Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Euronext Regulated Markets

Regulerte markeder som drives av Euronext (verdipapirer og derivater)

 

Euronext driver følgende regulerte markeder:

 • 6 verdipapirmarkeder; i Amsterdam, Brussel, Dublin, Lisboa, Oslo og Paris
  og
 • 5 Euronext derivatmarkeder; i Amsterdam, Brussel, Lisboa, Oslo og Paris.

Integrasjonen av Euronexts regulerte markeder i Europa har blitt utviklet gjennom reguleringsharmonisering. En felles Euronext-regelbok regulerer handel på alle Euronexts verdpapir- og derivatmarkeder. Den inneholder både harmoniserte og ikke-harmoniserte (lokale) regler. Tilsynsmyndighetene i Belgia, Frankrike, Irland, Nederland, Norge og Portugal godkjenner relevante markedsregler, enten kollektivt (regelbok I) eller i forhold til deres egne jurisdiksjoner (regelbok II).

Notiser gjennomfører og tolker bestemmelsene i regelbok I og gjelder for alle Euronext-markeder (med mindre annet er spesifisert). Notiser som er spesifikke for verdipapir- eller derivatmarkeder identifiseres som sådan.

De harmoniserte reglene

 • Regelbok I inneholder de harmoniserte reglene, inkludert etiske retningslinjer og håndhevelsesregler, designet for å beskytte markedene, samt regler for notering, handel og medlemskap;

 • Notiser om organisering av handel;

 • Notiser om organisering av medlemmer;

 • Notiser om organisering av utstedere.

De ikke-harmoniserte reglene

 • Regelbok II og notiser gjeldende for Euronext Amsterdam, det regulerte markedet som drives av Euronext Amsterdam NV;

 • Regelbok II og notiser gjeldende for Euronext Brussels, det regulerte markedet som drives av Euronext Brussels SA / NV. ;

 • Regelbok II og notiser gjeldende for Euronext Dublin, det regulerte markedet som drives av Euronext Dublin (The Irish Stock Exchange plc);

 • Regelbok II og notiser gjeldende for Euronext Lisboa, det regulerte markedet som drives av Euronext Lisboa - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A .;

 • Regelbok II og notiser gjeldende for Euronext Paris, det regulerte markedet som drives av Euronext Paris S.A.

 • Regler gjeldende for de regulerte markedene som drives av Oslo Børs ASA.

Harmoniserte regelverk

Regelbok I

 • PDF

Regelbok I Harmoniserte Regler

Norwegian Version

/sites/default/files/2023-11/oppdatert_22.11.23_endringer_no_-_harmonised_rule_book_no_clean.pdf
Regelbok I Harmoniserte Regler Norwegian
nhannaert
26/11/2023
 • PDF

Notice N°1-01 Entry into effect of the Euronext Rule Book

English Version

/sites/default/files/2023-11/notice_1-01_phased_cash_clearing_migration.pdf
Notice N°1-01 Entry into effect of the Euronext Rule Book English
nhannaert
03/11/2023

Disse utkastene inneholder de planlagte endringene i de harmoniserte reglene og notiser og avventer regulatorisk godkjennelse.

Utkastene, i lys av migreringen av Borsa Italiana (BITA) til Optiq handelsystem, inneholder de harmoniserte reglene og notiser som er planlagt å bli gjeldende på de respektive fasene av BITA migreringen. Utkastene kan bli endret før migereringstidpunktet.

 

 • PDF

Regelbok I Harmoniserte Regler (27/03/2023)

Norwegian Version

/sites/default/files/2023-03/endringer_no_-_harmonised_rule_book_no_clean.pdf
Regelbok I Harmoniserte Regler (27/03/2023) Norwegian
nhannaert
23/03/2023
 • PDF

Migration Oslo Borse to Optiq

English Version

/sites/default/files/2020-11/Notice%201-01_EN_2020_11_09.pdf
Migration Oslo Borse to Optiq English
Bart
09/11/2020
 • PDF

