Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Investor Figures

Investor relatert atferd og nøkkeltall gjennom strukturerte markeds- og investordata

Vi har forståelse for at det er ulike behov der ute. Derfor tilbyr vi nå generell data på investoradferd, innsikt i et spesifikt verdipapir eller sektor, eller hva med en tilpassert rapport som dekker dine særskilte behov? Dataene leveres via FTP daglig, ukentlig, månedlig, eller i henhold til kundens behov.

Produktet er basert på historiske investordata på norske markedsplasser fra 2007.

Produktark

investor-insight-es-osl-3-2
EGENSKAPER BASIC PRO PREMIUM ANBEFALT
Marked Oslo Børs Oslo Børs Alle markedsplasser
Hva Ett ISIN Velg opp til 30 ISIN Alle ISIN
Frekvens Månedlig Ukentlig Daglig
Historikk Ingen historikk Tre måneder Seks måneder
Distribusjon Ingen distribusjon Distribusjon gjennom egne kanaler Fri distribusjon

Har du ønsker eller behov som ikke dekkes av pakkene våre?

Se tilgjengelige variabler og ta kontakt så skreddersyr vi en løsning som passer dine behov.

Tilgjengelig variabler

 

Contacts

Stian Paulsen - Euronext Securities Oslo

Stian Paulsen

Customer Experience Manager, Euronext Securities Oslo

spaulsen@euronext.com