Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Børskurset for styremedlemmer

Tilbake

-

Online

Oslo Børs har utarbeidet et kursopplegg rettet mot styremedlemmer i selskaper notert på børsens markedsplasser. Gjennom å delta på Børskurset for styremedlemmer vil du få den kompetansen Oslo Børs forventer at styremedlemmer har. Både bruk av kapitalmarkedet og gjeldende regelverk står på timeplanen. Vår ambisjon er at kurset skal gjøre styremedlemmer bedre rustet til å møte utfordrende situasjoner, til å unngå at aksjonærer forskjellsbehandles og til å bidra til at informasjonsplikten håndteres riktig.

På grunn av restriksjoner i forbindelse med Covid-19 har vi valgt å sette opp kurset som et webinar med mulighet til å stille spørsmål underveis.

Oslo Børs er opptatt av å sikre og styrke den generelle tilliten til det norske verdipapirmarkedet. Tillit er en grunnleggende forutsetning for et velfungerende verdipapirmarked, og i denne forbindelse er det av vesentlig betydning at de ulike markedsaktørenes adferd oppfyller markedets krav og forventninger.

Styret i de noterte selskapene har det øverste ansvar for å oppfylle disse kravene, og det forventes at det enkelte styremedlem til enhver tid innehar oppdatert kunnskap om relevante lover og regler, samt kjennskap til gjeldende anbefalinger og beste praksis. Konsekvensene ved å trå feil kan bli betydelige for både selskapet og det enkelte styremedlem, eksempelvis i form av svekket omdømme, bøter og fengselsstraff.

Obligatorisk etterutdanning

Vi har forsøkt å innrette oss etter Advokatforeningens og Revisorforeningens regelverk for obligatorisk etterutdanning. Dersom dette er aktuelt for deg anbefaler vi deg å søke om godkjenning av timene etter avholdt kurs.

Program:

08:30-08:45

Børsens plass i det norske verdipapirmarkedet
v/ Øivind Amundsen, Børsdirektør Oslo Børs

08:45-09:45

Bruk av kapitalmarkedet
v/ Henrik Kulseng-Hanssen, Leder Investment Banking Sparebank 1 Markets 

09:45-09:55

Pause

09:55-10:55

Regelverk for noterte selskaper
v/ Pernille Woxen Burum, Advokat, Oslo Børs

10:55-11:00

Pause

11:00-12:00

Styrets rolle i et børsnotert selskap
v/ Anne Lise E. Gryte, Partner, Wiersholm
v/ Tone Østensen, Partner, Wiersholm

12:00

Avslutning

Kursavgift: 

Kr. 2.500,-

Før seminaret vil du motta en link for å koble deg opp.

Avbestillingsvilkår: 

Avbestilling til og med 25. april - Ingen avgift
Avbestilling etter 25. april - Full avgift
Avbestilling må skje på e-post til  kh@oslobors.no

Foredragsholdere

Henrik Kulseng-Hanssen
Henrik Kulseng-Hanssen leder Investment Banking-avdelingen i SpareBank 1 Markets. Henrik har bred erfaring fra alle typer corporate finance-transaksjoner i det norske markedet, både innenfor M&A og ECM/DCM. Før SB1M var han ansatt i Clarksons Platou Securities (2016-2020), og i perioden 2004-2016 i First Securities/Swedbank. I perioden 2000-2004 arbeidet Henrik i London, først i J.P. Morgan, deretter i Jefferies. Henrik er utdannet B.Sc. i Management fra London School of Economics.

Pernille Woxen Burum
Pernille Woxen Burum har jobbet som advokat på Oslo Børs siden 2017. Før dette jobbet hun i Advokatfirmaet BAHR i nærmere syv år hvor hun primært arbeidet med kapitalmarkedstransaksjoner og annen børs- og verdipapirrettslig rådgivning. Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Anne Lise E. Gryte
Les her

Tone Østensen
Les her