Optiq migration

English Version

/sites/default/files/2019-11/Notice%201-01_EN_2019_11_22_optiq.pdf
Optiq migration English
Ariel
22/11/2019
 • PDF

Dark orders

English Version

/sites/default/files/2019-05/Notice%201-01_EN_2019_05_20_dark%20orders_1.pdf
Dark orders English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Euronext Dublin (2/2)

English Version

/sites/default/files/2019-05/notice_1-01_en_2019_03_15_euronext_dublin__exclusion_of_liability.pdf
Euronext Dublin (2/2) English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Exclusion of liability

English Version

/sites/default/files/2019-05/notice_1-02_en_2018_11_23_exclusion_of_liability_0.pdf
Exclusion of liability English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Euronext Dublin (1/2)

English Version

/sites/default/files/2019-05/notice_1-01_en_2018_01_08_euronext_dublin_0.pdf
Euronext Dublin (1/2) English
marianne
23/05/2019
 • PDF

MiFID II

English Version

/sites/default/files/2019-05/notice_1-01_en_2017_12_21_0.pdf
MiFID II English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Optiq / Market Pegged Orders / Market Data Rules

English Version

/sites/default/files/2019-05/notice_1-01_en_2017_07_10_optiq_market_data_0_0.pdf
Optiq / Market Pegged Orders / Market Data Rules English
marianne
23/05/2019
 • PDF

LEI Requirement

English Version

/sites/default/files/2019-05/notice_1-01_en_2017_03_06_lei_preferred_clearing_0.pdf
LEI Requirement English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Sponsored access arrangements and Cooperation with Issuers

English Version

/sites/default/files/2019-05/notice_1_01_en_30_november_2015_0.pdf
Sponsored access arrangements and Cooperation with Issuers English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Wholesale Facility

English Version

/sites/default/files/2019-05/notice_1-01_2015_10_26_-_wholesale_facility_0.pdf
Wholesale Facility English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Exchange for Physical

English Version

/sites/default/files/2019-05/notice_1-01_2015_03_09_-_exchange_for_physical_0.pdf
Exchange for Physical English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Renaming of Euronext’s UK subsidiary

English Version

/sites/default/files/2019-05/notice_1-01_2014_10_06_-_renaming_of_euronexts_uk_subsidiary_6th_october_2014_0.pdf
Renaming of Euronext’s UK subsidiary English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Liffe Carve Out & IBO Rules

English Version

/sites/default/files/2019-05/notice_1-01_2014_04_07_-_liffe_carve_out__ibo_rules_0.pdf
Liffe Carve Out & IBO Rules English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Admission of Securities to listing and Continuing obligations of Issuers

English Version

/sites/default/files/2019-05/notice_1-01_2013_10_15_-_admission_of_securities_to_listing_and_continuing_obligations_of_issuers_0.pdf
Admission of Securities to listing and Continuing obligations of Issuers English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Access to the Euronext Trading Platform

English Version

/sites/default/files/2019-05/notice_1-01_2013_05_16_-_access_to_the_euronext_trading_platform_1.pdf
Access to the Euronext Trading Platform English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Exclusion of liability

English Version

/sites/default/files/2019-05/notice_1-02_en_2018_11_23_exclusion_of_liability_0.pdf
Exclusion of liability English
marianne
23/05/2019

Organisering av handel (EN)

 • PDF

Notice n°4-01 Trading Manual

English Version

/sites/default/files/2023-11/Notice%204-01%20-%20Trading%20Manual%20-%20cash%20clearing%20migration%20-%20clean.pdf
Notice n°4-01 Trading Manual English
nhannaert
03/11/2023
 • XLSX

Appendix to Euronext Instructions 4-01 4-03 Trading Manuals

English Version

/sites/default/files/2023-12/appendix%20to%20Euronext%20Instructions%204-01%204-03%20Trading%20Manuals.xlsx
Appendix to Euronext Instructions 4-01 4-03 Trading Manuals English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Notice n° 4-02 Order withdrawal and trade cancellation

