Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Obligasjonseiermøte

Profesjonelle og effektive obligasjonseiermøter

Som utsteder av renteinstrumenter er du pålagt å avholde et obligasjonseiermøte fra tid til annen. For å sikre samsvar med relevante lover og regler, er det nødvendig med detaljplanlegging og spesialisert ekspertise.

Vår digitale løsning for obligasjonseiermøter dekker alle stadier av det å arrangere et obligasjonseiermøte – fra forberedelse til utførelse. Dette sparer deg for tid og sikrer overholdelse av relevante lover og regler. Kontoføreren din vil samarbeide tett med deg og Euronext Securities Oslo for å planlegge og forberede obligasjonseiermøtet, og om ønskelig, bistå på selve møtet.

Produktet inkluderer følgende tjenester:

  • Forberede og sende ut dokumentasjonen til møtet
  • Registrering av bekreftelser fra obligasjonseiere som har til hensikt å delta (eller fullmektig)
  • Løsning for obligasjonseiere å registrere fremmøte eller utnevne fullmektig
  • Registrering av fremmøtte
  • Liste over fremmøtte til stede på obligasjonseiermøtet

For å benytte obligasjonseiermøtene må du registrere verdipapirene i Euronext Securities Oslo. Se hvordan dette gjøres her.

Contacts

Nicholas A. Schulz headshot

Nicholas A. Schulz

Head of Equity Services, Euronext Securities Oslo

naschulz@euronext.com