Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Utvidet dekningskontroll og sweeping

Euronext Securities Oslo tilbyr disse tjenestene for å bidra til å sikre at oppgjøret går i orden som planlagt.

Dersom det ved salg ikke er dekning på verdipapirforetakets konto, kan det søkes dekning på en annen konto som foretaket eier.

Utvidet dekningskontroll

  • Tjenesten gir deg bedre kontroll over oppgjøret ved at verdipapirforetaket kan velge opptil fem konti som det kan søkes dekning fra.
  • Prioriteringen mellom kontiene styres av rekkefølgen som foretaket selv har valgt.
  • Konti som skal inngå i den utvidede dekningskontrollen, kan ikke være innlåner eller utlåner i den ordinære låneordningen

Sweeping

Sweeping kan tilbys alle verdipapirforetak som deltar i VPO. Tjenesten sikrer at man unngår saldo på oppgjørskontoen ved at eventuelle restbeholdninger overføres til en annen konto etter hvert oppgjør.

 

Tjenestene kan benyttes hver for seg.

 

Contacts

Anne Ekeren Bjone - Euronext Securities Oslo

Anne Ekeren Bjone

Head of Settlement, Euronext Securities Oslo

aebjone@euronext.com