Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Et velfungerende egenkapitalbevis

Tilbake

-

Online

Sparebankforeningen, Oslo Børs, Advokatfirmaet Selmer og Norske Finansanalytikeres Forening inviterer til digitalt fagseminar for å belyse viktige strategiske endringer og problemstillinger som påvirker sparebanknæringen fra et kapitalmarkedsperspektiv. 

Mer informasjon og registrering her