Euronexts regulerte markeder

English

Regulated Markets operated by Euronext (Securities and Derivatives)

Français

Marchés Réglementés (Titres et Dérivés) exploités par Euronext

Nederlands

Gereguleerde Markten (Effecten en Derivaten) geexploiteerd door Euronext

Português

Mercados Regulamentados (Valores e Derivados) da Euronext

Regulerte markeder som drives av Euronext (verdipapirer og derivater)

 

Euronext driver følgende regulerte markeder:

 • 6 verdipapirmarkeder; i Amsterdam, Brussel, Dublin, Lisboa, Oslo og Paris
  og
 • 5 Euronext derivatmarkeder; i Amsterdam, Brussel, Lisboa, Oslo og Paris.

Integrasjonen av Euronexts regulerte markeder i Europa har blitt utviklet gjennom reguleringsharmonisering. En felles Euronext-regelbok regulerer handel på alle Euronexts verdpapir- og derivatmarkeder. Den inneholder både harmoniserte og ikke-harmoniserte (lokale) regler. Tilsynsmyndighetene i Belgia, Frankrike, Irland, Nederland, Norge og Portugal godkjenner relevante markedsregler, enten kollektivt (regelbok I) eller i forhold til deres egne jurisdiksjoner (regelbok II).

Notiser gjennomfører og tolker bestemmelsene i regelbok I og gjelder for alle Euronext-markeder (med mindre annet er spesifisert). Notiser som er spesifikke for verdipapir- eller derivatmarkeder identifiseres som sådan.

De harmoniserte reglene

 • Regelbok I inneholder de harmoniserte reglene, inkludert etiske retningslinjer og håndhevelsesregler, designet for å beskytte markedene, samt regler for notering, handel og medlemskap;

 • Notiser om organisering av handel;

 • Notiser om organisering av medlemmer;

 • Notiser om organisering av utstedere.

De ikke-harmoniserte reglene

 • Regelbok II og notiser gjeldende for Euronext Amsterdam, det regulerte markedet som drives av Euronext Amsterdam NV;

 • Regelbok II og notiser gjeldende for Euronext Brussels, det regulerte markedet som drives av Euronext Brussels SA / NV. ;

 • Regelbok II og notiser gjeldende for Euronext Dublin, det regulerte markedet som drives av Euronext Dublin (The Irish Stock Exchange plc);

 • Regelbok II og notiser gjeldende for Euronext Lisboa, det regulerte markedet som drives av Euronext Lisboa - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A .;

 • Regelbok II og notiser gjeldende for Euronext Paris, det regulerte markedet som drives av Euronext Paris S.A.

 • Regler gjeldende for de regulerte markedene som drives av Oslo Børs ASA.

Harmoniserte regelverk

Regelbok I

 • PDF

Regelbok I Harmoniserte Regler

Norwegian Bokmål Versjon

/sites/default/files/2020-11/Harmonised%20Rule%20Book_NO.pdf
Regelbok I Harmoniserte Regler Norwegian Bokmål
Bart
09/11/2020
 • PDF

Notice N°1-01 Entry into effect of the Euronext Rulebook

English Versjon

/sites/default/files/2020-11/Notice%201-01_EN_2020_11_09.pdf
Notice N°1-01 Entry into effect of the Euronext Rulebook English
Bart
09/11/2020
 • PDF

Optiq migration

English Versjon

/sites/default/files/2019-11/Notice%201-01_EN_2019_11_22_optiq.pdf
Optiq migration English
Ariel
22/11/2019
 • PDF

Dark orders

English Versjon

/sites/default/files/2019-05/Notice%201-01_EN_2019_05_20_dark%20orders_1.pdf
Dark orders English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Euronext Dublin (2/2)

English Versjon

/sites/default/files/2019-05/notice_1-01_en_2019_03_15_euronext_dublin__exclusion_of_liability.pdf
Euronext Dublin (2/2) English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Exclusion of liability

English Versjon

/sites/default/files/2019-05/notice_1-02_en_2018_11_23_exclusion_of_liability_0.pdf
Exclusion of liability English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Euronext Dublin (1/2)

