2009.pdf English
Bart
 • PDF

Decisions and statements 2008.pdf

English Version

/sites/default/files/2020-09/Decisions%20and%20statements%202008.pdf
Decisions and statements 2008.pdf English
Bart
 • PDF

Decisions and statements 2007.pdf

English Version

/sites/default/files/2020-09/Decisions%20and%20statements%202007.pdf
Decisions and statements 2007.pdf English
Bart
 • PDF

Decisions and statements 2006.pdf

English Version

/sites/default/files/2020-09/Decisions%20and%20statements%202006.pdf
Decisions and statements 2006.pdf English
Bart
 • PDF

Decisions and statements 2005.pdf

English Version

/sites/default/files/2020-09/Decisions%20and%20statements%202005.pdf
Decisions and statements 2005.pdf English
Bart
 • PDF

Decisions and statements 2004.pdf

English Version

/sites/default/files/2020-09/Decisions%20and%20statements%202004.pdf
Decisions and statements 2004.pdf English
Bart
 • PDF

Decisions and statements 2003.pdf

English Version

/sites/default/files/2020-09/Decisions%20and%20statements%202003.pdf
Decisions and statements 2003.pdf English
Bart
 • PDF

Decisions and statements 2002.pdf

English Version

/sites/default/files/2020-09/Decisions%20and%20statements%202002.pdf
Decisions and statements 2002.pdf English
Bart
 • PDF

Decisions and statements 2001.pdf

English Version

/sites/default/files/2020-09/Decisions%20and%20statements%202001.pdf
Decisions and statements 2001.pdf English
Bart
 • PDF

Decisions and statements 2000.pdf

English Version

/sites/default/files/2020-09/Decisions%20and%20statements%202000.pdf
Decisions and statements 2000.pdf English
Bart
 • PDF

Decisions and statements 1999.pdf

English Version

/sites/default/files/2020-09/Decisions%20and%20statements%201999.pdf
Decisions and statements 1999.pdf English
Bart
 • PDF

Decisions and statements 1998.pdf

English Version

/sites/default/files/2020-09/Decisions%20and%20statements%201998.pdf
Decisions and statements 1998.pdf English
Bart

2023

 • PDF

Børsklagenemndens avgjørelse 2-2023 - Univid ASA

Norwegian Version

/sites/default/files/2024-01/borsklagenemndens_avgjorelse_2-2023_-_univid_asa.pdf
Børsklagenemndens avgjørelse 2-2023 - Univid ASA Norwegian
Bart
 • PDF

Børsklagenemndens avgjørelse 1-2023 - BW ENERGY LIMITED

Norwegian Version

/sites/default/files/2023-09/borsklagenemndens_avgjorelse_1-2023_-_bw_energy_limited.pdf
Børsklagenemndens avgjørelse 1-2023 - BW ENERGY LIMITED Norwegian
Bart

2022

 • PDF

Børsklagenemndens avgjørelse 2-2022 – AINMT ASA

Norwegian Version

/sites/default/files/2022-08/B%C3%B8rsklagenemndens%20avgj%C3%B8relse%202-2022%20-%20AINMT%20ASA.pdf
Børsklagenemndens avgjørelse 2-2022 – AINMT ASA Norwegian
Bart
 • PDF

Børsklagenemdens avgjørelse 1-2022 – NTS ASA

Norwegian Version

/sites/default/files/2022-05/B%C3%B8rsklagenemnden%20-%20Sak%201%20-%202022%20-%20NTS%20ASA%20-%20endelig%20vedtak%20%28pdf%20med%20signaturer%29.pdf
Børsklagenemdens avgjørelse 1-2022 – NTS ASA Norwegian
Bart

2019

 • PDF

Børsklagenemndens avgjørelse 2-2019 - BW LPG

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/B%C3%B8rsklagenemndens%20avgj%C3%B8relse%202-2019%20-%20BW%20LPG.pdf
Børsklagenemndens avgjørelse 2-2019 - BW LPG Norwegian
Bart
 • PDF

Børsklagenemndens avgjørelse 1-2019 - Belships ASA

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/B%C3%B8rsklagenemndens%20avgj%C3%B8relse%201-2019%20-%20Belships%20ASA.pdf
Børsklagenemndens avgjørelse 1-2019 - Belships ASA Norwegian
Bart

2018

 • PDF

Børsklagenemndens avgjørelse 1-2018 - EMAS Offshore Limited

English Version

/sites/default/files/2020-10/B%C3%B8rsklagenemndens%20vedtak%201%20-%202018%20EMAS%20Offshore%20Limited.pdf
Børsklagenemndens avgjørelse 1-2018 - EMAS Offshore Limited English
Bart

2017

 • PDF

Børsklagenemndens avgjørelse 1-2017 - RenoNorden

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/B%C3%B8rsklagenemndens%20avgj%C3%B8relse%20%201-2017%20%20-%20RenoNorden.pdf
Børsklagenemndens avgjørelse 1-2017 - RenoNorden Norwegian
Bart

2016

 • PDF

Børsklagenemndens avgjørelse 2-2016 - Siem Shipping

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/B%C3%B8rsklagenemndens%20avgj%C3%B8relse%202-2016%20-%20%20Siem%20Shipping.pdf
Børsklagenemndens avgjørelse 2-2016 - Siem Shipping Norwegian
Bart
 • PDF

Børsklagenemndens avgjørelse 1-2016 - Sandnes Sparebank

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/B%C3%B8rsklagenemndens%20vedtak%201-2016%20-%20Sandnes%20Sparebank.pdf
Børsklagenemndens avgjørelse 1-2016 - Sandnes Sparebank Norwegian
Bart

2015

 • PDF

Børsklagenemndens avgjørelse 3-2015 - SpareBank1 Østfold Akershus

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/B%C3%B8rsklagenemndens%20avgj%C3%B8relse%203-2015%20-%20SpareBank1%20%C3%98stfold%20Akershus.pdf
Børsklagenemndens avgjørelse 3-2015 - SpareBank1 Østfold Akershus Norwegian
Bart
 • PDF

Børsklagenemndens avgjørelse 2-2015 - EVRY ASA

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/B%C3%B8rsklagenemndens%20avgj%C3%B8relse%202-2015%20-%20EVRY%20ASA.pdf
Børsklagenemndens avgjørelse 2-2015 - EVRY ASA Norwegian
Bart
 • PDF

Børsklagenemndens avgjørelse 1-2015 - EVRY ASA

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/B%C3%B8rsklagenemndens%20avgj%C3%B8relse%201-2015%20%20-%20Evry%20ASA.pdf
Børsklagenemndens avgjørelse 1-2015 - EVRY ASA Norwegian
Bart

2014

 • PDF

Børsklagenemndens avgjørelse 1-2014 - Transeuro Energy Corp

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/B%C3%B8rsklagenemndens%20avgj%C3%B8relse%201-2014%20-%20Transeuro%20Energy%20Corp.pdf
Børsklagenemndens avgjørelse 1-2014 - Transeuro Energy Corp Norwegian
Bart

2013

 • PDF

Børsklagenemndens avgjørelse 3-2013 - IGE Resources AB

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/B%C3%B8rsklagenemndens%20avgj%C3%B8relse%203-2013%20-%20IGE%20Resources%20AB.pdf
Børsklagenemndens avgjørelse 3-2013 - IGE Resources AB Norwegian
Bart
 • PDF

Børsklagenemndens avgjørelse 2-2013 - Intex Resources ASA saksomkostninger

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/B%C3%B8rsklagenemndens%20avgj%C3%B8relse%202-2013%20-%20Intex%20Resources%20ASA%20saksomkostninger.pdf
Børsklagenemndens avgjørelse 2-2013 - Intex Resources ASA saksomkostninger Norwegian
Bart
 • PDF

Børsklagenemndens avgjørelse 1-2013 - Intex Resources ASA

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/B%C3%B8rsklagenemndens%20avgj%C3%B8relse%201-2013%20-%20Intex%20Resources%20ASA.pdf
Børsklagenemndens avgjørelse 1-2013 - Intex Resources ASA Norwegian
Bart

2012

 • PDF

Børsklagenemndens avgjørelse 1-2012 - Cecon ASA

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/B%C3%B8rsklagenemnden%20vedtak%20%201-2012%20-%20Cecon%20ASA.pdf
Børsklagenemndens avgjørelse 1-2012 - Cecon ASA Norwegian
Bart

2011

 • PDF

Børsklagenemndens avgjørelse 1-2011- Wilh. Wilhelmsen

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/B%C3%B8rsklagenemndens%20avgj%C3%B8relse%201-2011-%20Wilh.%20Wilhelmsen.pdf
Børsklagenemndens avgjørelse 1-2011- Wilh. Wilhelmsen Norwegian
Bart

2010

 • PDF

Børsklagenemndens avgjørelse 4-2010 - Global IP Solutions

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/B%C3%B8rsklagenemndens%20avgj%C3%B8relse%204-2010%20-%20Global%20IP%20Solutions.pdf
Børsklagenemndens avgjørelse 4-2010 - Global IP Solutions Norwegian
Bart
 • PDF

BørsklagenemndBørsklagenemndens avgjørelse 3-2010 - Seadrill Limitedens avgjørelse 3-2010 - Seadrill Limited.pdf

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/B%C3%B8rsklagenemndens%20avgj%C3%B8relse%203-2010%20-%20Seadrill%20Limited.pdf
BørsklagenemndBørsklagenemndens avgjørelse 3-2010 - Seadrill Limitedens avgjørelse 3-2010 - Seadrill Limited.pdf Norwegian
Bart
 • PDF

Børsklagenemndens avgjørelse 2-2010 - Rieber & Søn ASA

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/B%C3%B8rsklagenemndens%20avgj%C3%B8relse%202-2010%20-%20Rieber%20%26%20S%C3%B8n%20ASA.pdf
Børsklagenemndens avgjørelse 2-2010 - Rieber & Søn ASA Norwegian
Bart
 • PDF

Børsklagenemndens avgjørelse 1-2010 - Telecomputing ASA

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/B%C3%B8rsklagenemndens%20avgj%C3%B8relse%201-2010%20-%20Telecomputing%20ASA.pdf
Børsklagenemndens avgjørelse 1-2010 - Telecomputing ASA Norwegian
Bart

2009

 • PDF

Børsklagenemndens avgjørelse 5/2009 - Norman ASA

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/B%C3%B8rsklagenemndens%20avgj%C3%B8relse%205-2009%20-%20Norman%20ASA.pdf
Børsklagenemndens avgjørelse 5/2009 - Norman ASA Norwegian
Bart
 • PDF

Børsklagenemndens avgjørelse 4/2009 - DNO International ASA

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/ig1.pdf
Børsklagenemndens avgjørelse 4/2009 - DNO International ASA Norwegian
Bart
 • PDF

Børsklagenemndens avgjørelse 3/2009: Namsos Trafikkselskap

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/B%C3%B8rsklagenemndens%20avgj%C3%B8relse%203_2009%20Namsos%20Trafikkselskap.pdf
Børsklagenemndens avgjørelse 3/2009: Namsos Trafikkselskap Norwegian
Bart
 • PDF

Børsklagenemndens avgjørelse 2/2009: Dagens Næringsliv

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/B%C3%B8rsklagenemndens_sak_2-2009.pdf
Børsklagenemndens avgjørelse 2/2009: Dagens Næringsliv Norwegian
Bart
 • PDF

Børsklagenemndens avgjørelse 1/2009: Gyldendal ASA

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/Borsklagenemndens_sak_1-2009.pdf
Børsklagenemndens avgjørelse 1/2009: Gyldendal ASA Norwegian
Bart

Euronext Growth klagenemnd avgjør klager på beslutning om daglig mulkt i henhold til Euronext Growth Regelbok del II punkt 3.17.3, overtredelsesgebyr etter punkt 3.17.4 og strykning i henhold til punkt 3.17.2. Videre skal Euronext Growth klagenemnd behandle klager fra medlemmer på beslutninger i henhold til Euronext Growth Regelbok del II punkt 4.6, og fra Euronext Growth Advisors på beslutninger i henhold til Euronext Growth Regelbok del II punkt 5.6

Mandat og prosedyre for Euronext Growth Oslo klagenemnd

2019

 • PDF

Merkur Market klagenemnd - Avgjørelse 1 - 2019 - Lavo.tv AS

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/Merkur%20Market%20klagenemnd%20-%20Avgj%C3%B8relse%201%20-%202019%20-%20Lavo.tv%20AS.pdf
Merkur Market klagenemnd - Avgjørelse 1 - 2019 - Lavo.tv AS Norwegian
Bart

2016

 • PDF

Merkur Market klagenemd - Avgjorelse OXXY - Endelig versjon 2016-10-18

English Version

/sites/default/files/2020-10/Merkur%20Market%20klagenemd%20-%20Avgjorelse%20OXXY%20-%20Endelig%20%20versjon%202016-10-18_E.pdf
Merkur Market klagenemd - Avgjorelse OXXY - Endelig versjon 2016-10-18 English
Bart

Visse beslutninger i børsstyret er enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven, jf. verdipapirhandelloven § 12-10. Disse vedtakene vil være tilgjengelig for allmenheten i medhold av offentleglova § 3, i den utstrekning vedtaket ikke er unntatt offentlighet etter offentleglova kap. 3. Det samme gjelder også i stor utstrekning selve begrunnelsen for vedtaket, i bearbeidet og anonymisert form.