English Version

/sites/default/files/2023-03/Notice%204-02%20-%20Order%20withdrawal%20and%20trade%20cancellation.pdf
Notice n° 4-02 Order withdrawal and trade cancellation English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Notice n° 4-03 Trading Manual for the NAV Trading Facility

English Version

/sites/default/files/2019-05/euronext_instruction_n_4-03_nav_trading_facility_trading_manual_6_october_2014.pdf
Notice n° 4-03 Trading Manual for the NAV Trading Facility English
marianne
23/05/2019
 • PDF

TCS Trading Manual

English Version

/sites/default/files/2023-03/TCS%20Trading%20Manual.pdf
TCS Trading Manual English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Notice n°5-01 Trading Procedures

English Version

/sites/default/files/2023-05/Trading%20Procedures_EN_20230512_1.pdf
Notice n°5-01 Trading Procedures English
Bart
21/12/2020
 • PDF

Annexe 1 to Notice n° 5-01 Trading Procedures: Trading Arrangements

English Version

/sites/default/files/2023-05/Euronext%20Trading%20Procedures%20-%20Annexe%20One%20-%20EN%2020230515_1.pdf
Annexe 1 to Notice n° 5-01 Trading Procedures: Trading Arrangements English
nhannaert
03/09/2021
 • PDF

Annexe 2 to Notice n° 5-01 Trading Procedures: Recognised Strategies

English Version

/sites/default/files/2020-05/Euronext%20Trading%20Procedures%20-%20Annexe%20Two%20-%20Recognised%20strategies%20-%20EN%20-%2020200525_0.pdf
Annexe 2 to Notice n° 5-01 Trading Procedures: Recognised Strategies English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Annexe 3 to Notice n°5-01 Trading Procedures : Trading Algorithms

English Version

/sites/default/files/2019-11/Euronext%20Trading%20Procedures%20-%20Annexe%20Three%20-%20Trading%20algorithms%20-%20EN%20-%202019.11.25.pdf
Annexe 3 to Notice n°5-01 Trading Procedures : Trading Algorithms English
Ariel
20/10/2019
 • PDF

Notice n°5-02 Corporate Actions Policy

English Version

/sites/default/files/2022-03/EURONE~1.PDF
Notice n°5-02 Corporate Actions Policy English
nhannaert
28/03/2022
 • PDF

Notice n° 5-03 Order withdrawal and trade cancellation

English Version

/sites/default/files/2019-11/Euronext%20Notice%205-03%20-%20Order%20withdrawal%20and%20trade%20cancellation%20-%20EN%20-%202019.11.22.pdf
Notice n° 5-03 Order withdrawal and trade cancellation English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Notice n° 5-04 “Look-alike” Derivatives Contracts

English Version

/sites/default/files/2019-05/notice_5-04_2015_10_26_en.pdf
Notice n° 5-04 “Look-alike” Derivatives Contracts English
marianne
23/05/2019
 • PDF

European Market Services Details

English Version

/sites/default/files/2020-02/TPs%20-%20Annexe%204_EN_02032020.pdf
European Market Services Details English
marianne
23/05/2019

Organisering av medlemmer (EN)

 • PDF

Notice n° 2-01 Registration of Authorised Representatives and Responsible Persons

English Version

/sites/default/files/2023-05/Notice2-01-20230327_1.pdf
Notice n° 2-01 Registration of Authorised Representatives and Responsible Persons English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Notice n° 8-01 Additional clarification on orders filtering requirements for the Euronext Securities Markets

English Version

/sites/default/files/2019-05/Euronext_Notice_ndeg_8-01_EN_0.pdf
Notice n° 8-01 Additional clarification on orders filtering requirements for the Euronext Securities Markets English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Notice n° 8-02 - Automated Price Injection Models

English Version

/sites/default/files/2019-05/euronext_notice_8-02_-_additional_clarification_on_the_use_of_automated_....pdf
Notice n° 8-02 - Automated Price Injection Models English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Notice n° 8-03 - Pre Trade Risk Management

