Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Sentrale emner i børs- og verdipapirrett

Tilbake

-

Oslo Børs, Tollbugata 2, Oslo

Dette kurset gir en innføring i børs- og verdipapirrett og kan sees på som en introduksjon til de årlige Børsrettsdagene som Oslo Børs arrangerer i samarbeid med Juristenes Utdanningssenter.

Innhold 

Kurset gir en oversikt over det norske verdipapirmarkedet, infrastruktur, aktører og regelverk. Kurset tar for seg de mest sentrale temaene innenfor børs- og verdipapirrett som opptak til børsnotering, prospektplikt, adferdsregler, regelverk for børsnoterte selskaper, overtakelsestilbud med mer. Det vil også bli gjennomgått konkrete case.

Kurset er utarbeidet av Oslo Børs i samarbeid med fagutvalget i JUS.

Målgruppe

Alle advokater, dommere, forvaltningsjurister og andre jurister som ønsker å arbeide med eller i dette området.

Kurset gir 7 juridiske timer.

Praktisk informasjon

Dato: 13.10.2020
Tid: 08:30 - 16:00
Sted: Oslo Børs, Tollbugata 2, Oslo
Pris: Medlemmer i Advokatforeningen og/eller Juristforbundet: Kr 4.050,-
        Andre: Kr 5.050,-

For mer informasjon og påmelding klikk her