Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Regelverk

Regulerte markeder og MHFer

Euronext driver verdipapirmarkeder (i Amsterdam, Brussel, Dublin, Lisboa, Oslo og Paris) og Euronext-derivatmarkeder (i Amsterdam, Brussel, Lisboa, Oslo og Paris). Disse Euronext-markedene er regulerte markeder under MiFID II. De er koblet sammen via en enkelt handelsplattform og en unik ordrebok, som gjør det mulig for investorer å dra nytte av å kunne handle, cleare og foreta oppgjør på en enhetlig måte over forskjellige jurisdiksjoner, samtidig som de får tilgang til en bred og omfattende likviditetspool.

I tillegg til de regulerte markedene driver Euronext også flere markeder som anses som multilaterale handelsfasiliteter (MHF) i henhold til MiFID II og som har egne dedikerte regelbøker.

Regulerings- og tilsynsrammer

De nasjonale tilsynsmyndighetene for Euronexts markeder er parter i et Memorandum of Understanding som opprettet et "Euronext College of Regulators" og gir et rammeverk for å koordinere deres tilsyn og regulering av virksomheten og markedene som drives av Euronext.

Disse tilsynsmyndighetene har identifisert visse områder av felles interesse og har vedtatt en koordinert tilnærming til utøvelsen av sine respektive nasjonale regler, forskrifter og tilsynspraksis med hensyn tilnotering, prospektopplysningskrav, løpende forpliktelser for noterte selskaper, regler om overtakelsestilbud og opplysning av store aksjeposter. Representanter for hver nasjonale myndighet møtes regelmessig i arbeidsgrupper for å koordinere sine tiltak på områder av felles interesse og bli enige om tiltak for å fremme harmonisering av deres respektive nasjonale reguleringer.

For ytterligere informasjon, inviterer vi deg til å lese avsnittet om regulering i det årlige registreringsdokumentet.

Regler

Regulerte marked (verdipapirer og derivater) driftet av Euronext

Euronext Amsterdam
Euronext Brussels
Euronext Dublin
Euronext Lisbon
Euronext Paris
Oslo Børs
Euronext Expand (Oslo Axess)

MHFer driftet av Euronext

Euronext Growth
Euronext Growth (Merkur Market)
Euronext Access
Euronext Expert Market
Trading Facility
Euronext Block
Global Exchange Market

Nordic ABM

List of registered bonds