English Version

/sites/default/files/2019-05/notice_8-03_-_pre_trade_risk_management_30_november_2015_en.pdf
Notice n° 8-03 - Pre Trade Risk Management English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Notice n° 9-01 Specification of scales of liquidated damages pursuant to Rule 9301/1 (ii) (a) and (vii)

English Version

/sites/default/files/2019-05/n9-01_liquidated_damages_en_03.01.2018_0.pdf
Notice n° 9-01 Specification of scales of liquidated damages pursuant to Rule 9301/1 (ii) (a) and (vii) English
marianne
23/05/2019

Organisering av utstedere (EN)

Organisering av utstedere

 • PDF

Notice n° 6-01 Listing Agent

English Version

/sites/default/files/2019-05/20130926_notice_6-01_listing_agent_en.pdf
Notice n° 6-01 Listing Agent English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Notice n°6-02 Classification in market capitalization compartments

English Version

/sites/default/files/2020-11/Euronext_Notice_6-02_EN.pdf
Notice n°6-02 Classification in market capitalization compartments English
nhannaert
10/11/2020
 • PDF

Notice n° 6-04 Documentation to be supplied at the time of the application for an admission to listing of ETFs

English Version

/sites/default/files/2019-05/euronext_notice_ndeg_6-04_en.pdf
Notice n° 6-04 Documentation to be supplied at the time of the application for an admission to listing of ETFs English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Notice n° 6-05 - Waiver to track record requirement for mineral companies

English Version

/sites/default/files/2019-05/euronext_notice_no_6-05_en.pdf
Notice n° 6-05 - Waiver to track record requirement for mineral companies English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Notice n° 6-06 Recovery Box

English Version

/sites/default/files/2019-05/20130926_notice_6-06_recovery_box_en.pdf
Notice n° 6-06 Recovery Box English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Procedure for verifying compliance by an issuer of a transferable security with its obligations under Union law

English Version

/sites/default/files/2019-05/procedure_for_verifying_compliance_by_an_issuer_of_a_transferable_security-v1.pdf
Procedure for verifying compliance by an issuer of a transferable security with its obligations under Union law English
marianne
23/05/2019

Ikke-harmoniserte regelverk

Euronext Amsterdam (EN)

 • PDF

Rule Book II Amsterdam

English Version

/sites/default/files/2020-02/Rule%20Book%20II%20Amsterdam%20EN%20-May%202019.pdf
Rule Book II Amsterdam English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Euronext Amsterdam Reverse Listings Policy

English Version

/sites/default/files/2020-11/Euronext%20Amsterdam%20-%20Reverse%20listings%20policy.pdf
Euronext Amsterdam Reverse Listings Policy English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Euronext Amsterdam Notice - Euronext Amsterdam Penalty bench end date

English Version

/sites/default/files/2021-04/Euronext%20Amsterdam%20Notice%20Penalty%20Bench%20.pdf
Euronext Amsterdam Notice - Euronext Amsterdam Penalty bench end date English
Bart
13/04/2021
 • PDF

2012-001: Transfer from Euronext Amsterdam to Alternext

English Version

/sites/default/files/2019-05/nyse_euronext_-__amsterdam_notice_2012-001.pdf
2012-001: Transfer from Euronext Amsterdam to Alternext English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Announcement 2009-002: Obligation to Advertise no Longer Applicable

English Version

/sites/default/files/2019-05/Announcement_2009-002_Obligation_to_advertise_no_longer_applicable.pdf
Announcement 2009-002: Obligation to Advertise no Longer Applicable English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Announcement 2007-051: Announcement concerning Appendix X

English Version

/sites/default/files/2019-05/Announcement_2007-051__Announcement_concerning_Appendix_X.pdf
Announcement 2007-051: Announcement concerning Appendix X English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Announcement 2004-041: Policy on Delisting Shares or Depositary Receipts

English Version

/sites/default/files/2019-05/Announcement_2004-041__Policy_on_delisting_shares_or_depositary_receipts.pdf
Announcement 2004-041: Policy on Delisting Shares or Depositary Receipts English
marianne
23/05/2019

Euronext Brussels (EN)