2024

 • PDF

2024-06-03 - Lifecare AS - Merknader til løpende informasjonsplikt og offentliggjøring av innsideinformasjon

Norwegian Version

/sites/default/files/2024-07/2024-06-03%20-%20Lifecare%20AS%20-%20Merknader%20til%20l%C3%B8pende%20informasjonsplikt%20og%20offentliggj%C3%B8ring%20av%20innsideinformasjon.pdf
2024-06-03 - Lifecare AS - Merknader til løpende informasjonsplikt og offentliggjøring av innsideinformasjon Norwegian
Bart
 • PDF

2024-02-08 - Argeo AS - Kommentarer til selskapets løpende informasjonsplikt og forbudet mot markedsmanipulasjon

Norwegian Version

/sites/default/files/2024-02/2024-02-08_-_argeo_as_-_kommentarer_til_selskapets_lopende_informasjonsplikt_og_forbudet_mot_markedsmanipulasjon.pdf
2024-02-08 - Argeo AS - Kommentarer til selskapets løpende informasjonsplikt og forbudet mot markedsmanipulasjon Norwegian
Bart
 • PDF

2024-05-03 - BW Energy Holdings Limited - Vedtak om dispensasjon

Norwegian Version

/sites/default/files/2024-05/bw_energy_holdings_limited_-_vedtak_om_dispensasjon_3._mai_2024.pdf
2024-05-03 - BW Energy Holdings Limited - Vedtak om dispensasjon Norwegian
Ariel

2023

 • PDF

20.12.23 - Univid ASA - Merknader til børsmeldinger og korrespondanse med Oslo Børs

Norwegian Version

/sites/default/files/2024-01/20.12.23_-_univid_asa_-_merknader_til_borsmeldinger_og_korrespondanse_med_oslo_bors.pdf
20.12.23 - Univid ASA - Merknader til børsmeldinger og korrespondanse med Oslo Børs Norwegian
Bart
 • PDF

2023-10-27- Univid ASA - Vedtak om strykning

Norwegian Version

/sites/default/files/2023-11/2023-10-27-_univid_asa_-_vedtak_om_strykning.pdf
2023-10-27- Univid ASA - Vedtak om strykning Norwegian
Bart
 • PDF

2023-09-18 - SoftOx Solutions AS - Overtredelse av løpende informasjonsplikt

Norwegian Version

/sites/default/files/2023-09/2023-09-18_-_softox_solutions_as_-_overtredelse_av_lopende_informasjonsplikt.pdf
2023-09-18 - SoftOx Solutions AS - Overtredelse av løpende informasjonsplikt Norwegian
Bart
 • PDF

2023-08-24 - Univid ASA (tidl. DLTx ASA) - Kommentarer til selskapets løpende informasjonsplikt mv.

Norwegian Version

/sites/default/files/2023-09/2023-08-24_-_univid_asa_tidl._dltx_asa_-_kommentarer_til_selskapets_lopende_informasjonsplikt_mv.pdf
2023-08-24 - Univid ASA (tidl. DLTx ASA) - Kommentarer til selskapets løpende informasjonsplikt mv. Norwegian
Bart
 • PDF

2023-06-22 - Aquila Holdings ASA (tidl. Carbon Transition ASA) - Kommentarer til selskapets håndtering av likebehandlingskravet

Norwegian Version

/sites/default/files/2023-06/2023-06-22_-_aquila_holdings_asa_tidl._carbon_transition_asa_-_kommentarer_til_selskapets_handtering_av_likebehandlingskravet.pdf
2023-06-22 - Aquila Holdings ASA (tidl. Carbon Transition ASA) - Kommentarer til selskapets håndtering av likebehandlingskravet Norwegian
Bart
 • PDF

2023-06-14 - BW Group Ltd. - Vedtak - Søknad om dispensasjon fra tilbudsplikt

Norwegian Version

/sites/default/files/2023-07/2023-06-14%20-%20BW%20Group%20Ltd.%20-%20Vedtak%20-%20S%C3%B8knad%20om%20dispensasjon%20fra%20tilbudsplikt_0.pdf
2023-06-14 - BW Group Ltd. - Vedtak - Søknad om dispensasjon fra tilbudsplikt Norwegian
Bart
 • PDF

25.04.2023 - ALNG - Merknader til løpende forpliktelser

Norwegian Version

/sites/default/files/2023-05/25.04.2023_-_alng_-_merknader_til_lopende_forpliktelser.pdf
25.04.2023 - ALNG - Merknader til løpende forpliktelser Norwegian
Bart
 • PDF

2023-03-30 - Otello Corporation ASA - Kommentarer til selskapets løpende informasjonsplikt og kategorisering børsmeldinger

Norwegian Version

/sites/default/files/2023-04/2023-03-30_-_otello_corporation_asa_-_kommentarer_til_selskapets_lopende_informasjonsplikt_og_kategorisering_borsmeldinger.pdf
2023-03-30 - Otello Corporation ASA - Kommentarer til selskapets løpende informasjonsplikt og kategorisering børsmeldinger Norwegian
Bart
 • PDF

24-03-2023 - PROXI - Merknader til løpende informasjonsplikt

Norwegian Version

/sites/default/files/2023-04/24-03-2023_-_proxi_-_merknader_til_lopende_informasjonsplikt.pdf
24-03-2023 - PROXI - Merknader til løpende informasjonsplikt Norwegian
Bart
 • PDF

2023-03-01 – Huddlestock Fintech AS – Kommentarer til selskapets løpende informasjonsplikt og forbudet mot markedsmanipulasjon

Norwegian Version

/sites/default/files/2023-03/2023-03-01_-_huddlestock_fintech_as.pdf
2023-03-01 – Huddlestock Fintech AS – Kommentarer til selskapets løpende informasjonsplikt og forbudet mot markedsmanipulasjon Norwegian
Bart
 • PDF

2023-01-12 - Endur ASA - Overtredelse av lopende informasjonsplikt

Norwegian Version

/sites/default/files/2023-01/2023-01-12_-_endur_asa_-_overtredelse_av_lopende_informasjonsplikt.pdf
2023-01-12 - Endur ASA - Overtredelse av lopende informasjonsplikt Norwegian
Bart

2022

 • PDF

2022-12-13 - Belships ASA - Dispensasjon tilbudsplikt

Norwegian Version

/sites/default/files/2022-12/2022-12-13_-_belships_asa_-_dispensasjon_tilbudsplikt_-_publish.pdf
2022-12-13 - Belships ASA - Dispensasjon tilbudsplikt Norwegian
Bart
 • PDF

2022-11-03 Zenith Energy Ltd. - Violation of duty to promptly notify Oslo Børs of decision to delay disclosure of inside information

English Version

/sites/default/files/2022-11/2022-11-03%20Zenith%20Energy%20Ltd.%20-%20Violation%20of%20duty%20to%20promptly%20notify%20Oslo%20B%C3%B8rs%20of%20decision%20to%20delay%20disclosure%20of%20inside%20information.pdf
2022-11-03 Zenith Energy Ltd. - Violation of duty to promptly notify Oslo Børs of decision to delay disclosure of inside information English
Bart
 • PDF

2022-10-14 - Odfjell Drilling Ltd og Odfjell Technology Ltd - Dispensasjon tilbudsplikt

Norwegian Version

/sites/default/files/2023-01/2022-10-14%20-%20Odfjell%20Drilling%20Ltd%20og%20Odfjell%20Technology%20Ltd%20-%20Dispensasjon%20tilbudsplikt%20-%20Publish.pdf
2022-10-14 - Odfjell Drilling Ltd og Odfjell Technology Ltd - Dispensasjon tilbudsplikt Norwegian
Ariel
 • PDF

2022-09-26 - Höegh Autoliners ASA - Dispensasjon tilbudsplikt

Norwegian Version

/sites/default/files/2022-09/2022-09-26%20-%20H%C3%B6egh%20Autoliners%20ASA%20-%20Dispensasjon%20tilbudsplikt%20-%20Publish%20.pdf
2022-09-26 - Höegh Autoliners ASA - Dispensasjon tilbudsplikt Norwegian
Bart
 • PDF

20-05-2022 - AINMT ASA - Vedtaksbrev anmodning om tilbudsplikt

Norwegian Version

/sites/default/files/2022-05/20-05-2022%20-%20AINMT%20ASA%20-%20Anmodning%20om%20tilbudsplikt.pdf
20-05-2022 - AINMT ASA - Vedtaksbrev anmodning om tilbudsplikt Norwegian
Bart
 • PDF

2022-05-04 Brev til SpareBank 1 Nordmøre.pdf

Norwegian Version

/sites/default/files/2022-06/2022-05-04%20Brev%20til%20SpareBank%201%20Nordm%C3%B8re.pdf
2022-05-04 Brev til SpareBank 1 Nordmøre.pdf Norwegian
Bart
 • PDF

04-04-2022 Brev om notifikasjoner

Norwegian Version

/sites/default/files/2022-04/2022-04-04%20-%20Brev%20om%20notifikasjoner.pdf
04-04-2022 Brev om notifikasjoner Norwegian
Bart
 • PDF

25-03-2022 - NTS ASA – Vedtaksbrev anmodning om konsolidering

Norwegian Version

/sites/default/files/2022-03/25.03.2022%20-%20NTS%20ASA%20-%20Anmodning%20om%20konsolidering.pdf
25-03-2022 - NTS ASA – Vedtaksbrev anmodning om konsolidering Norwegian
sclediere
 • PDF

04-02-22 - RAK Petroleum plc - Exemption from the mandatory offer obligation

English Version

/sites/default/files/2022-02/04-02-22%20-%20RAK%20Petroleum%20plc%20-%20Exemption%20from%20the%20mandatory%20offer%20obligation.pdf
04-02-22 - RAK Petroleum plc - Exemption from the mandatory offer obligation English
Bart
 • PDF

2022-01-12 - Vedtak om dispensasjon fra tilbudsplikt i Solon Eiendom ASA

Norwegian Version

/sites/default/files/2022-01/2022-01-12%20-%20Vedtak%20om%20dispensasjon%20fra%20tilbudsplikt%20i%20Solon%20Eiendom%20ASA.pdf
2022-01-12 - Vedtak om dispensasjon fra tilbudsplikt i Solon Eiendom ASA Norwegian
Bart

2021

 • PDF

Polarcus Limited - Violation of Oslo Rule Book II - delisting of bonds from the Oslo Stock Exchange

English Version

/sites/default/files/2021-12/Polarcus%20Limited%20-%20Violation%20of%20Oslo%20Rule%20Book%20II%20-%20delisting%20of%20bonds%20from%20the%20Oslo%20Stock%20Exchange.pdf
Polarcus Limited - Violation of Oslo Rule Book II - delisting of bonds from the Oslo Stock Exchange English
Bart
 • PDF

2021-12-03 - Lifecare AS - Vedtak om endring av beslutning av 5 oktober 2021 og opprinnelig beslutning om overtredelse av informasjonsplikten

