Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Ledergruppen ved Oslo Børs

Øivind Amundsen, børsdirektør

Øivind Amundsen, President and CEO Oslo BørsØivind Amundsen tiltrådte som børsdirektør 1. februar 2020. Han har vært på Oslo Børs siden 2010, blant annet som juridisk direktør. Han har tidligere vært partner i Advokatfirmaet Selmer med arbeidsområde børs- og verdipapirtransaksjoner og konserndirektør konserntjenester i KLP. Før dette arbeidet han blant annet en årrekke som advokat i juridisk avdeling ved Oslo Børs. Amundsen er cand.jur fra Universitetet i Bergen, autorisert finansanalytiker fra Handelshøyskolen samt høyere offiser fra Sjøkrigsskolen.

Thomas Borchgrevink, direktør markedsovervåking

Thomas Borchgrevink, EVP Surveillance Oslo BørsThomas Borchgrevink har ansvaret for avdelingen Markedsovervåking på Oslo Børs. Han har jobbet på børsen siden 1998 og har gjennom årene hatt ulike ansvarsområder innen børsens kontroll og tilsynsfunksjon. Thomas Borchgrevink gikk inn i ledergruppen i 2011. Tidligere har han jobbet som konsulent for Storebrand. Borchgrevink er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bodø.

Christian Ringstad, IT-direktør

Christian Ringstad, IT-direktørChristian Ringstad tiltrådte stillingen som IT-direktør 1. mars 2021. Han ble ansatt 1. januar 2017 som teknisk kundeansvarlig i annenhåndsmarkedet, og har tidligere jobbet som systemutvikler på Oslo Børs, som konsulent og med løsninger for markedsovervåkning. Ringstad er sivilingeniør innen teknisk kybernetikk fra NTNU.

Tom Kristoffersen, direktør annenhåndsmarkedet

Tom Kristoffersen, EVP Secondary Market Oslo BørsTom Kristoffersen har ansvaret for annenhåndsmarkedet ved Oslo Børs. Han har arbeidet ved Oslo Børs siden 1. november 2013. Han kom fra stillingen som spesialetterforsker hos Økokrim. Før det jobbet han over 18 år i Carnegie, hovedsakelig som COO. Han har dessuten 15 års erfaring fra Kreditkassen (Nordea), hovedsakelig knyttet til verdipapirmarkedet. I tillegg har han gjennom mange år hatt en rekke verv relatert til verdipapirmarkedet. Kristoffersen er statsautorisert fonds- og aksjemegler, i tillegg til at han har bankøkonomisk utdannelse.

Jorunn Rummelhoff, HR-direktør 

Jorunn Rummelhoff, EVP HR Oslo BørsJorunn Rummelhoff ble ansatt i Oslo Børs VPS i oktober 2016. Hun kom fra stillingen som HR-leder i Oslo tingrett, hvor hun også i en periode var direktør. Tidligere arbeidet hun 27 år i DNB, blant annet som banksjef og seniorrådgiver i HR Center of Exellence, hvor hun hadde ansvar for leder- og talentutvikling i konsernet. Rummelhoff er utdannet Master of Management fra BI.

Eirik Høiby Ausland, direktør førstehåndsmarkedet

Eirik Høiby Ausland, EVP Primary Market & International Listings Oslo BørsEirik Høiby Ausland har ansvaret for førstehåndsmarkedet ved Oslo Børs. Siden 2008 har han hatt ulike roller innen obligasjons- og aksjemarkedet på børsen, senest som ansvarlig for shippingsektoren og nye utstedere. Ausland er utdannet MSc in Finance fra University of Essex, Autorisert renteanalytiker fra NFF og Autorisert finansanalytiker fra NHH.

Kjell Vidjeland, juridisk direktør

Kjell Vidjeland, Head of Legal and Regulation Oslo BørsKjell Vidjeland er leder for juridisk avdeling. Han har vært på Oslo Børs siden 2010. Tidligere har han arbeidet som advokat hos BA-HR and Allen & Overy i London, med arbeidsområde børs- og verdipapirtransaksjoner og regulering av finansmarkedet. Vidjeland er utdannet cand.jur fra Universitetet i Oslo og LLM fra London School of Economics.