English Versjon

/sites/default/files/2019-05/notice_1-01_en_2018_01_08_euronext_dublin_0.pdf
Euronext Dublin (1/2) English
marianne
23/05/2019
 • PDF

MiFID II

English Versjon

/sites/default/files/2019-05/notice_1-01_en_2017_12_21_0.pdf
MiFID II English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Optiq / Market Pegged Orders / Market Data Rules

English Versjon

/sites/default/files/2019-05/notice_1-01_en_2017_07_10_optiq_market_data_0_0.pdf
Optiq / Market Pegged Orders / Market Data Rules English
marianne
23/05/2019
 • PDF

LEI Requirement

English Versjon

/sites/default/files/2019-05/notice_1-01_en_2017_03_06_lei_preferred_clearing_0.pdf
LEI Requirement English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Sponsored access arrangements and Cooperation with Issuers

English Versjon

/sites/default/files/2019-05/notice_1_01_en_30_november_2015_0.pdf
Sponsored access arrangements and Cooperation with Issuers English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Wholesale Facility

English Versjon

/sites/default/files/2019-05/notice_1-01_2015_10_26_-_wholesale_facility_0.pdf
Wholesale Facility English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Exchange for Physical

English Versjon

/sites/default/files/2019-05/notice_1-01_2015_03_09_-_exchange_for_physical_0.pdf
Exchange for Physical English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Renaming of Euronext’s UK subsidiary

English Versjon

/sites/default/files/2019-05/notice_1-01_2014_10_06_-_renaming_of_euronexts_uk_subsidiary_6th_october_2014_0.pdf
Renaming of Euronext’s UK subsidiary English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Liffe Carve Out & IBO Rules

English Versjon

/sites/default/files/2019-05/notice_1-01_2014_04_07_-_liffe_carve_out__ibo_rules_0.pdf
Liffe Carve Out & IBO Rules English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Admission of Securities to listing and Continuing obligations of Issuers

English Versjon

/sites/default/files/2019-05/notice_1-01_2013_10_15_-_admission_of_securities_to_listing_and_continuing_obligations_of_issuers_0.pdf
Admission of Securities to listing and Continuing obligations of Issuers English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Access to the Euronext Trading Platform

English Versjon

/sites/default/files/2019-05/notice_1-01_2013_05_16_-_access_to_the_euronext_trading_platform_1.pdf
Access to the Euronext Trading Platform English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Exclusion of liability

English Versjon

/sites/default/files/2019-05/notice_1-02_en_2018_11_23_exclusion_of_liability_0.pdf
Exclusion of liability English
marianne
23/05/2019

Organisering av handel (EN)

 • PDF

Notice n°4-01 Trading Manual

English Versjon

/sites/default/files/2020-11/Trading%20Manual_EN_2020_11_30.pdf
Notice n°4-01 Trading Manual English
nhannaert
27/11/2020
 • PDF

Notice n° 4-02 Order withdrawal and trade cancellation

English Versjon

/sites/default/files/2020-01/Euronext%20Notice%204-02%20-%20Order%20withdrawal%20and%20trade%20cancellation%20-%20EN%20-%202019.11.25.pdf
Notice n° 4-02 Order withdrawal and trade cancellation English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Notice n° 4-03 Trading Manual for the NAV Trading Facility

English Versjon

/sites/default/files/2019-05/euronext_instruction_n_4-03_nav_trading_facility_trading_manual_6_october_2014.pdf
Notice n° 4-03 Trading Manual for the NAV Trading Facility English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Appendix to Euronext Instructions 4-01 4-03 Trading Manuals

English Versjon

/sites/default/files/2021-01/appendix%20to%20Euronext%20Instructions%204-01%204-03%20Trading%20Manuals.xlsx
Appendix to Euronext Instructions 4-01 4-03 Trading Manuals English
marianne
23/05/2019
 • PDF

2020 - end of year - appendix to Euronext Instructions 4-01 4-03 Trading Manuals

English Versjon

English 26/11/2019 2020 - end of year - appendix to Euronext Instructions 4-01 4-03 Trading Manuals /sites/default/files/2020-11/2020%20-%20end%20of%20year%20-%20appendix%20to%20Euronext%20Instructions%204-01%204-03%20Trading%20Manuals.xlsx
 • PDF