Norwegian Version

/sites/default/files/2021-12/2021-12-03%20-%20Lifecare%20AS%20-%20Vedtak%20om%20endring%20av%20beslutning%20av%205%20oktober%202021%20og%20opprinnelig%20beslutning%20om%20overtredelse%20av%20informasjonsplikten.pdf
2021-12-03 - Lifecare AS - Vedtak om endring av beslutning av 5 oktober 2021 og opprinnelig beslutning om overtredelse av informasjonsplikten Norwegian
Bart
 • PDF

2021-10-22 - Vedtak om dispensasjon fra tilbudsplikt i BEWi ASA og KMC Properties ASA

Norwegian Version

/sites/default/files/2021-12/2021-10-22%20-%20Vedtak%20om%20dispensasjon%20fra%20tilbudsplikt%20i%20BEWi%20ASA%20og%20KMC%20Properties%20ASA%20-%20To%20be%20published.docx.pdf
2021-10-22 - Vedtak om dispensasjon fra tilbudsplikt i BEWi ASA og KMC Properties ASA Norwegian
Bart
 • PDF

2021-08-19 - Aker BioMarine ASA - Overtredelse av løpende informasjonsplikt og opplysningsplikten til Oslo Børs .pdf

Norwegian Version

/sites/default/files/2021-08/2021-08-19%20-%20Aker%20BioMarine%20ASA%20-%20Overtredelse%20av%20l%C3%B8pende%20informasjonsplikt%20og%20opplysningsplikten%20til%20Oslo%20B%C3%B8rs%20.pdf
2021-08-19 - Aker BioMarine ASA - Overtredelse av løpende informasjonsplikt og opplysningsplikten til Oslo Børs .pdf Norwegian
Bart
 • PDF

2021-06-22- DNB ASA - Brudd på varslingsplikt vedrørende utsatt offentliggjøring.pdf

Norwegian Version

/sites/default/files/2021-06/2021-06-22-%20DNB%20ASA%20-%20Brudd%20p%C3%A5%20varslingsplikt%20vedr%C3%B8rende%20utsatt%20offentliggj%C3%B8ring.pdf
2021-06-22- DNB ASA - Brudd på varslingsplikt vedrørende utsatt offentliggjøring.pdf Norwegian
Bart
 • PDF

2021-06-08 - Informasjonsbrev vedrørende overholdelse av utstederes forpliktelser etter MAR

Norwegian Version

/sites/default/files/2021-06/2021-06-08%20-%20Informasjonsbrev%20vedr%C3%B8rende%20overholdelse%20av%20utstederes%20forpliktelser%20etter%20MAR.pdf
2021-06-08 - Informasjonsbrev vedrørende overholdelse av utstederes forpliktelser etter MAR Norwegian
Bart
 • PDF

2021-04-27 Endúr ASA - Brudd på varslingsplikten ved beslutning om utsatt offentliggjøring av innsideinformasjon

Norwegian Version

Norwegian 2021-04-27 Endúr ASA - Brudd på varslingsplikten ved beslutning om utsatt offentliggjøring av innsideinformasjon /sites/default/files/2021-05/2021-04-27%20End%C3%BAr%20ASA%20-%20Brudd%20p%C3%A5%20varslingsplikten%20ved%20beslutning%20om%20utsatt%20offentliggj%C3%B8ring%20av%20innsideinformasjon.pdf
 • PDF

2021-04-12 Everfuel A/S – Violation of the duty to promptly notify Oslo Børs of decision of delayed disclosure of inside information

English Version

/sites/default/files/2021-04/Letter%20to%20Everfuel%20-%2012%20April%202021%20-%20final%20version%20-%20for%20publication_0.pdf
2021-04-12 Everfuel A/S – Violation of the duty to promptly notify Oslo Børs of decision of delayed disclosure of inside information English
Bart
 • PDF

2021-03-01 - Gentian Diagnostics AS - Brudd på primærinnsiders meldeplikt og utsteders plikt til å holde primærinnsiderregisteret oppdatert

Norwegian Version

/sites/default/files/2021-03/Gentian%20Diagnostics%20AS%20-%20kritikkbrev%20-%20endelig%20versjon%20u%20sign.pdf
2021-03-01 - Gentian Diagnostics AS - Brudd på primærinnsiders meldeplikt og utsteders plikt til å holde primærinnsiderregisteret oppdatert Norwegian
Bart
 • PDF

2021-03-01- Zaptec AS - Brudd på primærinnsiders meldeplikt og utsteders plikt til å holde primærinnsiderregisteret oppdatert

Norwegian Version

/sites/default/files/2021-03/Kritikkbrev%20-%20Zaptec%20AS%20-%20endelig%20versjon%20u%20sign.pdf
2021-03-01- Zaptec AS - Brudd på primærinnsiders meldeplikt og utsteders plikt til å holde primærinnsiderregisteret oppdatert Norwegian
Bart
 • PDF

2021-03-01- Vaccibody AS - Brudd på primærinnsiders meldeplikt og utsteders plikt til å holde primærinnsiderregisteret oppdatert

Norwegian Version

/sites/default/files/2021-03/Kritikkbrev%20-%20Vaccibody%20AS%20-%20endelig%20versjon%20u%20sign.pdf
2021-03-01- Vaccibody AS - Brudd på primærinnsiders meldeplikt og utsteders plikt til å holde primærinnsiderregisteret oppdatert Norwegian
Bart
 • PDF

2021-01-29 Infront ASA - Request for guidance mandatory offer rules

English Version

/sites/default/files/2021-01/2021-01-29%20Infront%20ASA%20-%20Request%20for%20guidance%20mandatory%20offer%20rules.pdf
2021-01-29 Infront ASA - Request for guidance mandatory offer rules English
Bart
 • PDF

2021-01-11 - Informasjonsskriv til utstedere om MAR

Norwegian Version

/sites/default/files/2021-01/2021-01-11%20-%20Informasjonsskriv%20til%20utstedere%20om%20MAR_1.pdf
2021-01-11 - Informasjonsskriv til utstedere om MAR Norwegian
MortenIsebakke.Lyse

2020

 • PDF

2020-12-11 – Quantafuel ASA – Brudd på løpende informasjonsplikt

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-12/Quantafuel%20ASA%20-%20Brudd%20p%C3%A5%20l%C3%B8pende%20informasjonsplikt.pdf
2020-12-11 – Quantafuel ASA – Brudd på løpende informasjonsplikt Norwegian
Bart
 • PDF

2020-12-03 - Navamedic - Overtredelse av løpende informasjonsplikt og utsteders opplysningsplikt.pdf

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-12/2020-12-03%20-%20Navamedic%20-%20Overtredelse%20av%20l%C3%B8pende%20informasjonsplikt%20og%20utsteders%20opplysningsplikt.pdf
2020-12-03 - Navamedic - Overtredelse av løpende informasjonsplikt og utsteders opplysningsplikt.pdf Norwegian
Bart
 • PDF

2020-12-01 - Vedtak om dispensasjon fra tilbudsplikt i Siem Offshore Inc

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-12/2020-12-01%20-%20Vedtak%20om%20dispensasjon%20fra%20tilbudsplikt%20i%20Siem%20Offshore%20Inc.pdf
2020-12-01 - Vedtak om dispensasjon fra tilbudsplikt i Siem Offshore Inc Norwegian
Bart
 • PDF

2020-09-17 SoftOx Solutions - Overtredelse av løpende informasjonsplikt

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2020-09-17%20-%20SoftOx%20Solutions%20-%20Overtredelse%20av%20l%C3%B8pende%20informasjonsplikt%20%281%29.pdf
2020-09-17 SoftOx Solutions - Overtredelse av løpende informasjonsplikt Norwegian
Bart
 • PDF

2020-09-17 Lavo.tv AS - Beslutning om strykning

Norwegian Version

/sites/default/files/2021-01/2020-09-17%20Lavo.tv%20AS%20-%20Beslutning%20om%20strykning.pdf
2020-09-17 Lavo.tv AS - Beslutning om strykning Norwegian
Bart
 • PDF

2020-07-08 Eidesvik Offshore ASA - Vedtaksbrev dispensasjonssøknad tilbudsplikt

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2020-07-08%20Eidesvik%20Offshore%20ASA%20-%20Vedtaksbrev%20dispensasjonss%C3%B8knad%20tilbudsplikt%20.pdf
2020-07-08 Eidesvik Offshore ASA - Vedtaksbrev dispensasjonssøknad tilbudsplikt Norwegian
Bart
 • PDF

2020-06-22 - G3 Exploration Limited - Delisting from Nordic ABM

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2020-06-22%20-%20G3%20Exploration%20Limited%20-%20Delisting%20from%20Nordic%20ABM.pdf
2020-06-22 - G3 Exploration Limited - Delisting from Nordic ABM Norwegian
Bart
 • PDF

2020-04-15 XXL ASA - Brev vedrørende notering av fortrinnsretter

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2020-04-15%20XXL%20ASA%20-%20Brev%20vedr%C3%B8rende%20notering%20av%20fortrinnsretter.pdf
2020-04-15 XXL ASA - Brev vedrørende notering av fortrinnsretter Norwegian
Bart
 • PDF

2020-03-10 Gjentatt tilbudsplikt og etterfølgende erverv overgangsregel

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2020-03-10%20-%20Gjentatt%20tilbudsplikt%20og%20etterf%C3%B8lgende%20erverv%20overgangsregel.pdf
2020-03-10 Gjentatt tilbudsplikt og etterfølgende erverv overgangsregel Norwegian
Bart
 • PDF

2020-03-06 WR Entertainment ASA - Beslutning om strykning

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2020-03-06%20WR%20Entertainment%20ASA%20-%20Beslutning%20om%20strykning.pdf
2020-03-06 WR Entertainment ASA - Beslutning om strykning Norwegian
Bart
 • PDF

2020-02-14 XXL ASA - Merknader til kapitalinnhenting

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2020-02-14%20-%20XXL%20ASA%20-%20Merknader%20til%20kapitalinnhenting.pdf
2020-02-14 XXL ASA - Merknader til kapitalinnhenting Norwegian
Bart
 • PDF

2020-02-06 Lavo.tv AS – Overtredelse plikten til å offentliggjøre års- og halvårsrapport.pdf

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2020-02-06%20Lavo.tv%20AS%20%E2%80%93%20Overtredelse%20plikten%20til%20%C3%A5%20offentliggj%C3%B8re%20%C3%A5rs-%20og%20halv%C3%A5rsrapport.pdf
2020-02-06 Lavo.tv AS – Overtredelse plikten til å offentliggjøre års- og halvårsrapport.pdf Norwegian
Bart

2019

 • PDF

2019-10-15 - Norske Skog - Exemption from mandatory offer obligation Publication version.pdf

English Version

/sites/default/files/2020-09/2019-10-15%20-%20Norske%20Skog%20-%20Exemption%20from%20mandatory%20offer%20obligation%20Publication%20version.pdf
2019-10-15 - Norske Skog - Exemption from mandatory offer obligation Publication version.pdf English
Bart
 • PDF

2019-09-18 BW LPG Limited - Begjæring om omgjøring av tidligere vedtak

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2019-09-18%20Begj%C3%A6ring%20om%20omgj%C3%B8ring%20av%20tidligere%20vedtak%20om%20godkjennelse%20av%20frivillig%20tilbud%20fra%20BW%20LPG%20Limited%20p%C3%A5%20Aurora%20LPG%20Holding%20ASA.pdf
2019-09-18 BW LPG Limited - Begjæring om omgjøring av tidligere vedtak Norwegian
Bart
 • PDF

2019-09-23 Siem Industries Inc. - Violation of disclosure obligations.pdf

English Version

/sites/default/files/2020-09/2019-09-23%20Siem%20Industries%20Inc.%20-%20Violation%20of%20disclosure%20obligations.pdf
2019-09-23 Siem Industries Inc. - Violation of disclosure obligations.pdf English
Bart
 • PDF

2019-07-15 NEL ASA - Merknader til informasjonshåndtering

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2019-07-15%20NEL%20ASA%20-%20Merknader%20til%20informasjonsh%C3%A5ndtering.pdf
2019-07-15 NEL ASA - Merknader til informasjonshåndtering Norwegian
Bart
 • PDF