 • PDF

Rule Book II Euronext Brussels

English Version

/sites/default/files/2021-09/Rule%20Book_II_Brussels_EN_2021%20verdana_0.pdf
Rule Book II Euronext Brussels English
nhannaert
03/09/2021
 • PDF

Vade-Mecum 2023 - Euronext Brussels Regulated Market

English Version

/sites/default/files/2023-02/ENX_Vade-Mecum-Belgium-2023_Brochure_PRINT_300123_.pdf
Vade-Mecum 2023 - Euronext Brussels Regulated Market English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Comparative chart (differences between Euronext, Euronext Growth and Euronext Access

English Version

/sites/default/files/2023-01/shares_euronext_vs_growthvs_access_comparative_chart.pdf
Comparative chart (differences between Euronext, Euronext Growth and Euronext Access English
nhannaert
30/01/2023
 • PDF

IPO Guide - Hoe uw aandelen noteren op de door Euronext Brussel georganiseerde markten?

Nederlands Version

/sites/default/files/2020-09/IPO_Guide_NL.pdf
IPO Guide - Hoe uw aandelen noteren op de door Euronext Brussel georganiseerde markten? Nederlands
juel_unto
05/06/2019
 • PDF

IPO Guide - Comment introduire ses actions sur les marches organises par Euronext Brussels

Français Version

/sites/default/files/2023-03/IPO_Guide_FR.pdf
IPO Guide - Comment introduire ses actions sur les marches organises par Euronext Brussels Français
juel_unto
05/06/2019

Euronext Dublin (EN)

 • PDF

Euronext Dublin Rule Book II Member Firm Rules (Release 24)

English Version

/sites/default/files/2019-05/euronext_dublin_rule_book_ii_member_firm_rules_release_24.pdf
Euronext Dublin Rule Book II Member Firm Rules (Release 24) English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Euronext Dublin Listing Rule Book II

English Version

/sites/default/files/2022-03/Dublin%20Listing%20Rules%20Book%20II%20-%20Release%208_3.pdf
Euronext Dublin Listing Rule Book II English
Ariel
15/11/2019
 • PDF

Open Ended Fund Rules

English Version

English 06/06/2019 Open Ended Fund Rules /sites/default/files/2022-09/Funds%20Code%20August%202022.pdf
 • PDF

Listing and Admission to Trading Rules for Short Term Paper

English Version

English 10/05/2019 Listing and Admission to Trading Rules for Short Term Paper /sites/default/files/2019-05/Listing-and-Admission-to-Trading-Rules-for-Short-Term-Paper.pdf
 • PDF

Equity Sponsor Rules

English Version

English 06/06/2019 Equity Sponsor Rules /sites/default/files/2019-06/Euronext-Equity-Sponsor-Rules-May-2019.pdf
 • PDF

Rules for Investment Fund Sponsors

English Version

English 06/06/2019 Rules for Investment Fund Sponsors /sites/default/files/2019-06/Rules-for-Investment-Fund-Sponsors.pdf
 • PDF

UK Corporate Governance Code (July 2018)

English Version

English 06/06/2019 UK Corporate Governance Code (July 2018) /sites/default/files/2019-06/UK-Corporate-Governance-Code-2018.pdf
 • PDF

UK Corporate Governance Code (Apr 2016)

English Version

English 06/06/2019 UK Corporate Governance Code (Apr 2016) /sites/default/files/2019-06/UK-Corporate-Governance-Code-2016.pdf
 • PDF

Irish Corporate Governance Annex

English Version

English 06/06/2019 Irish Corporate Governance Annex /sites/default/files/2019-06/Irish-Corporate-Governance-Annex.pdf
 • PDF

Member Firm Rules

English Version

English 06/06/2019 Member Firm Rules /sites/default/files/2019-06/Member-Firm-Rules-Release-23.pdf

Euronext Lisbon (EN)

 • PDF

Rule Book II Lisbon

English Version

/sites/default/files/2022-01/Rule%20Book%20II_Euronext%20Lisbon%20EN_20220131.pdf
Rule Book II Lisbon English
marianne
11/06/2019
 • PDF