TCS Trading Manual

English Versjon

/sites/default/files/2019-11/TCS%20trading%20manual%20for%20Optiq-20191122.pdf
TCS Trading Manual English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Notice n°5-01 Trading Procedures (effective as from 5 January 2021)

English Versjon

/sites/default/files/2020-12/Trading%20Procedures_EN_20201221.pdf
Notice n°5-01 Trading Procedures (effective as from 5 January 2021) English
Bart
21/12/2020
 • PDF

Notice n°5-01 Trading Procedures

English Versjon

/sites/default/files/2020-11/Trading%20Procedures_EN_20201130.pdf
Notice n°5-01 Trading Procedures English
nhannaert
30/11/2020
 • PDF

Annexe 1 to Notice n° 5-01 Trading Procedures: Trading Arrangements

English Versjon

/sites/default/files/2020-07/Euronext%20Trading%20Procedures%20-%20Annexe%20One%20-%20EN%2020200701%20-%20with%20ISEQ%2020%20future%20-%20clean%20version.pdf
Annexe 1 to Notice n° 5-01 Trading Procedures: Trading Arrangements English
marianne
03/06/2019
 • PDF

Annexe 1 to Notice n° 5-01 Trading Procedures: Trading Arrangements (effective as from 7 December 2020

English Versjon

/sites/default/files/2020-11/Euronext%20Trading%20Procedures%20-%20Annexe%20One_EN_20203011-%20with%20Oslo.pdf
Annexe 1 to Notice n° 5-01 Trading Procedures: Trading Arrangements (effective as from 7 December 2020 English
nhannaert
30/11/2020
 • PDF

Annexe 2 to Notice n° 5-01 Trading Procedures: Recognised Strategies

English Versjon

/sites/default/files/2020-05/Euronext%20Trading%20Procedures%20-%20Annexe%20Two%20-%20Recognised%20strategies%20-%20EN%20-%2020200525_0.pdf
Annexe 2 to Notice n° 5-01 Trading Procedures: Recognised Strategies English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Annexe 3 to Notice n°5-01 Trading Procedures : Trading Algorithms

English Versjon

/sites/default/files/2019-11/Euronext%20Trading%20Procedures%20-%20Annexe%20Three%20-%20Trading%20algorithms%20-%20EN%20-%202019.11.25.pdf
Annexe 3 to Notice n°5-01 Trading Procedures : Trading Algorithms English
Ariel
20/10/2019
 • PDF

Notice n° 5-02 Corporate Actions Policy (version 6 effective as of 11 February 2019)

English Versjon

/sites/default/files/2019-06/Notice%20n%C2%B0%205-02%20Corporate%20Actions%20Policy%20%28version%206%20effective%20as%20of%2011%20February%202019%29.pdf
Notice n° 5-02 Corporate Actions Policy (version 6 effective as of 11 February 2019) English
juel_unto
05/06/2019
 • PDF

Notice n°5-02 Corporate Actions Policy (effective as from 7 December 2020)

English Versjon

/sites/default/files/2020-11/CA%20policy_EN_20203011-%20Oslo%20migration.pdf
Notice n°5-02 Corporate Actions Policy (effective as from 7 December 2020) English
nhannaert
30/11/2020
 • PDF

Notice n° 5-03 Order withdrawal and trade cancellation

English Versjon

/sites/default/files/2019-11/Euronext%20Notice%205-03%20-%20Order%20withdrawal%20and%20trade%20cancellation%20-%20EN%20-%202019.11.22.pdf
Notice n° 5-03 Order withdrawal and trade cancellation English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Notice n° 5-04 “Look-alike” Derivatives Contracts

English Versjon

/sites/default/files/2019-05/notice_5-04_2015_10_26_en.pdf
Notice n° 5-04 “Look-alike” Derivatives Contracts English
marianne
23/05/2019
 • PDF