2019-06-17 Lavo.tv AS - Overtredelse av løpende informasjonsplikt

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2019-06-17%20Lavo.tv%20AS%20-%20Overtredelse%20av%20l%C3%B8pende%20informasjonsplikt.pdf
2019-06-17 Lavo.tv AS - Overtredelse av løpende informasjonsplikt Norwegian
Bart
 • PDF

2019-07-10 - Sino Agro Food Inc - Delisting of shares from Merkur Market.pdf

English Version

/sites/default/files/2020-09/2019-07-10%20-%20Sino%20Agro%20Food%20Inc%20-%20Delisting%20of%20shares%20from%20Merkur%20Market.pdf
2019-07-10 - Sino Agro Food Inc - Delisting of shares from Merkur Market.pdf English
Bart
 • PDF

2019-05-09 Element ASA - Overtredelse av løpende informasjonsplikt

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2019-05-09%20Element%20ASA%20-%20Overtredelse%20av%20l%C3%B8pende%20informasjonsplikt.pdf
2019-05-09 Element ASA - Overtredelse av løpende informasjonsplikt Norwegian
Bart
 • PDF

2019-04-23 Norwegian Air Shuttle ASA – Kritikk for informasjonshåndtering

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2019-04-23%20Norwegian%20Air%20Shuttle%20ASA%20%E2%80%93%20Kritikk%20for%20informasjonsh%C3%A5ndtering%20ifm.%20beslutning%20om%20midlertidig%20suspensjon%20av%20flyvninger.pdf
2019-04-23 Norwegian Air Shuttle ASA – Kritikk for informasjonshåndtering Norwegian
Bart
 • PDF

2019-01-22 Norwegian Air Shuttle ASA – Merknader til informasjonshåndtering

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2019-01-22%20Norwegian%20Air%20Shuttle%20ASA%20-%20Merknader%20til%20informasjonsh%C3%A5ndtering.pdf
2019-01-22 Norwegian Air Shuttle ASA – Merknader til informasjonshåndtering Norwegian
Bart
 • PDF

2019-01-18 Offentliggjøring av regnskapsinformasjon på egne nettsider

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/Offentliggj%C3%B8ring%20av%20regnskapsinformasjon%20p%C3%A5%20egne%20nettsider.pdf
2019-01-18 Offentliggjøring av regnskapsinformasjon på egne nettsider Norwegian
Bart

2018

 • PDF

2018-12-21 Belships ASA - Vedtak vedrørende tilbudsplikt

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2018-12-21%20Belships%20ASA%20-%20Vedtak%20vedr%C3%B8rende%20tilbudsplikt%20%281%29.pdf
2018-12-21 Belships ASA - Vedtak vedrørende tilbudsplikt Norwegian
Bart
 • PDF

2018-11-14 Wentworth Resources Plc - Delisting resolution.pdf

English Version

/sites/default/files/2020-09/2018-11-14%20Wentworth%20Resources%20Plc%20-%20Delisting%20resolution.pdf
2018-11-14 Wentworth Resources Plc - Delisting resolution.pdf English
Bart
 • PDF

2018-11-02 Sino Agro Food Inc. – Violation of disclosure obligations.pdf

English Version

/sites/default/files/2020-09/2018-11-02%20Sino%20Agro%20Food%20Inc.%20%E2%80%93%20Violation%20of%20disclosure%20obligations.pdf
2018-11-02 Sino Agro Food Inc. – Violation of disclosure obligations.pdf English
Bart
 • PDF

2018-10-30 Sequa Petroleum N.V. - Deregistration of bonds from Nordic ABM.pdf

English Version

/sites/default/files/2020-09/2018-10-30%20Sequa%20Petroleum%20N.V.%20-%20Deregistration%20of%20bonds%20from%20Nordic%20ABM.pdf
2018-10-30 Sequa Petroleum N.V. - Deregistration of bonds from Nordic ABM.pdf English
Bart
 • PDF

2018-02-10 Konvertible lån med tegningsrettigheter Merkur Market

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2018-02-10%20Konvertible%20l%C3%A5n%20med%20tegningsrettigheter%20Merkur%20Market%20%281%29.pdf
2018-02-10 Konvertible lån med tegningsrettigheter Merkur Market Norwegian
Bart
 • PDF

2018-09-28 Belships ASA - Vurdering av tilbudsplikt

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2018-09-28%20Belships%20ASA%20-%20Vurdering%20av%20tilbudsplikt%20%281%29.pdf
2018-09-28 Belships ASA - Vurdering av tilbudsplikt Norwegian
Bart
 • PDF

2018-08-14 - Grieg Seafood ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2018-08-14%20-%20Grieg%20Seafood%20ASA%20-%20Dispensasjon%20fra%20tilbudsplikt%20%281%29.pdf
2018-08-14 - Grieg Seafood ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt Norwegian
Bart
 • PDF

2018-02-16 - EMAS - Delisting of shares from the Oslo Stock Exchange.pdf

English Version

/sites/default/files/2020-09/2018-02-16%20-%20EMAS%20-%20Delisting%20of%20shares%20from%20the%20Oslo%20Stock%20Exchange.pdf
2018-02-16 - EMAS - Delisting of shares from the Oslo Stock Exchange.pdf English
Bart
 • PDF

2018-02-14 - Oceanteam ASA – Violation of disclosure obligations and other issuer rules.pdf

English Version

/sites/default/files/2020-09/2018-02-14%20-%20Oceanteam%20ASA%20%E2%80%93%20Violation%20of%20disclosure%20obligations%20and%20other%20issuer%20rules.pdf
2018-02-14 - Oceanteam ASA – Violation of disclosure obligations and other issuer rules.pdf English
Bart
 • PDF

2018-01-26 Norwegian Air Shuttle ASA - Kritikk for brudd på informasjonsplikt

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2018-01-26%20Norwegian%20Air%20Shuttle%20ASA%20-%20Kritikk%20for%20brudd%20p%C3%A5%20informasjonsplikt.pdf
2018-01-26 Norwegian Air Shuttle ASA - Kritikk for brudd på informasjonsplikt Norwegian
Bart

2017

 • PDF

2017-12-29 Saga Tankers ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2017-12-29%20Saga%20Tankers%20ASA%20-%20Dispensasjon%20fra%20tilbudsplikt.pdf
2017-12-29 Saga Tankers ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt Norwegian
Bart
 • PDF

2017-12-01 Northern Drilling Ltd - Dispensasjon fra tilbudsplikt

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2017-12-01%20Northern%20Drilling%20Ltd%20-%20Dispensasjon%20fra%20tilbudsplikt%20-%20vedtaksbrev.pdf
2017-12-01 Northern Drilling Ltd - Dispensasjon fra tilbudsplikt Norwegian
Bart
 • PDF

2017-11-07 IEC - Delisting.pdf

English Version

/sites/default/files/2020-09/2017-11-07%20IEC%20-%20Delisting.pdf
2017-11-07 IEC - Delisting.pdf English
Bart
 • PDF

2017-08-09 EVRY ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2017-08-09%20EVRY%20ASA%20-%20Dispensasjon%20tilbudsplikt.pdf
2017-08-09 EVRY ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt Norwegian
Bart
 • PDF

2017-07-05 SalMar ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2017-07-05%20SalMar%20ASA%20-%20Dispensasjon%20fra%20tilbudsplikt.pdf
2017-07-05 SalMar ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt Norwegian
Bart
 • PDF

2017-06-14 RenoNorden ASA - Overtredelse av løpende informasjonsplikt

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2017-06-14%20RenoNorden%20ASA%20-%20Overtredelse%20av%20l%C3%B8pende%20informasjonsplikt.pdf
2017-06-14 RenoNorden ASA - Overtredelse av løpende informasjonsplikt Norwegian
Bart
 • PDF

2017-06-01 Island Offshore Shipholding L.P. - Overtredelse av ABM-reglene

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2017-06-01%20Island%20Offshore%20Shipholding%20L.P%20-%20Overtredelse%20av%20ABM-reglene.pdf
2017-06-01 Island Offshore Shipholding L.P. - Overtredelse av ABM-reglene Norwegian
Bart
 • PDF

2017-04-19 Veiledning knyttet til gjennomføring av reparasjonsemisjoner

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2017-04-19%20-%20Veiledning%20knyttet%20til%20gjennomf%C3%B8ring%20av%20reparasjonsemisjoner.pdf
2017-04-19 Veiledning knyttet til gjennomføring av reparasjonsemisjoner Norwegian
Bart
 • PDF

2017-03-23 Island Offshore Shipholding L.P - Brudd på ABM-reglene om offentliggjøring av regnskap

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2017-03-23%20-%20Island%20Offshore%20Shipholding%20L.P%20-%20Brudd%20p%C3%A5%20ABM%20reglene%20om%20offentliggj%C3%B8ring%20av%20regnskap.pdf
2017-03-23 Island Offshore Shipholding L.P - Brudd på ABM-reglene om offentliggjøring av regnskap Norwegian
Bart
 • PDF

2017-01-04 Endring vedrørende tidspunkt for offentliggjøring av informasjonspliktige opplysninger og flaggemeldinger som oppstår utenom Børsens åpn...

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/Endring%20vedr%C3%B8rende%20tidspunkt%20for%20offentliggj%C3%B8ring%20av%20informasjonspliktige%20opplysninger%20%281%29.pdf
2017-01-04 Endring vedrørende tidspunkt for offentliggjøring av informasjonspliktige opplysninger og flaggemeldinger som oppstår utenom Børsens åpn... Norwegian
Bart

2016

 • PDF

2016-12-28 Wilson ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2016-12-28%20Wilson%20ASA%20-%20Dispensasjon%20fra%20tilbudsplikt.pdf
2016-12-28 Wilson ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt Norwegian
Bart
 • PDF

2016-12-19 Rem Offshore ASA - Merknader til klage og omgjøring av vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2016-12-19%20-%20Rem%20Offshore%20-%20vedtak%2019%2012%202016_offentlig%20versjon.pdf
2016-12-19 Rem Offshore ASA - Merknader til klage og omgjøring av vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr Norwegian
Bart
 • PDF

2016-11-16 REM Offshore ASA - Overtredelse av løpende forpliktelser pkt. 2.1 om likebehandling

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2016-11-16%20REM%20Offshore%20ASA%20-%20Overtredelse%20av%20l%C3%B8pende%20forpliktelser%20pkt.%202.1%20om%20likebehandling.pdf
2016-11-16 REM Offshore ASA - Overtredelse av løpende forpliktelser pkt. 2.1 om likebehandling Norwegian
Bart
 • PDF

2016-12-08 - Axis Offshore - Public Criticism.pdf

English Version

/sites/default/files/2020-09/2016-12-08%20-%20Axis%20Offshore%20-%20Public%20Criticism.pdf
2016-12-08 - Axis Offshore - Public Criticism.pdf English
Bart
 • PDF

2016-11-03 Philly Shipyard ASA – Dispensasjon fra tilbudsplikt

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2016-11-03%20Philly%20Shipyard%20ASA%20%E2%80%93%20Dispensasjon%20fra%20tilbudsplikt.pdf
2016-11-03 Philly Shipyard ASA – Dispensasjon fra tilbudsplikt Norwegian
Bart
 • PDF

2016-10-26 Nordea Markets - Manglende rapportering av obligasjonshandler

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2016-10-26%20Nordea%20Markets%20-%20Manglende%20rapportering%20av%20obligasjonshandler.pdf
2016-10-26 Nordea Markets - Manglende rapportering av obligasjonshandler Norwegian
Bart
 • PDF

2016-10-14 Siem Shipping Inc – Vedtak om strykning fra notering på Oslo Børs

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2016-10-14%20Siem%20Shipping%20Inc%20%E2%80%93%20Vedtak%20om%20strykning%20fra%20notering%20p%C3%A5%20Oslo%20B%C3%B8rs.pdf
2016-10-14 Siem Shipping Inc – Vedtak om strykning fra notering på Oslo Børs Norwegian
Bart
 • PDF