Instruction LI7-01 - Suspension and Interruption from Trading of Futures Contracts and their Underlying Assets

English Version

/sites/default/files/2019-05/instrucao_li7-01_eng.pdf
Instruction LI7-01 - Suspension and Interruption from Trading of Futures Contracts and their Underlying Assets English
marianne
23/05/2019

Oslo Børs & Euronext Expand

 • PDF

Oslo Regelbok II Utstederregler

Norwegian Version

/sites/default/files/2023-10/Oslo%20Regelbok%20II%20-%20Utstederregler%20%28Norwegian%20version%29.pdf
Oslo Regelbok II Utstederregler Norwegian
Bart
25/10/2023
 • PDF

Oslo Rule Book II – Membership and Trading Rules

English Version

/sites/default/files/2022-03/Oslo%20Rule%20Book%20II%20-%20Membership%20and%20trading%20rules.pdf
Oslo Rule Book II – Membership and Trading Rules English
Bart
11/11/2020
 • PDF

Notice 3.1.5.2 - If and When Issued Delivered

English Version

/sites/default/files/2020-11/Notice%203.1.5.2%20-%20If%20and%20When%20Issued%20Delivered%20%28Oslo%20B%C3%B8rs%2C%20Euronext%20Expand%29.pdf
Notice 3.1.5.2 - If and When Issued Delivered English
Bart
12/11/2020
 • PDF

Notis 3.4 - Prosedyrer for opptak til handel av Aksjer

Norwegian Version

/sites/default/files/2022-02/Notis%203.4%20-%20Prosedyrer%20for%20opptak%20til%20handel%20av%20Aksjer.pdf
Notis 3.4 - Prosedyrer for opptak til handel av Aksjer Norwegian
Ariel
13/01/2021
 • PDF

Notice 3.5.1 - Primary listing of foreign Issuers - additional documentation

English Version

/sites/default/files/2020-11/Notice%203.5.1%20-%20Primary%20listing%20of%20foreign%20Issuers%20-%20additional%20documentation%20%28Oslo%20B%C3%B8rs%2C%20Euronext%20Expand%29.pdf
Notice 3.5.1 - Primary listing of foreign Issuers - additional documentation English
Bart
12/11/2020
 • PDF

Notice 3.5.2 - Secondary listing - additional documentation

English Version

/sites/default/files/2020-11/Notice%203.5.2%20-%20Secondary%20listing%20-%20additional%20documentation%20%28Oslo%20B%C3%B8rs%2C%20Euronext%20Expand%29.pdf
Notice 3.5.2 - Secondary listing - additional documentation English
Bart
12/11/2020
 • PDF

Notis 3.7.2, 3.7.3 – Prosedyrer for opptak til handel av retter til aksjer

Norwegian Version

/sites/default/files/2022-02/2022-03-01%20Notis%203.7.2%203.7.3%20-%20Prosedyrer%20for%20opptak%20til%20handel%20av%20retter%20til%20Aksjer%20-%20med%20skjema_v2.pdf
Notis 3.7.2, 3.7.3 – Prosedyrer for opptak til handel av retter til aksjer Norwegian
Ariel
14/01/2021
 • PDF

Notis 7.5 - Prosedyrer for søknad om opptak til handel for ETFer

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-11/Notis%207.5%20-%20Prosedyrer%20for%20s%C3%B8knad%20om%20opptak%20til%20handel%20for%20ETFer.pdf
Notis 7.5 - Prosedyrer for søknad om opptak til handel for ETFer Norwegian
Bart
12/11/2020
 • DOCX

Template for introductory report, updated introductory report, application for admission to trading

English Version

/sites/default/files/2020-11/Template%20for%20introductory%20report%2C%20updated%20introductory%20report%2C%20application%20for%20admission%20to%20trading%20%28Oslo%20B%C3%B8rs%2C%20Euronext%20Expand%29.docx
Template for introductory report, updated introductory report, application for admission to trading English
Bart
12/11/2020
 • PDF