European Market Services Details

English Versjon

/sites/default/files/2020-02/TPs%20-%20Annexe%204_EN_02032020.pdf
European Market Services Details English
marianne
23/05/2019

Organisering av medlemmer (EN)

 • PDF

Notice n° 2-01 Registration of Authorised Representatives and Responsible Persons

English Versjon

/sites/default/files/2019-11/Notice%20n%C2%B0%202-01%20Registration%20of%20Authorised%20Representatives%20and%20Responsible%20Persons%20for%20the%20Euronext%20Securities%20Markets_EN%20_2019_11_25.pdf
Notice n° 2-01 Registration of Authorised Representatives and Responsible Persons English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Notice n° 8-01 Additional clarification on orders filtering requirements for the Euronext Securities Markets

English Versjon

/sites/default/files/2019-05/Euronext_Notice_ndeg_8-01_EN_0.pdf
Notice n° 8-01 Additional clarification on orders filtering requirements for the Euronext Securities Markets English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Notice n° 8-02 - Automated Price Injection Models

English Versjon

/sites/default/files/2019-05/euronext_notice_8-02_-_additional_clarification_on_the_use_of_automated_....pdf
Notice n° 8-02 - Automated Price Injection Models English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Notice n° 8-03 - Pre Trade Risk Management

English Versjon

/sites/default/files/2019-05/notice_8-03_-_pre_trade_risk_management_30_november_2015_en.pdf
Notice n° 8-03 - Pre Trade Risk Management English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Notice n° 9-01 Specification of scales of liquidated damages pursuant to Rule 9301/1 (ii) (a) and (vii)

English Versjon

/sites/default/files/2019-05/n9-01_liquidated_damages_en_03.01.2018_0.pdf
Notice n° 9-01 Specification of scales of liquidated damages pursuant to Rule 9301/1 (ii) (a) and (vii) English
marianne
23/05/2019

Organisering av utstedere (EN)

Organisering av utstedere

 • PDF

Notice n° 6-01 Listing Agent

English Versjon

/sites/default/files/2019-05/20130926_notice_6-01_listing_agent_en.pdf
Notice n° 6-01 Listing Agent English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Notice n°6-02 Classification in market capitalization compartments

English Versjon

/sites/default/files/2020-11/Euronext_Notice_6-02_EN.pdf
Notice n°6-02 Classification in market capitalization compartments English
nhannaert
10/11/2020
 • PDF

Notice n° 6-04 Documentation to be supplied at the time of the application for an admission to listing of ETFs

English Versjon

/sites/default/files/2019-05/euronext_notice_ndeg_6-04_en.pdf
Notice n° 6-04 Documentation to be supplied at the time of the application for an admission to listing of ETFs English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Notice n° 6-05 - Waiver to track record requirement for mineral companies

English Versjon

/sites/default/files/2019-05/euronext_notice_no_6-05_en.pdf
Notice n° 6-05 - Waiver to track record requirement for mineral companies English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Notice n° 6-06 Recovery Box

English Versjon

/sites/default/files/2019-05/20130926_notice_6-06_recovery_box_en.pdf
Notice n° 6-06 Recovery Box English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Procedure for verifying compliance by an issuer of a transferable security with its obligations under Union law

English Versjon

/sites/default/files/2019-05/procedure_for_verifying_compliance_by_an_issuer_of_a_transferable_security-v1.pdf
Procedure for verifying compliance by an issuer of a transferable security with its obligations under Union law English
marianne
23/05/2019

Ikke-harmoniserte regelverk

Euronext Amsterdam (EN)

 • PDF

Rule Book II Amsterdam

English Versjon

/sites/default/files/2020-02/Rule%20Book%20II%20Amsterdam%20EN%20-May%202019.pdf
Rule Book II Amsterdam English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Euronext Amsterdam Reverse Listings Policy

English Versjon

/sites/default/files/2020-11/Euronext%20Amsterdam%20-%20Reverse%20listings%20policy.pdf
Euronext Amsterdam Reverse Listings Policy English
marianne
23/05/2019
 • PDF

