Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Investoraktivitet på Euronext Growth gjennom 2020

Back

Antall privatinvestorer i det norske markedet har eksplodert i 2020, og bare markedsplassen Euronext Growth har nå tiltrukket seg nærmere 60 000 investorer

Euronext Growth (tidligere Merkur Market) startet året med å ha cirka 10 400 private investorer. Totalt sett opplevde året tosifret veksttall i prosent i 7 av 11 måneder. August var måneden med den sterkeste veksten, hvor antall investorer mer enn doblet seg opp til 44 000. Ved utgangen av november hadde Euronext Growth i underkant av 60 000 privatinvestorer som betyr en vekst av året på om lag 475%, sammenlignet 450 000 lokale privatinvestorer på Oslo Børs’ hovedmarked som så en økning av lokale privatinvestorer med 18% innen utgangen av oktober. Antallet investorer forventes å øke ytterligere i 2021, men ikke i samme tempo.

Graf-til-sak-om-retail-investorer-romjulen-2020-768x447

2020 er også et rekordår for nynoteringer på Euronext Growth, hvor 2020 forventes å ende på 49 nynoteringer. Det har også vært en stor økning i antall Aksjesparekonti (ASK) som nå har passert 560 000 konti. Dette utgjør en vekst på 46% i 2020.