Reglementen

Regulation

Réglementation

Reglementen

Regulamento

Gereguleerde Markten en MTFs

Euronext exploiteert 6 Euronext Effectenmarkten in Amsterdam, Brussel, Dublin, Lissabon, Londen en Parijs. Euronext exploiteert ook 4 Euronext Derivativenmarkten in Amsterdam, Brussel, Lissabon en Parijs.

Deze Euronext Markten zijn Gereglementeerde Markten, zoals deze gedefinieerd zijn in MiFID. Al de Gereglementeerde Markten zijn verbonden via één handelsplatform met een geharmoniseerd regelgevend kader. Ze zijn verbonden via één enkel handelsplatform en een enig order book biedt beleggers de mogelijkheid de verhandeling, clearing en settlement op uniforme wijze te laten verlopen over verschillende rechtsgebieden heen, terwijl zij daarbij tegelijkertijd toegang hebben tot een brede en diepe liquiditeitspool.

Naast de Gereglementeerde Markten, beheert Euronext eveneens  markten die krachtens MiFID beschouwd worden als Multilateral Trading Facilities (MTFs) en die hun eigen specifieke organisatorische memo’s hebben.

Regelgevende en toezichthoudende kaders

De Euronext Marktondernemingen houden een beurslicentie verleend door de relevante nationale regelgevende autoriteitenhouder”) om Gereglementeerde Markten, zoals gedefinieerd in MiFID, te beheren. De lijst van Gereglementeerde Markten wordt beheerd door de European Securities and Markets Authority (“ESMA”). Elk van de Euronext Marktondernemingen is, als Europese marktexploitant, tevens onderworpen aan nationale wetten en reglementen in haar jurisdictie, in aanvulling op de eisen die opgelegd worden door de nationale autoriteit en, in sommige gevallen, de centrale bank en/of het ministerie van Financiën in dat land.

De marktregels zijn zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de EU-regelgeving en de relevante National Regulations (Belgisch, Frans, Nederlands, Portugees en Brits), van toepassing op de Euronext Marktondernemingen die dergelijke markten organiseren, op de ondernemingen die genoteerd zijn op deze markten en op de leden die actief zijn op deze markten.

Voor bijkomende informatie, verzoeken wij u om het Regelgevend deel van het Annual Registration Document te lezen.

Reglementen

Gereguleerde Markten (Effecten en Derivaten) geexploiteerd door Euronext

Euronext Amsterdam Euronext Brussels Euronext Dublin Euronext Lisbon Euronext London Euronext Paris

MTFs geexploiteerd door Euronext

Euronext Growth Euronext Access Euronext Expert Market Trading Facility Euronext Block Global Exchange Market Atlantic Securities Market