2012-001: Transfer from Euronext Amsterdam to Alternext

English Versjon

/sites/default/files/2019-05/nyse_euronext_-__amsterdam_notice_2012-001.pdf
2012-001: Transfer from Euronext Amsterdam to Alternext English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Announcement 2009-002: Obligation to Advertise no Longer Applicable

English Versjon

/sites/default/files/2019-05/Announcement_2009-002_Obligation_to_advertise_no_longer_applicable.pdf
Announcement 2009-002: Obligation to Advertise no Longer Applicable English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Announcement 2007-051: Announcement concerning Appendix X

English Versjon

/sites/default/files/2019-05/Announcement_2007-051__Announcement_concerning_Appendix_X.pdf
Announcement 2007-051: Announcement concerning Appendix X English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Announcement 2004-041: Policy on Delisting Shares or Depositary Receipts

English Versjon

/sites/default/files/2019-05/Announcement_2004-041__Policy_on_delisting_shares_or_depositary_receipts.pdf
Announcement 2004-041: Policy on Delisting Shares or Depositary Receipts English
marianne
23/05/2019

Euronext Brussels (EN)

 • PDF

Rule Book II - Brussels

English Versjon

/sites/default/files/2019-12/Rule%20Book_II_Brussels_EN_2019_03_v01_1.pdf
Rule Book II - Brussels English
Bart
19/12/2019
 • PDF

Vade-Mecum Euronext Brussels Regulated Market

English Versjon

/sites/default/files/2020-02/Vade-Mecum%20Belgium%202020_Web.pdf
Vade-Mecum Euronext Brussels Regulated Market English
marianne
23/05/2019

Euronext Dublin (EN)

 • PDF

Euronext Dublin Rule Book II Member Firm Rules (Release 24)

English Versjon

/sites/default/files/2019-05/euronext_dublin_rule_book_ii_member_firm_rules_release_24.pdf
Euronext Dublin Rule Book II Member Firm Rules (Release 24) English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Euronext Dublin Listing Rule Book II

English Versjon

/sites/default/files/2019-11/Dublin%20Listing%20Rules%20Book%20II%20-%20Release%208_0.pdf
Euronext Dublin Listing Rule Book II English
Ariel
15/11/2019
 • PDF

Open Ended Fund Rules

English Versjon

English 06/06/2019 Open Ended Fund Rules /sites/default/files/2019-06/Open-Ended-Fund-Rules.pdf
 • PDF

Listing and Admission to Trading Rules for Short Term Paper

English Versjon

English 10/05/2019 Listing and Admission to Trading Rules for Short Term Paper /sites/default/files/2019-05/Listing-and-Admission-to-Trading-Rules-for-Short-Term-Paper.pdf
 • PDF

Equity Sponsor Rules

English Versjon

English 06/06/2019 Equity Sponsor Rules /sites/default/files/2019-06/Euronext-Equity-Sponsor-Rules-May-2019.pdf
 • PDF

Rules for Investment Fund Sponsors

English Versjon

English 06/06/2019 Rules for Investment Fund Sponsors /sites/default/files/2019-06/Rules-for-Investment-Fund-Sponsors.pdf
 • PDF

UK Corporate Governance Code (July 2018)

English Versjon

English 06/06/2019 UK Corporate Governance Code (July 2018) /sites/default/files/2019-06/UK-Corporate-Governance-Code-2018.pdf
 • PDF

UK Corporate Governance Code (Apr 2016)

English Versjon

English 06/06/2019 UK Corporate Governance Code (Apr 2016) /sites/default/files/2019-06/UK-Corporate-Governance-Code-2016.pdf
 • PDF

Irish Corporate Governance Annex

English Versjon

English 06/06/2019 Irish Corporate Governance Annex /sites/default/files/2019-06/Irish-Corporate-Governance-Annex.pdf
 • PDF

Member Firm Rules

English Versjon

English 06/06/2019 Member Firm Rules /sites/default/files/2019-06/Member-Firm-Rules-Release-23.pdf

Euronext Lisbon (EN)

 • PDF

Rule Book II Lisbon

English Versjon

/sites/default/files/2019-06/Rulebook_II_Lisbon_EN_20190611.pdf
Rule Book II Lisbon English
marianne
11/06/2019
 • PDF