2016-08-24 Sandnes Sparebank - Overtredelse av løpende informasjonsplikt

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2016-08-24%20Sandnes%20Sparebank%20-%20offentlig%20protokoll%20fra%20styrebehandling.pdf
2016-08-24 Sandnes Sparebank - Overtredelse av løpende informasjonsplikt Norwegian
Bart
 • PDF

Merkur Market klagenemnd - Avgjørelse 1 - 2016 - Oxxy Group PLC

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/Merkur%20Market%20klagenemd%20-%20Avgj%C3%B8relse%201-2016%20-%20OXXY%20Group%20%281%29.pdf
Merkur Market klagenemnd - Avgjørelse 1 - 2016 - Oxxy Group PLC Norwegian
Bart
 • PDF

2016-07-08 REM Offshore ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2016-07-08%20REM%20Offshore%20ASA%20-%20Dispensasjon%20fra%20tilbudsplikt.pdf
2016-07-08 REM Offshore ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt Norwegian
Bart
 • PDF

2016-06-15 Offentliggjøring av innsideinformasjon på selskapenes egne nettsider

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/Offentliggj%C3%B8ring%20av%20innsideinformasjon%20p%C3%A5%20selskapenes%20egne%20nettsider%20%281%29.pdf
2016-06-15 Offentliggjøring av innsideinformasjon på selskapenes egne nettsider Norwegian
Bart
 • PDF

2016-03-03 Otium AS - Overtredelse av ABM-reglene

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2016-03-03%20Otium%20AS%20-%20overtredelse%20av%20ABM-reglene.pdf
2016-03-03 Otium AS - Overtredelse av ABM-reglene Norwegian
Bart

2015

 • PDF

2015-09-23 Sparebank1 Østfold Akershus - Rettet emisjon - likebehandling

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2015-09-23%20Sparebank1%20%C3%98stfold%20Akershus%20-%20Rettet%20emisjon%20-%20likebehandling.pdf
2015-09-23 Sparebank1 Østfold Akershus - Rettet emisjon - likebehandling Norwegian
Bart
 • PDF

2015-09-15 Havfisk ASA og Ocean Yield ASA – Dispensasjon fra tilbudsplikt

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2015-09-15%20Dispensasjonsbrev%20Aker%20Capital%20AS.pdf
2015-09-15 Havfisk ASA og Ocean Yield ASA – Dispensasjon fra tilbudsplikt Norwegian
Bart
 • PDF

2015-07-02 Interoil Exploration and Production ASA - Exemption from the mandatory offer obligation.pdf

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-09/2015-07-02%20Interoil%20Exploration%20and%20Production%20ASA%20-%20Exemption%20from%20the%20mandatory%20offer%20obligation_0.pdf
2015-07-02 Interoil Exploration and Production ASA - Exemption from the mandatory offer obligation.pdf Norwegian
Bart
 • PDF

2015-06-15 Evry ASA - Vedtak om avslag på søknad om strykning fra notering på Oslo Børs

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2015-06-15%20Evry%20ASA%20-%20Vedtak%20om%20avslag%20p%C3%A5%20s%C3%B8knad%20om%20strykning%20fra%20notering%20p%C3%A5%20Oslo%20B%C3%B8rs.pdf
2015-06-15 Evry ASA - Vedtak om avslag på søknad om strykning fra notering på Oslo Børs Norwegian
Bart
 • PDF

2015-05-26 Scana Industrier ASA - Overtredelse av løpende informasjonsplikt samt manglende offentliggjøring av utvidet børsmelding

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2015-05-26%20%20Scana%20Industrier%20ASA%20-%20overtredelse%20av%20l%C3%B8pende%20informasjonsplikt%20samt%20manglende%20offentliggj%C3%B8ring%20av%20utvidet%20b%C3%B8rsmelding.pdf
2015-05-26 Scana Industrier ASA - Overtredelse av løpende informasjonsplikt samt manglende offentliggjøring av utvidet børsmelding Norwegian
Bart
 • PDF

2015-04-13 Fred Olsen Energy ASA – Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjon

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2015-04-13%20Fred%20Olsen%20Energy%20ASA%20%E2%80%93%20dispensasjon%20fra%20tilbudsplikt%20ved%20fusjon.pdf
2015-04-13 Fred Olsen Energy ASA – Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjon Norwegian
Bart
 • PDF

2015-06-02 Frontline Ltd - Exemption from the Norwegian rules on take-over bids.pdf

English Version

/sites/default/files/2020-09/2015-06-02%20Frontline%20Ltd%20%20-%20Exemption%20from%20the%20Norwegian%20rules%20on%20take-over%20bids.pdf
2015-06-02 Frontline Ltd - Exemption from the Norwegian rules on take-over bids.pdf English
Bart
 • PDF

2015-02-23 Knightsbridge Shipping - Exemption from the Norwegian rules on take-over bids.pdf

English Version

/sites/default/files/2020-09/2015-02-23%20Knightsbridge%20Shipping%20-%20Exemption%20from%20the%20Norwegian%20rules%20on%20take-over%20bids.pdf
2015-02-23 Knightsbridge Shipping - Exemption from the Norwegian rules on take-over bids.pdf English
Bart

2014

 • PDF

2014-09-17 Hexagon Composites ASA – Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2014-09-17%20Flakk%20Holding%20I%20AS%20-%20Dispensasjon%20fra%20tilbudsplikt%20%28med%20vedlegg%29.pdf
2014-09-17 Hexagon Composites ASA – Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon Norwegian
Bart
 • PDF

2014-05-09 African Petroleum Corporation Limited - Exemption from Norwegian rules on take-over bids.pdf

English Version

/sites/default/files/2020-09/2014-05-09%20African%20Petroleum%20Corporation%20Limited%20-%20Exemption%20from%20Norwegian%20rules%20on%20take-over%20bids.pdf
2014-05-09 African Petroleum Corporation Limited - Exemption from Norwegian rules on take-over bids.pdf English
Bart
 • PDF

2014-01-29 I.M. Skaugen SE - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjon

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/IMS%20Eikland%20dispensasjon%20fra%20tilbudsplikt.pdf
2014-01-29 I.M. Skaugen SE - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjon Norwegian
Bart

2013

 • PDF

2013-11-25 Atlantic Petroleum.pdf

English Version

/sites/default/files/2020-09/2013-11-25%20Atlantic%20Petroleum.pdf
2013-11-25 Atlantic Petroleum.pdf English
Bart
 • PDF

2013-08-29 IGE Resources AB - Overtredelse av løpende informasjonsplikt

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2013-08-29%20-IGE%20Resources%20AB%20-%20overtredelse%20av%20l%C3%B8pende%20informasjonsplikt.pdf
2013-08-29 IGE Resources AB - Overtredelse av løpende informasjonsplikt Norwegian
Bart
 • PDF

2013-07-04 Northland Resources - Overtredelse av løpende informasjonsplikt

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2013-07-04%20Northland%20Resources%20-%20overtredelse%20av%20l%C3%B8pende%20informasjonsplikt.pdf
2013-07-04 Northland Resources - Overtredelse av løpende informasjonsplikt Norwegian
Bart
 • PDF

2013-05-13 DNO International ASA - Exemption from the mandatory offer obligation

English Version

/sites/default/files/2020-09/Exemption%20from%20mandatory%20bid%20obligation%20%E2%80%93%20DNO%20International%20ASA%20%28letter%20dated%2017%20April%202013%29.pdf
2013-05-13 DNO International ASA - Exemption from the mandatory offer obligation English
Bart
 • PDF

2013-01-30 Intex Resources ASA – Overtredelse av løpende informasjonsplikt

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/Offentlig%20protokoll%20-%20Intex%20Resourses%20ASA.pdf
2013-01-30 Intex Resources ASA – Overtredelse av løpende informasjonsplikt Norwegian
Bart

En videreføring av tjenesten «Informasjon og nyheter om regelverk» fra oslobors.no.

Se Nyheter om regelverk

 • PDF

2024 - Statement regarding compliance with the Norwegian Transparency Act

English Version

/sites/default/files/2024-06/2024_-_statement_regarding_compliance_with_the_norwegian_transparency_act.docx.pdf
2024 - Statement regarding compliance with the Norwegian Transparency Act English
Bart
 • PDF

2023 - Statement regarding compliance with the Norwegian Transparency Act

English Version

/sites/default/files/2024-06/2023%20-%20Statement%20regarding%20compliance%20with%20the%20Norwegian%20Transparency%20Act.pdf
2023 - Statement regarding compliance with the Norwegian Transparency Act English
Bart

Høring – Oslo Børs Regelbok II – automatisk opptak nye aksjer og opplysningsplikt ved aksjeutstedelser

2. MAI 2024

Oslo Børs foreslår å gjøre presiseringer til regelen og veiledningen om automatisk opptak av nye aksjer i samme aksjeklasse som aksjer allerede tatt opp til handel (Oslo Børs Regelbok II punkt 4.2.5.5 annet ledd (norske utstedere) og punkt 4.8.4.4 første ledd (utenlandske utstedere)). Det anses hensiktsmessig å gjøre mindre språklige endringer i bestemmelsen og å presisere i veiledningen hvordan regelen praktiseres i dag.

Videre foreslås det å innta en ny opplysningsplikt for utstederne (Oslo Børs Regelbok II punkt 4.2.5.5 nytt tredje ledd (norske utstedere) og punkt 4.8.4.4 nytt annet ledd (utenlandske utstedere)). Opplysningsplikten skal gjelde i forbindelse med utstedelse av nye aksjer i samme aksjeklasse som aksjer allerede tatt opp til handel på Oslo Børs eller Euronext Expand. Oslo Børs som regulert marked skal ha effektive ordninger for å påse at utstedere oppfyller sine forpliktelser etter verdipapirhandelloven kapittel 7 om prospektkrav, jf. vphl. § 12-2 (3). Bakgrunnen for regelen er endringer i prosesser og systemer Oslo Børs vil benytte for dette.

Endringene er beskrevet i dokumentene som er tilgjengelig i temaoversikten «Høringer» på Oslo | euronext.com

Vi ber om at tilbakemelding på høringsutkastet sendes til consultation@oslobors.no  senest 30. mai 2024.

Kontaktpersoner

NewsPoint

Markedsadministrasjon

MA@oslobors.no

+47 22 34 19 45 

Legal

Kjell  Vidjeland

Head of Legal and Regulation

KVidjeland@euronext.com

+47 92 88 14 20

 • PDF

Høringsbrev - Oslo Børs og Euronext Expand - automatisk opptak og infoplikt nye aksjer

Norwegian Version

/sites/default/files/2024-05/horingsbrev_-_oslo_bors_og_euronext_expand_-_automatisk_opptak_og_infoplikt_nye_aksjer.pdf
Høringsbrev - Oslo Børs og Euronext Expand - automatisk opptak og infoplikt nye aksjer Norwegian
Ariel
 • PDF

Vedlegg 1 - Oslo Regelbok II - Utstederregler

Norwegian Version

/sites/default/files/2024-05/vedlegg_1_-_oslo_regelbok_ii_-_utstederregler.pdf
Vedlegg 1 - Oslo Regelbok II - Utstederregler Norwegian
Ariel
 • PDF

Vedlegg 2 - Notis 4.2.5.5 (3)_4.8.4.4 (2) - Informasjon ifbm aksjeutstedelser

Norwegian Version

/sites/default/files/2024-05/vedlegg_2_-_notis_4.2.5.5_3_4.8.4.4_2_-_informasjon_ifbm_aksjeutstedelser.pdf
Vedlegg 2 - Notis 4.2.5.5 (3)_4.8.4.4 (2) - Informasjon ifbm aksjeutstedelser Norwegian
Ariel
 • PDF

Vedlegg 3 - Illustrasjon NewsPoint

Norwegian Version

/sites/default/files/2024-05/vedlegg_3_-_illustrasjon_newspoint.pdf
Vedlegg 3 - Illustrasjon NewsPoint Norwegian
Ariel

Consultation - Euronext Growth Oslo - Accounting standards for admission to trading

30 JUNE 2023

Oslo Børs propose to amend the rules regarding which accounting standards issuers may use when applying for their shares to be admitted to trading on Euronext Growth Oslo and as part of continuing obligations. According to current rules, issuers may  use accounting principles that apply for SMEs, e.g. NRS 8 Norwegian generally accepted accounting principles for small companies. Target audience for financial statements prepared according to such standards are normally limited. As issuers admitted to trading on Euronext Growth Oslo are freely transferrable and the target audience thus should be assumed to be wider, we suggest that issuers no longer may use accounting principles for SMEs.

