Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Styret i Euronext Securities Oslo

Pierre Davoust - Head of CSDs

Pierre Davoust, leder

Pierre Davoust tiltrådte som leder av Forretningsutvikling i Euronext i 2019. Pierre er direktør av Tokeny Solutions, et Luxembourg basert oppstartselskap innenfor tokensiering.

Før han begynte i Euronext, var Pierre leder av Markets i SETL, et selskap basert i Storbritannia som fokuserer på finansielle tjenester, administrerende direktør i Iznes, en fonds distribusjons plattform samt direktør i ID2S, et blockchain basert Verdipapirsentral kontrollert av Orange. Før dette har Pierre hatt flere roller i det franske finansdepartementet og spesielt som nestleder for de finansielle markedene.

Pierre har en master fra Ecole Polytechnique, Ecole des Ponts ParisTech og Paris School of Economics.

Ida Espolin Johnson headshot

Ida Espolin Johnson

Ida Espolin Johnson ble utnevnt til styremedlem i Euronext Securities Oslo i mars 2022.

Hun har praktisert som advokat siden 1991 og hennes nåværende stilling er som advokat og partner i Advokatfirmaet Haavind i Oslo. Fra 2005 til 2012 var hun ansatt i KLP, Norges største pensjonsforsikringsselskap som direktør og del av konsernledelsen.

Hun har hatt flere styreverv og andre verv i norske finansinstitusjoner, og har også vært medlem av styret i Verdipapirsentralen før fusjonen med Oslo Børs i 2008.

Hun har vært medlem av Euronext Securities Oslos kontrollkomité siden 2017. I dag innehar hun også verv som styremedlem i tre av de største offentlige pensjonsfondene i Norge og er styremedlem i Kommunalbanken AS, som yter finansiering til norsk kommunal sektor.

Isabel Ucha

Isabel Ucha

Isabel Ucha ble utnevnt til styremedlem i Euronext Securities Oslo i september 2019.

Hun er også medlem av styret i Euronext NV og administrerende direktør i Euronext Lisboa og Interbolsa, den portugisiske CSD. Før hun begynte i Euronext i 2008, samlet hun lang yrkeserfaring i flere private selskaper og myndighetsrelaterte jobber, med et sterkt fokus på finans og økonomi. Isabel Ucha fungerte som en økonomisk rådgiver for statsministeren i Portugal i 4 år, ledet enheten for utstedelse og markeder for den portugisiske gjeldsstyringen (IGCP), hadde flere stillinger i CMVM, den portugisiske verdipapirregulatoren, og var en administrerende partner for en konsulentfirma i rundt 7 år.

Isabel Ucha har en mastergrad i finans fra London Business School og en mastergrad i økonomi fra NOVA School of Business and Economics. Hun har også opprettholdt en akademisk karriere i mer enn 30 år, og foreleser flere kurs i økonomi og finans.

 

Åsmund Skår headshot

Åsmund Skår

Åsmund Skår (født 1959) ble valgt inn i styret i Euronext Securities Oslo i mai 2016.

Skår er utdannet siviløkonom fra NHH. Han har i perioden 1990-2015 hatt en rekke lederstillinger i Sparebanken NOR/Gjensidige NOR/DNB, blant annet som konserndirektør og leder for personkundeområdet, leder for energivirksomheten i USA/Canada og som administrerende direktør for bankens datterselskap i Latvia. I denne perioden har han også vært medlem av flere styrer for DNBs datterselskaper. Skår har tidligere arbeidet i økonomistaben til Statoil i Stavanger.
Skår arbeider som selvstendig næringsdrivende/rådgiver og er styreleder i Pareto Bank ASA og Pareto Wealth Management AS.

Stina Hauknes headshot

Stina Hauknes, ansatterepresentant Euronext Securities Oslo

Stina Hauknes (født 1972) ble valgt som ansatterepresentant til styret i Euronext Securities Oslo i 2018.

Hun er faglig ansvarlig for testledelse i VPS og har vært ansatt siden 2014. Stina er uteksaminert siviløkonom fra Handelshøgskolen ved Nord Universitet (1996) og er sertifisert innen testledelse, prosjektledelse og scrum. Hun har lang erfaring som deltaker i IT prosjekter som utvikler, analytiker, prosjektleder og testleder fra henholdsvis Cinet, If, KLP og Euronext Securities Oslo.

dag-havar-mork

Dag Håvar Mork, ansatterepresentant Euronext Securities Oslo

Dag Håvar Mork (født 1985) har vært i Euronext Securities Oslo siden 2021 som en Product Advisor i Business Operations, hvor han er en del av det norske skatteteamet.

Han er ansvarlig for årskjøringen i ES-OSL og er produkteier for skatteapplikasjoner. Dag Håvar jobber også med vedlikehold og utvikling av Euronext Securities’ skattetjenester. Før han kom til Euronext Securities Oslo var han i Nordea, hvor han jobbet med verdipapiroppgjør, først i oppgjørsavdelingen og senere i nordiske vedlikeholds- og utviklingsprosjekter. Dag Håvar har en master i finans fra Toulouse School of Management og en bachelor i økonomi fra Toulouse School of Economics. Dag Håvar ble valgt som ansetterepresentant i styret i 2023.