Instruction LI7-01 - Suspension and Interruption from Trading of Futures Contracts and their Underlying Assets

English Versjon

/sites/default/files/2019-05/instrucao_li7-01_eng.pdf
Instruction LI7-01 - Suspension and Interruption from Trading of Futures Contracts and their Underlying Assets English
marianne
23/05/2019

Oslo Børs & Euronext Expand

 • PDF

Oslo Regelbok II Utstederregler (Ikrafttredelsesdato: 30. november 2020 for utstedere av aksjer, egenkapitalbevis og ETFer og 7. Desember 2020 for utstedere av obligasjoner)

Norwegian Bokmål Versjon

/sites/default/files/2020-12/Oslo%20Regelbok%20II_Oslo_NO_20201207%20with%20bond%20rules.pdf
Oslo Regelbok II Utstederregler (Ikrafttredelsesdato: 30. november 2020 for utstedere av aksjer, egenkapitalbevis og ETFer og 7. Desember 2020 for utstedere av obligasjoner) Norwegian Bokmål
nhannaert
01/12/2020
 • PDF

Oslo Rule Book II – Membership and Trading Rules

English Versjon

/sites/default/files/2020-11/Oslo%20Rule%20Book%20II%20-%20Membership%20and%20trading%20rules.pdf
Oslo Rule Book II – Membership and Trading Rules English
Bart
11/11/2020
 • PDF

Notice 3.1.5.2 - If and When Issued Delivered

English Versjon

/sites/default/files/2020-11/Notice%203.1.5.2%20-%20If%20and%20When%20Issued%20Delivered%20%28Oslo%20B%C3%B8rs%2C%20Euronext%20Expand%29.pdf
Notice 3.1.5.2 - If and When Issued Delivered English
Bart
12/11/2020
 • PDF

Notis 3.4 - Prosedyrer for opptak til handel av Aksjer

Norwegian Bokmål Versjon

/sites/default/files/2021-01/Notis%203.4%20-%20Prosedyrer%20for%20opptak%20til%20handel%20av%20Aksjer.pdf
Notis 3.4 - Prosedyrer for opptak til handel av Aksjer Norwegian Bokmål
Ariel
13/01/2021
 • PDF

Notice 3.5.1 - Primary listing of foreign Issuers - additional documentation

English Versjon

/sites/default/files/2020-11/Notice%203.5.1%20-%20Primary%20listing%20of%20foreign%20Issuers%20-%20additional%20documentation%20%28Oslo%20B%C3%B8rs%2C%20Euronext%20Expand%29.pdf
Notice 3.5.1 - Primary listing of foreign Issuers - additional documentation English
Bart
12/11/2020
 • PDF

Notice 3.5.2 - Secondary listing - additional documentation

English Versjon

/sites/default/files/2020-11/Notice%203.5.2%20-%20Secondary%20listing%20-%20additional%20documentation%20%28Oslo%20B%C3%B8rs%2C%20Euronext%20Expand%29.pdf
Notice 3.5.2 - Secondary listing - additional documentation English
Bart
12/11/2020
 • PDF

Notis 7.5 - Prosedyrer for søknad om opptak til handel for ETFer

Norwegian Bokmål Versjon

/sites/default/files/2020-11/Notis%207.5%20-%20Prosedyrer%20for%20s%C3%B8knad%20om%20opptak%20til%20handel%20for%20ETFer.pdf
Notis 7.5 - Prosedyrer for søknad om opptak til handel for ETFer Norwegian Bokmål
Bart
12/11/2020
 • PDF

Template for introductory report, updated introductory report, application for admission to trading

English Versjon

/sites/default/files/2020-11/Template%20for%20introductory%20report%2C%20updated%20introductory%20report%2C%20application%20for%20admission%20to%20trading%20%28Oslo%20B%C3%B8rs%2C%20Euronext%20Expand%29.docx
Template for introductory report, updated introductory report, application for admission to trading English
Bart
12/11/2020
 • PDF

Statement of acceptance - Management Companies (Oslo Børs, Euronext Expand)