The proposed amendments are further described in the consultation paper below. Please find attached mark-up versions of the English language and Norwegian language Euronext Growth Oslo Rulebook Part II.

Stakeholders are invited to submit comment on the proposed changes by 11. August 2023 to listinginfo@euronext.com

Contact persons:

Eirik Høiby Ausland

Head of Listing Nordics                                                          

Phone: +47 906 06 301

E-mail: ehausland@euronext.com  

Bodil C. Østby

Senior Listing Admission, Equity

Phone: +47 416 38 389

E-mail:  bostby@euronext.com

 • PDF

Consultation - Euronext Growth Oslo - Accounting standards for admission to trading

English Version

/sites/default/files/2023-06/2023-06-30_-_consultation_-_euronext_growth_oslo_-_accounting_standards_for_admission_to_trading.pdf
Consultation - Euronext Growth Oslo - Accounting standards for admission to trading English
Bart
 • PDF

Attachment - Euronext Growth - Oslo Rule Book Part II (accounting standards).

English Version

/sites/default/files/2023-06/2023-06-_attachment_-_euronext_growth_-_en_-_oslo_rule_book_part_ii_accounting_standards.pdf
Attachment - Euronext Growth - Oslo Rule Book Part II (accounting standards). English
Bart
 • PDF

Høring - Regnskapsstandard som kan benyttes ved notering på Euronext Growth Oslo

Norwegian Version

/sites/default/files/2023-06/2023-06-30_-_horing_-_regnskapsstandard_som_kan_benyttes_ved_notering_pa_euronext_growth_oslo.pdf
Høring - Regnskapsstandard som kan benyttes ved notering på Euronext Growth Oslo Norwegian
Bart
 • PDF

Vedlegg - Euronext Growth Oslo Regelbok - Del II - regnskapsstandarder som kan benyttes

Norwegian Version

/sites/default/files/2023-06/2023-06-_vedlegg_-_euronext_growth_oslo_regelbok_-_del_ii_-_regnskapsstandarder_som_kan_benyttes.pdf
Vedlegg - Euronext Growth Oslo Regelbok - Del II - regnskapsstandarder som kan benyttes Norwegian
Bart

Consultation regarding the Euronext Growth Oslo Rulebook Part II and notices – EGA etc.

14 FEBRUARY 2022

The purpose of this consultation is to present the amended rules in Euronext Growth Oslo Rulebook Part II, and to provide all stakeholders with an opportunity to provide feedback on the changes. The main and material amendments relate to Euronext Growth Advisors. Oslo Børs has also conducted a complete review of the Euronext Growth Oslo Rule Book Part II in relation to definitions, language, references and clarification of ambiguities. Furthermore, a new notice 2.3 is proposed, which contains more extensive guidance on the information to be included in the information document in connection with admission to trading.

The proposed amendments are further described in the consultation paper below. Mark-up versions of the Norwegian language and English language Euronext Growth Oslo Rulebook Part II and notice 2.2, and the new notice 2.3, are also attached below.

Stakeholders are invited to comment on the proposed changes by 1 March 2022 to  consultation@oslobors.no  .

Contact persons:

Eirik Høiby Ausland

Head of Listing Nordics, EVP Primary Market

EHAusland@euronext.com

+47 90 60 63 01

Kjell  Vidjeland

Head of Legal and Regulation

KVidjeland@euronext.com

+47 92 88 14 20

 

 • PDF

Consultation - regulations for Euronext Growth Oslo

English Version

/sites/default/files/2022-02/Consultation%20-%20regulations%20for%20Euronext%20Growth%20Oslo.pdf
Consultation - regulations for Euronext Growth Oslo English
Bart
 • PDF

Høring - reglene for Euronext Growth Oslo

Norwegian Version

/sites/default/files/2022-02/H%C3%B8ring%20-%20reglene%20for%20Euronext%20Growth%20Oslo.pdf
Høring - reglene for Euronext Growth Oslo Norwegian
Bart
 • PDF

Vedlegg 1A - Euronext Growth Oslo Regelbok - Del II

English Version

/sites/default/files/2022-02/Vedlegg%201A%20-%20Euronext%20Growth%20Oslo%20Regelbok%20-%20Del%20II.pdf
Vedlegg 1A - Euronext Growth Oslo Regelbok - Del II English
Bart
 • PDF

Vedlegg 1B - Euronext Growth Oslo Rule Book - Part II

English Version

/sites/default/files/2022-02/Vedlegg%201B%20-%20Euronext%20Growth%20Oslo%20Rule%20Book%20-%20Part%20II.pdf
Vedlegg 1B - Euronext Growth Oslo Rule Book - Part II English
Bart
 • PDF

Vedlegg 2A - Notis 2.2 - Prosedyrer for opptak til handel av Aksjer - april 2022

English Version

/sites/default/files/2022-02/Vedlegg%202A%20-%20Notis%202.2%20-%20Prosedyrer%20for%20opptak%20til%20handel%20av%20Aksjer%20-%20april%202022.pdf
Vedlegg 2A - Notis 2.2 - Prosedyrer for opptak til handel av Aksjer - april 2022 English
Bart
 • PDF

Vedlegg 2B - Notice 2.2 - Procedures for admission to trading of Shares - April 2022

English Version

/sites/default/files/2022-02/Vedlegg%202B%20-%20Notice%202.2%20-%20Procedures%20for%20admission%20to%20trading%20of%20Shares%20-%20April%202022.pdf
Vedlegg 2B - Notice 2.2 - Procedures for admission to trading of Shares - April 2022 English
Bart
 • PDF

Vedlegg 3 - Notice 2.3 - Content requriements and checklist for Information Document

English Version

/sites/default/files/2022-02/Vedlegg%203%20-%20Notice%202.3%20-%20Content%20requriements%20and%20checklist%20for%20Information%20Document.pdf
Vedlegg 3 - Notice 2.3 - Content requriements and checklist for Information Document English
Bart

Consultation regarding the Membership and Trading Rules– clearing of subscription rights

1 FEBRUARY 2022

The purpose of this consultation is to present the new regulations governing the Membership and Trading Rules regarding clearing of subscription rights on Oslo Børs, Euronext Expand and Euronext Growth Oslo, and to offer our members an opportunity to provide feedback on the changes.

The proposed amendments are further described in the consultation paper below.

Members and other stakeholders are invited to comment on the proposed changes by 14 February 2022 to  consultation@oslobors.no  .

Contact persons:

Torbjørn Vik

Head of Equities & Head of Client Relations

tv@oslobors.no

+ 47 99 69 18 91 

Tiril Flatmo Janbu

Attorney

tfjanbu@euronext.com  

+ 47 98 86 46 71 

 • PDF

Consultation - Clearing of subscription rights

English Version

/sites/default/files/2022-02/Consultation%20-%20Clearing%20of%20subscription%20rights.pdf
Consultation - Clearing of subscription rights English
Bart

Consultation regarding the Trading Rules on Euronext Growth – clearing and settlement

7 JUN 2021

The purpose of this consultation is to present the new regulations that will govern the Trading Rules regarding clearing and settlement arrangements on Euronext Growth, and to offer our members an opportunity to provide feedback on the changes.

The proposed changes are further described in the consultation paper below.

Members and other stakeholders are invited to comment on the proposed changes by 14 June 2021 to   consultation@oslobors.no .

Contact persons:

Pernille Woxen Burum

Attorney, Surveillance and Operations

pwb@oslobors.no

+47 22 34 17 49

Torbjørn Vik

Head of Equities & Head of Client Relations

tv@oslobors.no

+ 47 99 69 18 91 

 • PDF

Consultation - Clearing and settlement arrangements on Euronext Growth

English Version

/sites/default/files/2021-06/7%20June%202021%20-%20Consultation%20-%20Clearing%20and%20settlement%20arrangements%20on%20Euronext%20Growth.pdf
Consultation - Clearing and settlement arrangements on Euronext Growth English
Bart
 • PDF

Consultation - Euronext Growth - EN - Oslo Rule Book Part II (Clearing and settlement arrangements)

English Version

/sites/default/files/2021-06/Consultation%20-%20Euronext%20Growth%20-%20EN%20-%20Oslo%20Rule%20Book%20Part%20II%20%28Clearing%20and%20settlement%20arrangements%29.pdf
Consultation - Euronext Growth - EN - Oslo Rule Book Part II (Clearing and settlement arrangements) English
Bart

Høring vedrørende endringer i utstederreglene - MAR

Den 27. november 2020 vedtok regjeringen at lovforslaget som gjennomfører EUs forordning om markedsmisbruk (MAR) trer i kraft 1. mars 2021. Dette vil innebære enkelte endringer i regelverket for utstedere på Oslo Børs, Euronext Expand og Euronext Growth Oslo.

De foreslåtte endringene er nærmere redegjort for i høringsbrevet nedenfor. Utstedere og andre aktører inviteres til å inngi kommentarer på de foreslåtte endringene innen 15. februar 2021 til  consultation@oslobors.no  .

Kontaktpersoner

Pernille Woxen Burum

Attorney, Surveillance and Operations

pwb@oslobors.no

+47 22 34 19 49

Thomas Borchgrevink

Head of Surveillance and Operations

tb@oslobors.no

+ 47 22 34 17 19

 • PDF

Høring utstederregler MAR – aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs og Euronext Expand

Norwegian Version

/sites/default/files/2021-02/2021-02-01%20-%20H%C3%B8ring%20utstederregler%20MAR%20%E2%80%93%20aksjer%20og%20egenkapitalbevis%20p%C3%A5%20Oslo%20B%C3%B8rs%20og%20Euronext%20Expand.pdf
Høring utstederregler MAR – aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs og Euronext Expand Norwegian
Bart
 • PDF

Høring utstederregler MAR – obligasjoner på Oslo Børs

Norwegian Version

/sites/default/files/2021-02/2021-02-01%20-%20H%C3%B8ring%20utstederregler%20MAR%20%E2%80%93%20obligasjoner%20p%C3%A5%20Oslo%20B%C3%B8rs.pdf
Høring utstederregler MAR – obligasjoner på Oslo Børs Norwegian
Bart
 • PDF

Høring utstederregler MAR – ETFer på Oslo Børs

Norwegian Version

/sites/default/files/2021-02/2021-02-01%20-%20H%C3%B8ring%20utstederregler%20MAR%20%E2%80%93%20ETFer%20p%C3%A5%20Oslo%20B%C3%B8rs.pdf
Høring utstederregler MAR – ETFer på Oslo Børs Norwegian
Bart
 • PDF

Høring utstederregler MAR – aksjer og egenkapitalbevis på Euronext Growth Oslo

Norwegian Version

/sites/default/files/2021-02/2021-02-01%20-%20H%C3%B8ring%20utstederregler%20MAR%20%E2%80%93%20aksjer%20og%20egenkapitalbevis%20p%C3%A5%20Euronext%20Growth%20Oslo.pdf
Høring utstederregler MAR – aksjer og egenkapitalbevis på Euronext Growth Oslo Norwegian
Bart

Høring vedrørende ETF-reglene

09/10/2020

Etter Euronexts oppkjøp av Oslo Børs i juni 2019, og som tidligere kommunisert, vil handel på Oslo Børs og Oslo Axess migrere over til Euronexts handelssystem Optiq den 9. november 2020 for egenkapitalinstrumenter og 30. november 2020 for derivater og renteinstrumenter.

Som følge av oppkjøpet vil utstedere av «exchange traded funds» (ETF) på Oslo Børs bli del av Euronexts regelboksregime. Dette innebærer mer harmonisering med Euronexts utstederregler, både hva gjelder struktur og innhold.

De foreslåtte endringene er nærmere redegjort for i høringsbrevet nedenfor.

Utstedere og andre aktører inviteres til å inngi kommentarer på de foreslåtte endringene innen 23. oktober 2020 til  consultation@oslobors.no .