Statement of acceptance - Management Companies (Oslo Børs, Euronext Expand)

English Version

/sites/default/files/2020-12/Statement%20of%20acceptance%20-%20Management%20Companies%20%20%28Oslo%20B%C3%B8rs%2C%20Euronext%20Expand%29.pdf
Statement of acceptance - Management Companies (Oslo Børs, Euronext Expand) English
Bart
01/12/2020
 • PDF

Statement of acceptance - Admission to trading of foreign issuers (Oslo Børs, Euronext Expand)

English Version

/sites/default/files/2020-12/Statement%20of%20acceptance%20-%20Admission%20to%20trading%20of%20foreign%20issuers%20%28Oslo%20B%C3%B8rs%2C%20Euronext%20Expand%29.pdf
Statement of acceptance - Admission to trading of foreign issuers (Oslo Børs, Euronext Expand) English
Bart
01/12/2020
 • PDF

Practical information admission process (Oslo Børs - Euronext Expand)

English Version

/sites/default/files/2022-04/Practical%20information%20admission%20process%20%28Oslo%20B%C3%B8rs%2C%20Euronext%20Expand%29%20-%20updated%2020%20April%20%202022.pdf
Practical information admission process (Oslo Børs - Euronext Expand) English
Bart
01/12/2020
 • PDF

Deadlines admission to listing 2023 (Oslo Børs and Euronext Expand)

English Version

English 01/12/2020 Deadlines admission to listing 2023 (Oslo Børs and Euronext Expand) /sites/default/files/2022-10/Deadlines%20admission%20to%20listing%202023%20%28Oslo%20B%C3%B8rs%20and%20Euronext%20Expand%29.pdf
v
 • PDF

Notis - Retningslinjer for tilbakekjøpsprogram og kursstabilisering

Norwegian Version

/sites/default/files/2021-03/Notis%20-%20Retningslinjer%20for%20tilbakekj%C3%B8psprogram%20og%20kursstabilisering.pdf
Notis - Retningslinjer for tilbakekjøpsprogram og kursstabilisering Norwegian
Bart
23/02/2021
 • PDF

Notis 2.7 4.8 6.3 til Oslo Regelbok II - Elektronisk rapportering av årsrapport (ESEF)

Norwegian Version

/sites/default/files/2021-10/Notis%202.7%204.8%206.3%20til%20Oslo%20Regelbok%20II%20-%20Elektronisk%20rapportering%20av%20%C3%A5rsrapport%20%28ESEF%29%20%28kvi191021%29.pdf
Notis 2.7 4.8 6.3 til Oslo Regelbok II - Elektronisk rapportering av årsrapport (ESEF) Norwegian
Bart
22/10/2021
 • PDF

Notis 4.3.4 - Separat melding - Nøkkelinformasjon ved ISIN endring

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-11/Notis%204.3.4%20-%20Separat%20melding%20-%20N%C3%B8kkelinformasjon%20ved%20ISIN%20endring.pdf
Notis 4.3.4 - Separat melding - Nøkkelinformasjon ved ISIN endring Norwegian
Bart
12/11/2020
 • PDF

Notis 4.3.5 - Guide for selskapshandlinger

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-11/Notis%204.3.5%20-%20Guide%20for%20selskapshandlinger.pdf
Notis 4.3.5 - Guide for selskapshandlinger Norwegian
Bart
12/11/2020
 • PDF

Notis 4.3.5.2A - Separat melding - Nøkkelinformasjon ved fortrinnsrettsemisjon

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-11/Notis%204.3.5.2A%20-%20Separat%20melding%20-%20N%C3%B8kkelinformasjon%20ved%20fortrinnsrettsemisjon.pdf
Notis 4.3.5.2A - Separat melding - Nøkkelinformasjon ved fortrinnsrettsemisjon Norwegian
Bart
12/11/2020
 • PDF

Notis 4.3.5.2B- Separat melding - Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-11/Notis%204.3.5.2B-%20Separat%20melding%20-%20N%C3%B8kkelinformasjon%20ved%20kontantutbytte.pdf
Notis 4.3.5.2B- Separat melding - Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte Norwegian
Bart
12/11/2020
 • PDF