English Versjon

/sites/default/files/2020-12/Statement%20of%20acceptance%20-%20Management%20Companies%20%20%28Oslo%20B%C3%B8rs%2C%20Euronext%20Expand%29.pdf
Statement of acceptance - Management Companies (Oslo Børs, Euronext Expand) English
Bart
01/12/2020
 • PDF

Statement of acceptance - Admission to trading of foreign issuers (Oslo Børs, Euronext Expand)

English Versjon

/sites/default/files/2020-12/Statement%20of%20acceptance%20-%20Admission%20to%20trading%20of%20foreign%20issuers%20%28Oslo%20B%C3%B8rs%2C%20Euronext%20Expand%29.pdf
Statement of acceptance - Admission to trading of foreign issuers (Oslo Børs, Euronext Expand) English
Bart
01/12/2020
 • PDF

Practical information admission process (Oslo Børs Euronext Expand)

English Versjon

/sites/default/files/2020-12/Practical%20information%20admission%20process%20%28Oslo%20B%C3%B8rs%20Euronext%20Expand%29.pdf
Practical information admission process (Oslo Børs Euronext Expand) English
Bart
01/12/2020
 • PDF

Deadlines admission to listing 2021 (Oslo Børs, Euronext Expand)

English Versjon

English 01/12/2020 Deadlines admission to listing 2021 (Oslo Børs, Euronext Expand) /sites/default/files/2020-12/Deadlines%20admission%20to%20listing%202021%20%28Oslo%20B%C3%B8rs%2C%20Euronext%20Expand%29.pdf
v
 • PDF

Notis 3.7.2, 3.7.3 – Prosedyrer for opptak til handel av retter til aksjer

Norwegian Bokmål Versjon

/sites/default/files/2021-01/Notis%203.7.2%203.7.3%20-%20Prosedyrer%20for%20opptak%20til%20handel%20av%20retter%20til%20Aksjer%20-%20med%20skjema.pdf
Notis 3.7.2, 3.7.3 – Prosedyrer for opptak til handel av retter til aksjer Norwegian Bokmål
Ariel
14/01/2021
 • PDF

Notis 4.3.4 - Separat melding - Nøkkelinformasjon ved ISIN endring

Norwegian Bokmål Versjon

/sites/default/files/2020-11/Notis%204.3.4%20-%20Separat%20melding%20-%20N%C3%B8kkelinformasjon%20ved%20ISIN%20endring.pdf
Notis 4.3.4 - Separat melding - Nøkkelinformasjon ved ISIN endring Norwegian Bokmål
Bart
12/11/2020
 • PDF

Notis 4.3.5 - Guide for selskapshandlinger

Norwegian Bokmål Versjon

/sites/default/files/2020-11/Notis%204.3.5%20-%20Guide%20for%20selskapshandlinger.pdf
Notis 4.3.5 - Guide for selskapshandlinger Norwegian Bokmål
Bart
12/11/2020
 • PDF

Notis 4.3.5.2A - Separat melding - Nøkkelinformasjon ved fortrinnsrettsemisjon

Norwegian Bokmål Versjon

/sites/default/files/2020-11/Notis%204.3.5.2A%20-%20Separat%20melding%20-%20N%C3%B8kkelinformasjon%20ved%20fortrinnsrettsemisjon.pdf
Notis 4.3.5.2A - Separat melding - Nøkkelinformasjon ved fortrinnsrettsemisjon Norwegian Bokmål
Bart
12/11/2020
 • PDF

Notis 4.3.5.2B- Separat melding - Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte

Norwegian Bokmål Versjon

/sites/default/files/2020-11/Notis%204.3.5.2B-%20Separat%20melding%20-%20N%C3%B8kkelinformasjon%20ved%20kontantutbytte.pdf
Notis 4.3.5.2B- Separat melding - Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte Norwegian Bokmål
Bart
12/11/2020
 • PDF

Notis 4.3.5.2C - Separat melding - Nøkkelinformasjon ved splitt og spleis av aksjer