Kontaktpersoner

Opptaksregler

 Linn Cathrin Slettedal

 Senior Manager, Primary Market

  lcs@oslobors.no

 +47 95 75 69 83

Løpende forpliktelser

 Pernille Woxen Burum

 Attorney, Surveillance and Operations

  pwb@oslobors.no

 +47 22 34 17 49

 • PDF

Consultation - Issuer Rules for ETFs - Oslo Børs

English Version

/sites/default/files/2020-10/Consultation%20-%20Issuer%20Rules%20for%20ETFs%20-%20Oslo%20B%C3%B8rs.pdf
Consultation - Issuer Rules for ETFs - Oslo Børs English
Bart
 • PDF

Appendix 1A - Rule Book I - English

English Version

/sites/default/files/2020-10/Appendix%201A%20-%20Rule%20Book%20I%20-%20English.pdf
Appendix 1A - Rule Book I - English English
Bart
 • PDF

Appendix 1B - Rule Book II - Chapter 2 and 5

English Version

/sites/default/files/2020-10/Appendix%201B%20-%20Rule%20Book%20II%20-%20Chapter%202%20and%205.pdf
Appendix 1B - Rule Book II - Chapter 2 and 5 English
Bart

Høring vedrørende ABM-reglene for utstedere

05/10/2020

Etter Euronexts oppkjøp av Oslo Børs i juni 2019, vil handel i obligasjoner registrert på Nordic ABM migrere over til Euronexts handelsplattform Saturn 30. november 2020.

Det vil ikke gjøres store endringer av reglene for utstedere med obligasjoner registrert på Nordic ABM som følge av migreringen, men det foreslås noen mindre endringer som følge av tilsvarende endringer i reglene for utstedere med obligasjoner notert på Oslo Børs. Endringene tre i kraft fra 30. november 2020.

De foreslåtte endringene er nærmere redegjort for i høringsbrevet nedenfor.

Utstedere og andre aktører inviteres til å inngi kommentarer på de foreslåtte endringene innen 20. oktober 2020 til  consultation@oslobors.no .

Kontaktpersoner

Pernille Woxen Burum

Attorney, Surveillance and Operations

pwb@oslobors.no

+47 22 34 17 49 

Per Gunnar Ølstad

Senior Analyst, Surveillance and Operations

po@oslobors.no

+47 22 34 17 79

 • PDF

Høring - Utstederregler - Nordic ABM

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/H%C3%B8ring%20-%20Utstederregler%20-%20Nordic%20ABM.pdf
Høring - Utstederregler - Nordic ABM Norwegian
Bart

Consultation regarding the Trading Rules on Merkur Market

14/09/2020

The purpose of this consultation is to present the new regulation that will govern the Trading Rules on Merkur Market after the migration to Optiq, and to offer our members an opportunity to provide feedback on the changes.

Following the acquisition of Oslo Børs by Euronext in June 2019, and as previously communicated, trading on Merkur Market will migrate onto the Euronext trading platform Optiq on 9 November 2020, simultaneously as the migration of trading with equity securities on Oslo Børs and Oslo Axess.

Members and other stakeholders are invited to comment on the proposed changes by 5 October 2020 to  consultation@oslobors.no  .

Contact persons

Pernille Woxen Burum

Attorney, Surveillance and Operations

pwb@oslobors.no

+47 22 34 17 49

Torbjørn Vik

Head of Equities & Head of Client Relations

tv@oslobors.no

+ 47 99 69 18 91 

 • PDF

Consultation Trading Rules - Merkur Market

English Version

/sites/default/files/2020-12/Consultation%2BTrading%2BRules%2B-%2BMerkur%2BMarket.pdf
Consultation Trading Rules - Merkur Market English
Bart
 • PDF

Appendix 1 - Harmonized Rule Book I - English

English Version

/sites/default/files/2020-12/Appendix%2B1%2B-%2BHarmonized%2BRule%2BBook%2BI%2B-%2BEnglish.pdf
Appendix 1 - Harmonized Rule Book I - English English
Bart
 • PDF

Appendix 2 - Euronext Growth Rule Book

English Version

/sites/default/files/2020-12/Appendix%2B2%2B-%2BEuronext%2BGrowth%2BRule%2BBook.pdf
Appendix 2 - Euronext Growth Rule Book English
Bart
 • PDF

Appendix 3 - Trading Manual

English Version

/sites/default/files/2020-12/Appendix%2B3%2B-%2BTrading%2BManual.pdf
Appendix 3 - Trading Manual English
Bart

Høring vedrørende Utstederreglene på Merkur Market

14/09/2020

Etter Euronexts oppkjøp av Oslo Børs i juni 2019, og som tidligere kommunisert, vil handel på Merkur Market migrere over til Euronexts handelssystem Optiq den 9. november 2020, samtidig som migreringen for handel med egenkapitalinstrumenter på Oslo Børs og Oslo Axess.

Som følge av oppkjøpet vil utstedere av aksjer på Merkur Market bli del av Euronexts regelboksregime (Euronext Growth Markets Regelbok). Dette innebærer mer harmonisering med Euronexts regelverk, både hva gjelder struktur og innhold. I tillegg vil Merkur Market som del av harmoniseringsprosessen endre navn til Euronext Growth, drevet av Oslo Børs som én av flere Euronext Growth Markets under Euronext.

De foreslåtte endringene er nærmere redegjort for i høringsbrevet nedenfor.

Utstedere og andre aktører inviteres til å inngi kommentarer på de foreslåtte endringene innen 5. oktober 2020 til consultation@oslobors.no .

Kontaktpersoner

Opptaksregler

Linn Cathrin Slettedal

Senior Manager, Primary Market

lcs@oslobors.no

+47 95 75 69 83

Løpende forpliktelser

Pernille Woxen Burum

Attorney, Surveillance and Operations

pwb@oslobors.no

+47 22 34 17 49

 • PDF

Høring - Utstederregler - Merkur Market

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-12/H%C3%B8ring%2B-%2BUtstederregler%2B-%2BMerkur%2BMarket.pdf
Høring - Utstederregler - Merkur Market Norwegian
Bart
 • PDF

Vedlegg 1A - Euronext Growth Regelbok - Engelsk versjon

English Version

/sites/default/files/2020-12/Vedlegg%2B1A%2B-%2BEuronext%2BGrowth%2BRegelbok%2B-%2BEngelsk%2Bversjon.pdf
Vedlegg 1A - Euronext Growth Regelbok - Engelsk versjon English
Bart
 • PDF

Vedlegg 1B - Euronext Growth Regelbok - Kapittel 1, 3 og 4 - Norsk versjon

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-12/Vedlegg%2B1B%2B-%2BEuronext%2BGrowth%2BRegelbok%2B-%2BKapittel%2B1%2C%2B3%2Bog%2B4%2B-%2BNorsk%2Bversjon.pdf
Vedlegg 1B - Euronext Growth Regelbok - Kapittel 1, 3 og 4 - Norsk versjon Norwegian
Bart

Høring vedrørende Utstederreglene

07/07/2020

Som følge av oppkjøpet vil utstedere av aksjer og obligasjoner på Oslo Børs og Oslo Axess bli del av Euronexts regelboksregime. Dette innebærer mer harmonisering med Euronexts utstederregler, både hva gjelder struktur og innhold. I tillegg vil Oslo Axess som del av harmoniseringsprosessen endre navn til Euronext Expand. Utstederreglene for aksjer vil fortsette å gjelde for utstedere av aksjer, egenkapitalbevis, depotbevis, og øvrige finansielle instrumenter med tilsvarende egenskaper som aksjer, så langt de passer.

De foreslåtte endringene er nærmere redegjort for i høringsbrevet nedenfor.

Utstedere og andre aktører inviteres til å inngi kommentarer på de foreslåtte endringene innen 31. august 2020 til consultation@oslobors.no .

Kontaktpersoner

Opptaksregler for aksjeutstedere

Linn Cathrin Slettedal

Senior Manager, Primary Market

lcs@oslobors.no

+47 95 75 69 83

Løpende forpliktelser for aksjeutstedere

Pernille Woxen Burum

Attorney, Surveillance and Operations

pwb@oslobors.no

+47 22 34 17 49

   

Opptaksregler for obligasjonsutstedere

Liv I. Grønlien

Senior Manager, Primary Market

lg@oslobors.no

+47 99 27 92 91

Løpende forpliktelser for obligasjonsutstedere

Per Gunnar Ølstad

Senior Analyst, Surveillance and Operations

pg@oslobors.no

+47 22 34 17 79

 • PDF

Høring utstederregler

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-12/H%C3%B8ring%2Butstederregler.pdf
Høring utstederregler Norwegian
Bart
 • PDF

Vedlegg 1A - Regelbok I - Engelsk

English Version

/sites/default/files/2020-12/Vedlegg%2B1A%2B-%2BRegelbok%2BI%2B-%2BEngelsk.pdf
Vedlegg 1A - Regelbok I - Engelsk English
Bart
 • PDF

Vedlegg 1B - Regelbok I - Kapittel 1 og 6

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-12/Vedlegg%2B1B%2B-%2BRegelbok%2BI%2B-%2BKapittel%2B1%2Bog%2B6.pdf
Vedlegg 1B - Regelbok I - Kapittel 1 og 6 Norwegian
Bart
 • PDF

Vedlegg 2 - Oslo Regelbok II

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-12/Vedlegg%2B2%2B-%2BOslo%2BRegelbok%2BII.pdf
Vedlegg 2 - Oslo Regelbok II Norwegian
Bart

Consultation regarding Nordic ABM Member and Trade Reporting Rules

06/07/2020

The purpose of this consultation is to present the new regulation that will govern Nordic ABM Member and Trade Reporting Rules after the migration to Saturn, and to offer our members an opportunity to provide feedback on the changes.

Following the acquisition of Oslo Børs by Euronext in June 2019, and as communicated previously, reporting of trades in bonds registered on Nordic ABM will migrate onto the Euronext trade reporting platform Saturn on 30 November 2020.

Members and other stakeholders are invited to comment on the proposed changes by 31 August 2020 to:

Pernille Woxen Burum

Attorney – Market Surveillance

pwb@oslobors.no

+47 22 34 17 49

Other contact persons

Bodil Østby

Head of Fixed Income

bodil.ostby@oslobors.no

+47 41 63 83 89

 • PDF

Consultation - Nordic ABM Member and trade reporting rules

English Version

/sites/default/files/2020-12/2020-07-03%2B-%2BConsultation%2B-%2BNordic%2BABM%2BMember%2Band%2Btrade%2Breporting%2Brules.pdf
Consultation - Nordic ABM Member and trade reporting rules English
Bart
 • PDF

Nordic ABM Member and Trade Reporting Rules

English Version

/sites/default/files/2020-12/2020-07-03%2B-%2BNordic%2BABM%2BMember%2Band%2BTrade%2BReporting%2BRules.pdf
Nordic ABM Member and Trade Reporting Rules English
Bart

Consultation regarding Member and Trading Rules

10/06/2020

The purpose of this consultation is to present the new regulation that will govern Member and Trading Rules after the migration to Optiq, and to offer our members an opportunity to provide feedback on the changes.

Following the acquisition of Oslo Børs by Euronext in June 2019, and as communicated previously, trading on Oslo Børs and Oslo Axess will migrate onto the Euronext trading platform Optiq on 9 November 2020 for equities and on 30 November 2020 for derivatives and fixed income.