Notis 4.3.5.2C - Separat melding - Nøkkelinformasjon ved splitt og spleis av aksjer

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-11/Notis%204.3.5.2C%20-%20Separat%20melding%20-%20N%C3%B8kkelinformasjon%20ved%20splitt%20og%20spleis%20av%20aksjer.pdf
Notis 4.3.5.2C - Separat melding - Nøkkelinformasjon ved splitt og spleis av aksjer Norwegian
Bart
12/11/2020
 • PDF

Notis 4.3.5.2D - Separat melding - Nøkkelinformasjon ved reparasjonsemisjon

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-11/Notis%204.3.5.2D%20-%20Separat%20melding%20-%20N%C3%B8kkelinformasjon%20ved%20reparasjonsemisjon.pdf
Notis 4.3.5.2D - Separat melding - Nøkkelinformasjon ved reparasjonsemisjon Norwegian
Bart
12/11/2020
 • PDF

Notis 4.3.5.3A - Separat melding - Ex. dato kontantutbytte

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-11/Notis%204.3.5.3A%20-%20Separat%20melding%20-%20Ex.%20dato%20kontantutbytte.pdf
Notis 4.3.5.3A - Separat melding - Ex. dato kontantutbytte Norwegian
Bart
12/11/2020
 • PDF

Notis 4.3.5.3B - Separat melding - Ex. dato øvrige selskapshandlinger

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-11/Notis%204.3.5.3B%20-%20Separat%20melding%20-%20Ex.%20dato%20%C3%B8vrige%20selskapshandlinger.pdf
Notis 4.3.5.3B - Separat melding - Ex. dato øvrige selskapshandlinger Norwegian
Bart
12/11/2020

Euronext Paris (EN)

 • PDF

Book II Specific rules applicable to the french Regulated Markets

English Version

/sites/default/files/2020-02/Book%20II%20_2%20July%202019_UK.PDF
Book II Specific rules applicable to the french Regulated Markets English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Instruction N3-06 - Dividend Dates: Prior Notification to Euronext Paris

English Version

/sites/default/files/2019-05/Dividend_dates_prior_notification_to_Euronext_Paris.pdf
Instruction N3-06 - Dividend Dates: Prior Notification to Euronext Paris English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Instruction N3-07 - Procedures for Admission to Listing

English Version

/sites/default/files/2019-05/Procedures_for_admission_to_listing.pdf
Instruction N3-07 - Procedures for Admission to Listing English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Instruction N3-08 - Sequence of Events in a Sales Facility

English Version

/sites/default/files/2019-06/Sequence_of_events_in_a_sales_facility_orderly_withdrawal_procedure.pdf
Instruction N3-08 - Sequence of Events in a Sales Facility English
juel_unto
05/06/2019
 • PDF

Instruction N3-09 – Specific conditions for delisting application

English Version

/sites/default/files/2019-05/euronext_paris_instruction_n3-09_20_july_2015.pdf
Instruction N3-09 – Specific conditions for delisting application English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Instruction N4-02_Repurchase agreement transactions and DSO

English Version

/sites/default/files/2019-06/instruction_n4-02_repurchase_agreement_transactions_and_dso_3_april_2018.pdf
Instruction N4-02_Repurchase agreement transactions and DSO English
juel_unto
05/06/2019
 • PDF

Instruction N4-03 Sequence of operations for public tender offers

English Version

/sites/default/files/2019-06/instruction_n4-03_7_february_2019_en_sequence_of_operations_for_public_tender_offers.pdf
Instruction N4-03 Sequence of operations for public tender offers English
juel_unto
06/06/2019
 • PDF

Instruction N°4-04 Operating Manual for the Euronext Fund Service Paris

English Version

/sites/default/files/2019-05/20170515_operating_manual_for_the_euronext_fund_service_paris.pdf
Instruction N°4-04 Operating Manual for the Euronext Fund Service Paris English
marianne
23/05/2019