Norwegian Bokmål Versjon

/sites/default/files/2020-11/Notis%204.3.5.2C%20-%20Separat%20melding%20-%20N%C3%B8kkelinformasjon%20ved%20splitt%20og%20spleis%20av%20aksjer.pdf
Notis 4.3.5.2C - Separat melding - Nøkkelinformasjon ved splitt og spleis av aksjer Norwegian Bokmål
Bart
12/11/2020
 • PDF

Notis 4.3.5.2D - Separat melding - Nøkkelinformasjon ved reparasjonsemisjon

Norwegian Bokmål Versjon

/sites/default/files/2020-11/Notis%204.3.5.2D%20-%20Separat%20melding%20-%20N%C3%B8kkelinformasjon%20ved%20reparasjonsemisjon.pdf
Notis 4.3.5.2D - Separat melding - Nøkkelinformasjon ved reparasjonsemisjon Norwegian Bokmål
Bart
12/11/2020
 • PDF

Notis 4.3.5.3A - Separat melding - Ex. dato kontantutbytte

Norwegian Bokmål Versjon

/sites/default/files/2020-11/Notis%204.3.5.3A%20-%20Separat%20melding%20-%20Ex.%20dato%20kontantutbytte.pdf
Notis 4.3.5.3A - Separat melding - Ex. dato kontantutbytte Norwegian Bokmål
Bart
12/11/2020
 • PDF

Notis 4.3.5.3B - Separat melding - Ex. dato øvrige selskapshandlinger

Norwegian Bokmål Versjon

/sites/default/files/2020-11/Notis%204.3.5.3B%20-%20Separat%20melding%20-%20Ex.%20dato%20%C3%B8vrige%20selskapshandlinger.pdf
Notis 4.3.5.3B - Separat melding - Ex. dato øvrige selskapshandlinger Norwegian Bokmål
Bart
12/11/2020

Euronext Paris (EN)

 • PDF

Book II Specific rules applicable to the french Regulated Markets

English Versjon

/sites/default/files/2020-02/Book%20II%20_2%20July%202019_UK.PDF
Book II Specific rules applicable to the french Regulated Markets English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Instruction N3-06 - Dividend Dates: Prior Notification to Euronext Paris

English Versjon

/sites/default/files/2019-05/Dividend_dates_prior_notification_to_Euronext_Paris.pdf
Instruction N3-06 - Dividend Dates: Prior Notification to Euronext Paris English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Instruction N3-07 - Procedures for Admission to Listing

English Versjon

/sites/default/files/2019-05/Procedures_for_admission_to_listing.pdf
Instruction N3-07 - Procedures for Admission to Listing English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Instruction N3-08 - Sequence of Events in a Sales Facility

English Versjon

/sites/default/files/2019-06/Sequence_of_events_in_a_sales_facility_orderly_withdrawal_procedure.pdf
Instruction N3-08 - Sequence of Events in a Sales Facility English
juel_unto
05/06/2019
 • PDF

Instruction N3-09 – Specific conditions for delisting application

English Versjon

/sites/default/files/2019-05/euronext_paris_instruction_n3-09_20_july_2015.pdf
Instruction N3-09 – Specific conditions for delisting application English
marianne
23/05/2019
 • PDF

Instruction N4-02_Repurchase agreement transactions and DSO

English Versjon

/sites/default/files/2019-06/instruction_n4-02_repurchase_agreement_transactions_and_dso_3_april_2018.pdf
Instruction N4-02_Repurchase agreement transactions and DSO English
juel_unto
05/06/2019
 • PDF

Instruction N4-03 Sequence of operations for public tender offers

English Versjon

/sites/default/files/2019-06/instruction_n4-03_7_february_2019_en_sequence_of_operations_for_public_tender_offers.pdf
Instruction N4-03 Sequence of operations for public tender offers English
juel_unto
06/06/2019
 • PDF

Instruction N°4-04 Operating Manual for the Euronext Fund Service Paris

English Versjon

/sites/default/files/2019-05/20170515_operating_manual_for_the_euronext_fund_service_paris.pdf
Instruction N°4-04 Operating Manual for the Euronext Fund Service Paris English
marianne
23/05/2019