Members and other stakeholders are invited to comment on the proposed changes by 10 July 2020 to:

Pernille Woxen Burum

Attorney – Market Surveillance

pwb@oslobors.no

+47 22 34 17 49

Other contact persons

Torbjørn Vik

Head of Equities & Head of Client Relations

tv@oslobors.no  

+ 47 99 69 18 91

Bodil Østby

Head of Fixed Income

bodil.ostby@oslobors.no  

+47 41 63 83 89

 • PDF

Consultation - Member and Trading Rules

English Version

/sites/default/files/2020-12/Consultation%2B-%2BMember%2Band%2BTrading%2BRules.pdf
Consultation - Member and Trading Rules English
Bart
 • PDF

Appendix 1- Euronext Rule Book I

English Version

/sites/default/files/2020-12/Appendix%2B1%2B-%2BEuronext%2BRule%2BBook%2BI.pdf
Appendix 1- Euronext Rule Book I English
Bart
 • PDF

Appendix II - Oslo Rule Book II - Member and Trading Rules

English Version

/sites/default/files/2020-12/Appendix%2BII%2B-%2BOslo%2BRule%2BBook%2BII%2B-%2BMember%2Band%2BTrading%2BRules.pdf
Appendix II - Oslo Rule Book II - Member and Trading Rules English
Bart
 • PDF

Appendix III - Trading Manual

English Version

/sites/default/files/2020-12/Appendix%2BIII%2B-%2BTrading%2BManual.pdf
Appendix III - Trading Manual English
Bart

Consultation Regarding Change of Derivatives Rules

19/05/2020

Following the acquisition of Oslo Børs by Euronext in June 2019, and as communicated previously, the Oslo Børs Derivatives Market will migrate onto the Euronext trading platform Optiq on 30 November 2020. The migration will also include a change of Derivatives CCP from SIX x-clear AG to LCH SA.

The purpose of this consultation is to present the new regulation that will govern derivatives trading and products after the migration to Optiq, and to offer our members an opportunity to provide feedback on the changes.

The attached document will:

 • provide an overview of the new regulatory framework for Derivatives
 • list the main changes for current members

In no circumstance should this consultation be considered an exhaustive list of changes, or a complete representation of the Euronext regulatory framework.

Subject to the successful migration of the Oslo Børs Derivatives Market to Optiq, the Euronext regulation will enter into force for Oslo Børs Derivatives on and from 30 November 2020.

Members and other stakeholders are invited to comment on the proposed changes by 15 June 2020 to:

Anders Holen

Head of Trading – Derivatives

a%6e%64%65rs.%68o%6c%65n@oslobors.no " rel="nofollow"> anders.holen@oslobors.no

+47 22 34 17 62

Kjell Vidjeland

Head of Legal

kjell.vidjeland@oslobors.no

+47 22 34 17 27

 • PDF

Consultation - Derivatives Rules

English Version

/sites/default/files/2020-12/Consultation_Derivatives_Rules.pdf
Consultation - Derivatives Rules English
Bart

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Gjeldende anbefaling er fra 14. oktober 2021 og kan leses her: http://nues.no/eierstyring-og-selskapsledelse/

Som markedsplass har børsen en sentral rolle for å bidra til god Corporate Governance blant selskaper notert på Oslo Børs og Euronext Expand.

Oslo Børs' IR-anbefaling

Gjennom Oslo Børs’ IR-anbefaling («IR-anbefalingen») ønsker Oslo Børs å bidra til høy kvalitet på informasjonen fra noterte selskaper. Relevant, samlet og oppdatert informasjon skaper interesse og tillit – og er en forutsetning for likviditet.

Anbefalingen er utarbeidet for selskaper med aksjer notert på Oslo Børs eller Euronext Expand. Videre gjelder anbefalingen så langt den passer for selskaper med egenkapitalbevis notert på Oslo Børs. Anbefalingen kan også være en hensiktsmessig veiledning for selskaper tatt opp til handel på Euronext Growth (drevet av Oslo Børs). IR-anbefalingen er utarbeidet av Oslo Børs i samarbeid med Norsk Investor Relations Forening (NIRF), og er basert på NIRFs og Oslo Børs’ felles oppfatning av beste praksis innen rapportering av finansiell og annen IR-informasjon.

Noterte selskaper må forholde seg til en rekke lover og regler som det er viktig at IR‑ansvarlige har kjennskap til. Flere av de temaene som denne anbefalingen omhandler er nærmere regulert av lover og regler. Vi vil presisere at anbefalingen ikke erstatter disse. Anbefalingen er på enkelte punkter mer omfattende enn regelverket.

Oslo Børs´ målsetning er å revidere anbefalingen jevnlig.

For selskaper som ønsker å synliggjøre at anbefalingen følges, foreslås følgende tekst på selskapets nettsider:

”Vi følger Oslo Børs’ IR-anbefaling av 1. mars 2021”

Etterlevelse av anbefalingen skal skje på bakgrunn av et «følg eller forklar» prinsipp, hvor selskapets eventuelle avvik fra anbefalingen begrunnes på selskapets nettsider som nærmere beskrevet i punkt 3.1.

 • PDF

Oslo Børs' IR-anbefaling

Norwegian Version

Norwegian Oslo Børs' IR-anbefaling /sites/default/files/2021-03/52118_Oslo-Bors-IR-anbefaling_2021.pdf

Anbefaling om informasjon om regelverk som er relevant for investorer på selskapets nettsider

En stor andel av selskapene notert på Oslo Børs er utenlandske, og utenlandsandelen i mange av de noterte selskapene er høy. Det kan være utfordrende for investorer og andre markedsaktører å finne, og tilegne seg informasjon om regelverk det er nødvendig å ha kjennskap til i forbindelse med handel i noterte selskaper. Oslo Børs anbefaler derfor at selskapene på sine nettsider informerer om relevant regelverk.

Avvik fra anbefalingen om å gi informasjon om relevant regelverk krever ikke forklaring.

For norske selskaper

Oslo Børs har utarbeidet et eksempel for norske noterte selskaper som vil bli løpende oppdatert ved relevante lovendringer. Selskaper som ønsker å benytte dette eksempelet bør vurdere om det er ytterligere selskapsspesifikke forhold som bør omtales, for eksempel relevante bestemmelser i vedtektene eller sektorspesifikk lovgivning.

Se Juridisk nøkkelinformasjon - eksempler

Utenlandske selskaper

Utenlandske selskaper notert på Oslo Børs eller Oslo Axess som velger å gjøre slik informasjon tilgjengelig på sine nettsider må selv utarbeide tilsvarende redegjørelse, basert på relevant regelverk som gjelder i forhold til det enkelte selskap. Selskapene kan i denne forbindelse se på det norske eksempelet med henblikk på omfang og detaljgrad.

 • PDF

Informasjon om regelverk som er relevant for investorer på selskapets nettsider

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/Informasjon%20om%20regelverk%20som%20er%20relevant%20for%20investorer%20p%C3%A5%20selskapets%20nettsider.pdf
Informasjon om regelverk som er relevant for investorer på selskapets nettsider Norwegian
Bart
 • PDF

Juridisk nøkkelinformasjon - eksempler

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/Juridisk%20n%C3%B8kkelinformasjon%20for%20aksjon%C3%A6rer%20i%20norske%20allmennaksjeselskaper%20notert%20p%C3%A5%20Oslo%20B%C3%B8rs%20eller%20Oslo%20Axess_0.pdf
Juridisk nøkkelinformasjon - eksempler Norwegian
Bart

Under følger en liste over noterte selskaper. Oslo Børs stiller denne listen til rådighet som veiledning og hjelpemiddel for aktører i markedet.

Listen inneholder følgende informasjon:

 • hvilket marked et selskap er notert på
 • hvilken hjemstat selskapet har
 • om selskapet er primær- eller sekundærnotert
 • om selskapet er underlagt norske regler om tilbudsplikt og frivillige tilbud
 • en angivelse av om selskapet faller inn under EØS-regler om delt myndighet/lovvalg

Download Listed companies' home state - Noterte selskapers hjemstat

Ansvarsforhold

Oslo Børs påtar seg ikke ansvar for at listen inneholder fullstendig og korrekt informasjon om hvert enkelt selskap. Innholdet i listen er kontrollert av Oslo Børs før publisering, men Oslo Børs påtar seg ikke ansvar for tap som følge av feil i listen. Oslo Børs tilstreber å holde den oppdatert, men har ikke ansvar for at listen til enhver tid er oppdatert med fullstendig og korrekt informasjon om hvert enkelt selskap.

Listen skal ikke tolkes som Oslo Børs` vedtak om de aktuelle forholdene. Listen er ikke oppdatert med selskap som ennå ikke er notert, men som har søkt notering på Oslo Børs/Oslo Axess. Informasjonen i denne listen kan endres uten forutgående varsel.

Det bemerkes at listen over noterte selskapers hjemstat ikke gir informasjon om hvor selskapene er skattemessig hjemmehørende.

Børs- og verdipapirmarkedet er regulert av en rekke lover og regler. For å lette arbeidet med å finne frem til relevant lovregulering eller tolkingspraksis, har vi samlet linker til de viktigste lover og forskrifter innen området børs- og verdipapirrett. Her finner du også børssirkulærer, avgjørelser fra børsen og børsklagenemden, samt andre aktuelle tekster.

Sentrale bestemmelser

Verdipapirhandellovens formål er å legge til rette for en sikker, ordnet og effektiv handel i verdipapirer. Loven inneholder generelle atferdsbestemmelser, som:

§ 3-2 Definisjon av innsideinformasjon

§ 3-3 Misbruk av innsideinformasjon

§ 3-8 Markedsmanipulasjon

§ 3-14 Salg av finansielle instrumenter selgeren ikke eier

Loven inneholder også viktige bestemmelser knyttet til børsnoterte selskapers forpliktelser, som informasjonsplikt og likebehandling av aksjonærer:

§ 5-2 Informasjonspliktens innhold

§ 5-14 Likebehandling

Noen investorer har også meldeplikt:

§ 4-2 Primærinnsiders meldeplikt

§ 4-3 Flagging av erverv av større aksjeposter, rettigheter til aksjer og stemmerettigheter

Regelbøker:

De utstederreglene  er  tilgjengelig under Regelverk.

Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å implementere EUs regelverk for verdipapirmarkedene i norsk rett. Direktiver, forordninger og anbefalinger m.m. kan derfor ha betydning som tolkningsfaktor og bakgrunnsmateriale for forståelse av norsk rett. Utkast til EU-regler og ikke ikraftsatte regler gir informasjon om hva slags regulering vi kan vente for det norske markedet.

De implementerte direktivene finnes i offisielle norske oversettelser, mens det øvrige materialet finnes enten i alle EU-språk, eller bare engelsk.

Mer Euronext Oslo Børs

NewsWeb

Alle børsmeldinger fra noterte selskaper på Euronext Oslo Børs' markedsplasser kan du se på NewsWeb. Nettstedet oppdateres umiddelbart, 24/7.

Våre utstedertjenester

Newspoint

Sikrer overholdelse av kravene til bred distribusjon av børsmeldinger og prissensitiv informasjon gjennom en effektiv og sikker distribusjon til Oslo Børs’ globale nettverk.   

InsiderLog

Gjør det enkelt å overholde kravene ihht European Market Abuse Regulation (MAR) gjennom profesjonell og automatisert håndtering av innsiderlister.

Shareholder Analysis

En skreddersydd aksjonæranalyse som gir deg en omfattende og dynamisk oversikt over aksjonærbasen din og eierstrukturen bak ulike nominee kontoer.

IntegrityLog

En sikker, anonym og digital varslingstjeneste for trygg varsling av alle potensielle etiske brudd og annen uønsket adferd.

My Share Price Live

Få kursdata i sanntid på deres hjemmeside med en fullintegrert og interaktiv løsning som kan tilpasses deres ønsker og behov.

iBabs

En sikker og effektiv styreportal som hjelper deg med å strømlinjeforme planleggingen, gjennomføringen og oppfølgingen av møter og beslutningsprosesser.

Euronext Securities Oslo

Euronext Securities Oslo (ES-OSL), tidligere kjent som VPS, er den eneste verdipapirsentralen i Norge, og leverer effektiv infrastruktur og tjenester for oppgjør og registrering av rettigheter for verdipapirer.

Les mer om deres tjenester på deres side og finn logg inn til VPS investortjenester. 

Fish Pool

Oslo Børs eier Fish Pool ASA, en internasjonal, regulert markedsplass for handel med finansielle laksekontrakter. 

NOTC

Oslo Børs eier NOTC AS, et handelsstøttesystem og markedsplass for unoterte aksjer.

Kontakt oss

Oslo Bors Building

Euronext Oslo Børs

Box 460 Sentrum, 0105 Oslo

+ 47 22 34 17 00

Oslo

Cathrine Lorvik Segerlund

Communications Manager

+47 41 69 59 10

clsegerlund@euronext.com

Oslo Børs Market Surveillance

Market Surveillance

(calls will be recorded)

+ 47 22 34 19 11

stockwatch@oslobors.no